Nawigacja
Grzegorz Skrukwa: Bez alternatywy? Zjazd w Wielkopolsce 2011
Po Gali Mistrzów
Zjazd był poprzedzony "Wielkopolską Galą Mistrzów Harcerstwa" w Multikinie, na której przyznano wyróżnienia "Mistrzów" w kategoriach: "Namiestnik-Kumpel", "Harcerski Specjalista", "Kształceniowiec na 6", "Twórczy Programowiec", "Harcerski Organizator", "Harcerski Menadżer", "Przedsiębiorczy Skarbnik", "Komendant Hufca" i "Niezawodny Instruktor". Niektórzy uczestnicy zadawali sobie tylko pytania, czemu nie było tam przede wszystkim kategorii "Drużynowy" i "Szczepowy".
Co do samych zwycięzców Gali nikt raczej nie miał zastrzeżeń - niewątpliwie otrzymali je instruktorzy aktywnie działający w różnych hufcach całej Wielkopolski, dzięki których działalności i kompetencjom harcerstwo od Złotowa do Ostrowa i od Konina do Wolsztyna odnosi sukcesy. Wyróżnionym szczerze gratulowano. Obok statuetek była jednak lawina odznak, odznaczeń i dyplomów... i tu było sporo wątpliwości czy w każdym wypadku się należały....

Kandydaci na komendanta Chorągwi
Zjazd obraduje w auli Collegium Historicum UAM. Dotychczasowy przewodniczący Rady Chorągwi Hm. Zbigniew Pilarczyk w krótkim wystąpieniu zapowiada, że nie będzie kandydował do kolejnej Rady Chorągwi. Swą misję, jaką było rozpoczęcie działalności Rady i wytyczenie modelu pracy tego organu władz Chorągwi, uważa za wypełnioną. Odczytane zostaja sprawozdania innych władz i ocena ze strony GK.
Zgodnie z przewidywaniami okazuje się, że jest zgłoszony tylko jeden kandydat na komendanta Chorągwi: hm. Jarosław Rura, (komendant od 1991 r.). Delegat z Wągrowca hm. Wojtaszek występuje z protestem: w ZHP zdecydowano o kadencyjności, dlaczego nie przestrzegamy tego?! Dh. Rura nie powinien kandydować! Hm. Rura mówi, że kadencja 2004-2006 była niepełna, zatem dwie pełne kadencje liczą się dopiero od 2006, więc teraz będzie dopiero druga. Pełnomocnik Naczelnika hm. Standar prosi o wyjaśnienie obecną na sali wiceprzewodniczącą NSH. Wiceprzewodnicząca NSH udziela wyjaśnień, z których wynika że na mocy wykładni Statutu i uchwał Zjazdu dokonanych przez NSH, hm. Rura może kandydować.

Pytania do ustępującego komendanta, dyskusja nad sprawozdaniem:
Anna Pospieszna: W poprzednim programie rozwoju Chorągwi który miał być realizowany w kończącej się kadencji, napisane było bardzo wiele o promocji i kształtowaniu wizerunku. Tymczasem jak wynika ze sprawozdania ustępującej Komendy, promocja polegała głównie na udziale Drużyny Reprezentacyjnej w uroczystościach miejskich i wojewódzkich. Wszyscy to zresztą widzimy. Być może taka promocja buduje dobre relacje z władzami, ale na pewno nie kształtuje naszego wizerunku wśród dzieci, młodzieży a i u rodziców. I dlaczego wciąż eksploatujemy obrazek harcerzy w krótkich spodenkach? (to aluzja do grafik na Gali Mistrzów Harcerstwa i na materiałach zjazdowych).
W dalszej dyskusji temat promocji, czy priorytetem są władze miasta, czy dzieci i młodzież, przewija się jeszcze kilkakrotnie.

