Nawigacja
Zapytanie w sprawie wypoczynku (2012)

From: Sadlak Justyna [mailto:Justyna.Sadlak@men.gov.pl]Sent: Friday, October 19, 2012 1:49 PMTo: 'Redakcja HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ'Subject: RE: Zapytanie dot. interpretacji przez kuratoria przepisów o wypoczynku dzieci

 
Szanowny Panie
 W prawie oświatowym nie ma definicji wypoczynku. 

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.) zostały wymienione następujące rodzaje wypoczynku (zgodnie z § 6 pkt. 2 i 3):- wypoczynek w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie,- wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku,- wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej,- wypoczynek trwający do 5 dni, organizowany dla nie więcej niż 25 uczestników,- wypoczynek poza granicami RP.

Wszystkie te rodzaje wypoczynku organizowane są poza miejscem zamieszkania uczestników wypoczynku.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z kuratoriami rekomenduje, aby również półkolonie były zgłaszane do bazy wypoczynku, 


[ale] z całą pewnością nie chodzi tu [o] zajęcia oświatowo – wychowawcze, 

które są realizowane w trakcie całego roku, 

w tym w okresie wakacji czy ferii zimowych.

Justyna SadlakZastępca Rzecznika Prasowegoal. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawatel. 22 34 74 719, fax 22 628 35 04   e-mail: justyna.sadlak@men.gov.pl  Justyna Sadlak,Ministry of National Education, Information and Promotion Department al. J. Ch. Szucha 25,  00-918 Warszawatel. +48 22 34 74 719, fax +48 22 628 35 04
 
  
From: Redakcja HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJSent: Thursday, October 11, 2012 11:10 AMTo: Biuro PrasoweSubject: Zapytanie dot. interpretacji przez kuratoria przepisów o wypoczynku dzieci
 
biuro.prasowe@men.gov.pl
 
Szanowni Państwo,
w trybie art. 4.1 prawa prasowego uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania. Przyznam, że powstały one pod wpływem licznych pytań Instruktorów harcerskich, czytelników naszego serwisu.
==========
W związku z docierającymi do redakcji sygnałami iż zdarza się, że kuratoria zaczynają traktować jako wypoczynek dzieci i młodzieży nawet zwykłe zbiórki harcerskie, jeśli tylko odbywają się podczas wakacji lub ferii zimowych, prosimy o informację, według jakich kryteriów możliwe jest ustalenie czy dana forma działalności statutowej stowarzyszeń harcerskich jest lub nie jest wypoczynkiem.
 
Z góry pragniemy przypomnieć
że np. ustawa o systemie oświaty odróżnia wypoczynek od innej działalności oświatowo-wychowawczej.
 
Zwracamy także uwagę na to że przyjmowanie w kuratoriach założenia, iż każda działalność statutowa w okresach wakacyjno-feryjnych, obejmująca dzieci lub młodzież szkolną, jest "wypoczynkiem", spowoduje szereg absurdalnych sytuacji, uniemożliwiając objecie opieką w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży nie wyjeżdżającej na wakacje z przyczyn materialnych. Oznaczałoby to też paradoksalnie, iż udzielanie pomocy ofiarom trąby powietrznej (Statut ZHP, paragraf 4, pkt. 1, ppkt 19) przez drużynę harcerską w dniu, np. 10 sierpnia 2012 było "wypoczynkiem".
 
Dlatego prosimy o wskazanie bezpośredniego określenia definicji wypoczynku sformułowanej w przepisach prawa oświatowego, mającego zastosowanie do harcerskich form pracy, gdyż ani w ustawie o systemie oświaty,
ani w rozporządzeniu dot. organizacji wypoczynku, nie udało się nam znaleźć takiej definicji.
 
Z poważaniem
Czesław Przybytek
Redakcja kwartalnika „Harcerz Rzeczypospolitej”
www.hr.bci.pl
............ Kraków, ul. ................


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.