Nawigacja
Artykuły: Organizacja
hm. Janusz Sikorski: Matryca Kompetencji

Matryca Kompetencji

O matrycy kompetencji, systemie stopni instruktorskich i Uchwałach Zjazdu ZHP.


hm dr Tadeusz Perzanowski: Prawo Harcerskie - czy czas na zmiany?
Prawo Harcerskie - czy w obecnym kształcie wyraża postulowany ideał wychowawczy i ujmuje harcerski styl życia

Wychowujemy przegranych!
Na przestrzeni ostatnich kilku, kilkunastu lat miała miejsce ogromna zmiana w podejściu do wychowywania dzieci. Nie była to zmiana gwałtowna. Była na tyle powolna i nieinwazyjna, że ogromna część osób jej nawet nie zauważyła. Jednak zmiana zaszła. Zmieniło się nasze podejście do dzieci, do ich dzieciństwa, do odpowiedzialności. Krótko mówiąc, do nauki życia.

Janusz Sikorski; Piotr Niwiński: Przepisy, czyli rzecz o stosowaniu metody harcerskiej w ich świetle.

Jak nie wpaść w ślepą uliczkę czyli dokładniej o pracy zastępów i o obowiązkowej obecności drużynowego na zbiórkach zastępów. Jest długie... Ale chyba warte kilkukrotnego przeczytania ;)


Czesław Przybytek: System zastępowy - uchwały Zjazdu ZHP a ... życie.
Czasem do skrzynki pocztowej HR-a coś wpadnie ... Np. ktoś „podrzuci” jakiś „produkt wsparcia” komendy hufca dla drużynowych.

Czesław Przybytek: Dlaczego w ZHP boimy się "standardów statutowych WOSM"?
Wypowiedzi wpływowej kadry ZHP na jednym z wątków "zjazdowego" FB oraz niektóre opinie uczestników 38 Zjazdu ZHP skłoniły mnie do refleksji: Skąd ta obawa wobec "standardów WOSM"? (w kwestii Statutu ZHP)

Wyrwane z archiwum listy dyskusyjnej CZUWAJ: Seascout'a i g00rka dwugłos o władzy.
Racja jest zawsze po stronie władzy, niezależnie od tego co władza zrobi. Racja należy jej się z samego faktu bycia władzą.

Witold Pietrusiewicz: Historia DE-formy - w 10-lecie zmian w systemie metodycznym ZHP
Mija 10 lat od zmian w systemie metodycznym ZHP. W rozmowach z instruktorami okazuje się, że niewielu z nich wie, jaki przebieg miało wprowadzanie tych zmian przez władze ZHP.
Do trybu wprowadzania tych zmian i prowadzenia dyskusji nad nimi były (i są) olbrzymie zastrzeżenia. A więc po kolei, według informacji znalezionych na nie istniejącej już stronie www.zhp.org.pl/zmiany

Maciek Pietraszczyk: Wielkie nadzieje - oby nie wielka porażka
Dlaczego na razie odrzucam projekt Ustawy o działalności harcerskiej?

Albert Zapalski: Betlejemskie Światło (nie)Pokoju
Jadą. Jadą! Pędzą! Prawie łapci nie pogubią! A tu korki! Zaspy! Roboty drogowe! Ale pędzą. Czas mija! Zdążyć się nie uda! Ale pędzą i tak! Kierowca cudów dokonuje! Wszak lepiej późno niż wcale! Może nikt nie zauważy. W końcu są! 5 minut przed czasem są już w biurze przepustek! Udało się!

Wydawcy gorszego Boga?
Dzieje ruchu wydawniczego w naszym kraju były i są ściśle związane z polityką i przemianami społeczno-gospodarczymi.

Umiem wycenić pracę NGO-sów - wywiad z druhną Naczelniczką ZHP
Łączy zmysł biznesowy i społeczny. Przyznaje, że doświadczenie zawodowe wyniesione z sektora prywatnego jest przydatne w zarządzaniu organizacją pozarządową i potrafi ocenić wartość jej działań. Jak to wpływa na jej obraz III sektora? Co w Radzie uważa za priorytety Rady? Ngo.pl rozmawia z naczelniczką ZHP, Małgorzatą Sinicą.

Kamila Wajszczuk: Druhno, druhu - nie spamuj!
Wydawałoby się, że korzystanie z poczty elektronicznej to powszechna i dość prosta umiejętność. Nie wszyscy jednak pamiętają o etykiecie, jaka obowiązuje w tej dziedzinie.

Klaudia Sobalak: Harcerstwo i oświata: papiery, przemiany, szanse i możliwości
Czasem dyrektor wyznacza pewne zadania i ma określone oczekiwania, jednak drużynowy z pomocą komendy hufca może również ustalić warunki współpracy, które będą korzystne dla jego drużyny. Warto więc znać ustawy i rozporządzenia, które mogą ułatwić nam ową współpracę.

Maryna Kołeczek: Podstawowe dokumenty ZHP - dlaczego są ważne dla drużynowego
Związek Harcerstwa Polskiego, jak każda organizacja działa w oparciu o pewne dokumenty. Są one - jako zbiory praw, zasad, norm postępowania - niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania ZHP-u, zrzeszającego ok. 80 tys. osób (wg ewidencji). Znajomość niektórych z nich jest szczególnie ważna dla drużynowego....