Maciej Nowak, delegat z Krotoszyna: Chorągiew w kończącej się kadencji odnotowała spadek liczby harcerzy, spadek ilości hufców, spadek wymiany zagranicznej... Wzrost jest tylko w jednym: przychód finansów!
Hm. Rura odpowiada: harcerzy bardzo mało widać na co dzień na ulicach Poznania, uroczystości to jedna z nielicznych okazji. Władze miasta i województwa bardzo nam pomagają - przykłady to pomoc dla Gniazda Wlkp. na Zlocie w Krakowie czy wyjazdy na 27 grudnia do Warszawy. Co do rysunków harcerzy w krótkich spodniach, to nie będziemy już ich wykorzystywać.
Piotr Paterek ("Norek"): w kończącej się kadencji poziom działań programowych został postawiony bardzo wysoko! Wpływał bardzo inspirująco na działalność w hufcach i drużynach! Życzymy przyszłej komendzie żeby zdołała utrzymać ten poziom r11; zwraca się bezpośrednio do ustępującego zastępcy komendanta chorągwi hm. Polaszewskiego: Dziękujemy, Ryszardzie!

Głosowanie nad absolutoriami:
Ogólna liczba głosujących wynosiła ponad osiemdziesięciu kilku. Komendant Chorągwi hm. Jarosław Rura otrzymuje absolutorium przy 10 głosach wstrzymujących się i chyba 1 czy 2 przeciw. Z-ca komedanta i skarbnik hm. Wieńczysław Celer otrzymuje absolutorium przy 1 głosie wstrzymującym się. Z-ca komendanta ds. programowych hm. Ryszard Polaszewski otrzymuje absolutorium przy 4 głosach wstrzymujących się. Członek komendy ds. organizacyjnych (do 2009) hm. Maciej Chmielewski otrzymuje absolutorium jednogłośnie.Członek komendy ds. organizacyjnych (od 2009) hm. Janusz Wolski otrzymuje absolutorium przy 1 głosie przeciw i kilku wstrzymujących się

Wybór komendanta chorągwi i nowa komenda
Hm. Jarosław Rura otrzymuje (tylko) 54 głosy na 88 możliwych. Podczas zakładania złotego poczwórnego sznura duża część sali nie bije brawa. Jedna strona sali intonuje "Mówiłeś druhu komendancie że zaufanie do nas masz..", druga strona nie podchwytuje śpiewu. Hm. Rura proponuje Komendę w składzie: hm. Celer skarbnik, hm. Wolski do spraw organizacyjnych i hm. Tomasz Kujaczyński, dotychczasowy szef Drużyny Reprezentacyjnej jako członek komendy ds. kontaktów z władzami regionalnymi.
Padają pytania: czy i dlaczego w komendzie nie będzie programowca? Czym ma się zajmować dh. Tomasz Kujaczyński?
Odpowiedź hm. Rury - programowcem będzie instruktor na etacie, ale nie jako członek komendy. Jeszcze nie wiadomo kto to będzie, a nie chcę prosić zjazdu o vacat. Hm. Kujaczyński jako szef DR załatwiał wiele spraw z władzami miasta i województwa, będzie miał lepsze umocowanie, będzie to taki "Szef garnizonu Poznań". Ja sam chcę zając się ożywieniem pracy referatów.
Opinie wśród delegatów "z północnej strony sali" (tam gdzie siedzą młodsi delegaci): będziemy mieć chorągiew jeszcze bardziej reprezentacyjno-pomnikową, a zatracimy to co dobrego w programie było zrobione dzięki wicekomendanturze Ryszarda.
Stanisław Nowak, pytanie do hm. Rury: Dlaczego w dotychczasowej KCh nie wykształcił się następca? Czy dh. Rura będzie kandydował za 4 lata jeśli np. Zjazd ZHP zniesie kadencyjność?
Hm. Rura: jest wiele osób przygotowanych do objęcia funkcji komendanta, np. hm. Celer, hm. Wolski. Nie będę kandydował za 4 lata.
Wybory Komendy: hm. Celer dostaje 82 głosy, hm. Wolski dostaje 71 głosów, hm. Kujaczyński 52 głosy. Hm. Rura apeluje o współpracę, zwłaszcza ze strony tych, co na niego nie głosowali.

Wybory Sądu Harcerskiego
Na 10 miejsc jest początkowo tylko 8 kandydatów, zostaje uchwalone przedłużenie czasu na zgłaszanie kandydatur, po przedłużeniu znajdują się 2 chętni. Sąd zostaje wybrany bez większych problemów.

Wybory Komisji Rewizyjnej
Na 8 miejsc jest 10 kandydatów, w tym dwóch mających poparcie Ruchu Programowo-Metodycznego 21: Piotr Paterek i Jacek Drzewiecki. W I turze do Komisji zostają wybrani: Jacek Drzewiecki (70 głosów - najwiecej), Stefan Jerynkicz, Ryszard Duda, Agnieszka Gierłowska, Zygmunt Reszel.. Odbywa się jeszcze II i III tura głosowania, ostatecznie do Komisji wchodzą oprócz 5 wyżej wymienionych: Piotr Paterek, Andrzej Przybyła, Jacek Kołodziej. Odpadają: Barbara Lewandowska, Grażyna Orpińska.

Wybory Rady Chorągwi, dalsze dyskusje o programie i wizerunku:
Najbardziej emocjonujące wybory - najwięcej niewiadomych. RPM21 przygotował i rozkolportował broszurę z autoprezentacjami tych 9 kandydatów, którzy zgłosili chęć kandydowania przed zjazdem. Cel projektu "Nasza wspólna rada": aby delegaci wiedzieli kogo wybierają, aby kandydaci byli znani. W broszurze są wszyscy którzy zgłosili się wcześniej, niezależnie czy są związani z RPM21 czy nie.
Wybory do Rady przeplatają się z dyskusją o przedstawionym delegatom projekcie Programu Rozwoju Chorągwi. Pada bardzo wiele zarzutów do projektu Programu. Głos zabierają m.in. Anna Pospieszna, Piotr Paterek, Ryszard Polaszewski, Stanisław Nowak. Mówią, że projekt został przygotowany bez konsultacji z zespołami programowymi w chorągwi i programowcami hufców; nie jest zodny z metodą SMART (cele mają być specyficzne, mierzalne, ambitne, realistyczne, terminowe); zwłaszcza jest dużo ogólników, ogólnych haseł, których realizacji nie da się zmierzyć; w dziedzinie promocji i kształtowania wizerunku nie ma nic rozwojowego, jest to krok wstecz; nie zorganizowano wcześniejszej dyskusji z delegatami

Grzegorz Skrukwa, pytanie do kandydującej do Rady hm. Beaty Owczarzak: Druhna jest dyrektorem szkoły i była członkiem dotychczasowej Rady Chorągwi. Dlaczego w niektórych szkołach w Poznaniu nie było możliwe zorganizowanie noclegów podczas Zlotu Chorągwi "Czas Bohaterów" w 2008 roku? Jak druhna wyobraża sobie współpracę między szkołami a ZHP?

Beata Owczarzak: To organizatorzy Zlotu są winni, bo za późno się zgłosili, także dlatego w mojej szkole nie było bazy noclegowej na zlocie. Szkoły są czynne od poniedziałku do piątku, nie mogę zapewnić pracowników na weekend.

W trakcie dyskusji o wizerunku dh. Beata Owczarzak mówi: Chorągiew nie może stworzyć wizerunku. To my wszyscy instruktorzy tworzymy wizerunek. W niektórych szkołach jest on zły, bo czasem harcerze nie potrafią utrzymać ładu i porządku w harcówce i dlatego harcerstwo miewa złą opinię. Żadna strategia promocyjna nie stworzy nam dobrego wizerunku.

G. Skrukwa: Czyżby druhna negowała sens promocji i reklamy we współczesnym świecie? Przemyślane strategie promocyjne mają dziś nie tylko firmy, ale także uczelnie, służby mundurowe (wojsko, policja), wszystkie nowocześnie działające organizacje pozarządowe, także miasta i państwa się promują, kształtują planowo swój wizerunek. Czy wg druhny ZHP ma tego nie robić?

Beata Owczarzak: Druh mnie źle zrozumiał...

W I turze do Rady wchodzą: Maria Bąk, Lidia Drzewiecka, Marek Jasianek, Grzegorz Olejniczak, Marek Piegat, Joanna Maternik, Beata Owczarzak. W kolejnych głosowaniach na 2 dalsze miejsca zostają wybrani ostatecznie Przemysław Nitschke, Wiesława Klimowicz. Do Rady nie zostali wybrani: Marian Derda, Tadeusz Nowak, Grażyna Urbaniak Hm. Grzegorz Olejniczak - szef Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich i czynny drużynowy w Hufcu Poznań-Stare Miasto zostaje przewodniczącym Rady.
W sprawie projektu Programu rozwoju Chorągwi przechodzi wniosek zaproponowany przez Ryszarda Polaszewskiego by nie uchwalać zaproponowanego projektu, a zwołać zjazd programowy Chorągwi po zjeździe programowym ZHP czyli do I połowy 2012.

* * *
Kilka słów komentarza:
Był to kolejny zjazd bez alternatywy dla jedynego kandydata, ale bardzo duża część instruktorów obecnych na zjeździe wyraziła sprzeciw wobec omijania zasady kadencyjności. Nowa/stara komenda, niestety przez wielu delegatów została odebrana jako nastawiona wyraźnie na kultywowanie dotychczasowego modelu harcerstwa świąteczno-pomnikowego, z prężnie działającą Drużyną Reprezentacyjną na uroczystościach patriotycznych, ale z słabnącym impetem pracy codziennej w środowiskach.
Raczej brak perspektyw na utrzymanie dotychczasowego poziomu pracy programowej w Chorągwi. Bardzo trudno będzie komendzie teraz zbudować atmosferę współpracy z instruktorami zajmującymi się programem.

Z drugiej strony był to chyba pierwszy zjazd Chorągwi Wielkopolskiej z tak intensywną dyskusją i otwartym wyrażaniem krytyki wielu aspektów funkcjonowania naszej regionalnej struktury organizacyjnej KCh. Wielkim sukcesem demokracji i Ruchu 21 było demokratyczne wybranie Rady Chorągwi, powodzenie projektu "Nasza wspólna rada".. Wybraliśmy tych, co z wyprzedzeniem i otwarcie zaprezentowali swe kandydatury. Rada jest odmłodzona, jest w niej wielu instruktorów mających ogromny autorytet wśród wychowawców, są w niej czynni drużynowi. Przewodniczący Rady jest drużynowym!


Dwuznaczny jest niestety obraz delegatów. Z jednej strony jest bardzo aktywna grupa ludzi chcących dyskutować o kształcie Chorągwi i kształcie harcerstwa. Z drugiej strony - grupa delegatów, która przyjechała chyba po to tylko by odebrać odznakę i uścisk dłoni za kolejne 4 lata działalności i w atmosferze "zgody i jednomyślności", wybrać sprawdzonych ludzi do władz, wszelkie publiczne dyskusje i pytania ich nużą i irytują. Najbardziej przykra jest jednak nie bierność, a brak kultury demokratycznej: złośliwości rzucane półgłośno, ale w zasięgu kilku stołów. Brak merytorycznych argumentów, brak ochoty na publiczną polemikę, ale zawsze można głośno rzucić "Co ta młoda tak się miota", "czego ten młody się tak czepia". Albo "Szybciej to przyklepmy, bo mi się spieszy na imieniny"...

phm. Grzegorz Skrukwa
Hufiec Poznań-Nowe Miasto
RPM 21


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

80
Anna Pospieszna dnia lutego 24 2011 21:58:24

mocne ; )

Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.