Nawigacja
Artykuły: Harcerski System Kształcenia
hm Janusz Sikorski: Wzmacnianie wychowawczego charakteru ZHP

 

Wzmacnianie wychowawczego charakteru ZHP

Przy okazji planowania kursów na najbliższe pół roku pojawiła się taka refleksja...


hm. Agnieszka Rytel: Praktycznie więc metodą - klucz do skutecznego kształcenia w harcerstwie.

          Podejmując się kształcenia w harcerstwie, pewno tak jak gdziekolwiek indziej, zakładamy jedną podstawową zasadę - kształcenie musi być skuteczne. Skuteczne czyli realizujące cele przed nim stawiane. W moim przekonaniu jedyne skuteczne kształcenie to kształcenie praktyczne zgodnie z myślą Konfucjusza: Słyszałem i zapomniałem. Widziałem i zapamiętałem. Zrobiłem i zrozumiałem. Chiński filozof już w V w p.n.e. jasno sprecyzował jak powinno się kształcić, choć z pewnością mogę przypuszczać, że nie o harcerstwie wtedy myślał, to udało mu się zawrzeć w tej prostej myśli, sedno skutecznego nauczania. Więc idąc tokiem jego rozumowania, skoro skuteczne kształcenie to kształcenie praktyczne, moja złota myśl jest taka, że musi to być kształcenie metodą harcerską - gdyż właśnie ona odpowiada na pytanie jak kształcić praktycznie. I w artykule tym wyjaśnię, czemu metoda tak w pracy kształceniowca się przydaje. ...hm. dr Szymon Gackowski : Forma czy treść ?

 Kształcenie kadry służy zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności oraz kształtowaniu postaw i wartości, koniecznych do pełnienia funkcji na wysokim poziomie. Kształcenie jest procesem, wynikającym z zasad, w którym określone treści przekazywane są za pomocą odpowiednio dobranych form....


 


hm. dr Tomasz Huk: Tożsamość w kształceniu kadry w ZHP

Organizacja harcerska jaką jest Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jest wspólnotą zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów oraz seniorów. Wspólnota, w sensie jakości, to coś więcej niż organizacja pozarządowa działająca na podstawie określonych przepisów. Harcerska wspólnota to zbiorowość oparta na silnych więzach emocjonalnych, które kształtowane są w oparciu o harcerską tradycję będącą fundamentem i wartością społecznej działalności organizacji.


hm. Janusz Sikorski: Lider, lider+ a może... kurs zastępowych?

Ostatnimi czasy daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie tematyką przewodzenia i pracy w grupie. Jest to zapewne związane ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwach oraz pokoleniach. Wchodzące na rynek pracy pokolenie Y ma zdecydowanie inne cechy niż ludzie z pokolenia BB czy nawet X.


hm. Janusz Sikorski: Wigry - tak dawno i tak daleko, a może już niedługo i niedaleko ?

Wigry – tak dawno i tak daleko, a może już niedługo i niedaleko ? – migawki zatrzymane w czasie...

 

Noc była cicha. Nad naszemi głowy

Sklepieniem gąszcz się rozwiesił sosnowy

O pni wysmukłych oparty filary.

Chwilami tylko poprzez drobne szpary

W górze, gwiazd jasne się mignęło oko.

 

Puszczańskie kursy instruktorskie. Senne marzenie kiedyś, dzisiaj stają się rzeczywistością. To co było kiedyś mocne, wielkie i niebywale skuteczne, po latach odżywa znowu i mamy nadzieję, że będzie mieć moc naszych marzeń. ...


hm. Joanna Skupińska: O kształceniu osobiście i niezbyt oficjalnie

W zaproszeniu do napisania niniejszego tekstu natknęłam się następującą frazę: „ptaszki ćwierkają, że kształcenie w ZHP czekają wielkie zmiany”. Tu i ówdzie słychać również głosy, że Centralna Szkoła Instruktorska planuje jakąś rewolucję w tym temacie. Stąd pewnie tekst pisany ręką jej komendantki wydał się redakcji wart opublikowania w tym szczególnym, bo kształcenia dotyczącym numerze Harcerza Rzeczpospolitej.  ...


hm. Katarzyna Kurowska: Bez standardów, ale z mistrzem

Z wielkim sentymentem wspominam swój kurs drużynowych. Część wspomnień się zaciera, część naturalnie ulega mityzacji, ale często do nich wracam. I wiem, że nie jestem obiektywna w ocenie tamtego kursu, ale może właśnie te wspomnienia, które mi po nim zostały są jego wartością, bowiem ciągle, mimo upływu kilkunastu lat, czerpię ze źródła tamtej instruktorskiej przygody. ...


hm. Marek Gajdziński: O harcerskim systemie kształcenia ... część I

Jestem niezmiernie wdzięczny redakcji HR-a za to, że zwróciła się do mnie z propozycją udziału w dyskusji na temat kształcenia. Od dawna noszę się z myślą poświęcenia temu tematowi poważniejszego tekstu. Jednak ponieważ, oprócz autentycznej troski o dobro wspólne, nic mnie do napisania tego bezpośrednio nie mobilizowało, od lat odkładałem to na później. Aż tu nagle, telefon, propozycja i dwutygodniowy termin. Pomyślałem sobie – teraz albo nigdy i się zgodziłem. Dlaczego o tym wspominam? Bo chciałbym aby czytelnik wiedział, że w ciągu dwóch tygodni nie byłem w stanie stworzyć wystarczająco uzasadnionej pracy. A jeśli nawet bym zdążył, to byłby to tekst zbyt obszerny jak na charakter tego wydawnictwa. Dlatego z konieczności będzie to coś w rodzaju eseju. Piszę to w charakterze usprawiedliwienia i po to aby uczynić pewne zastrzeżenia względem czytelnika.


hm. Marek Gajdziński: O harcerskim systemie kształcenia ... część II

Jestem niezmiernie wdzięczny redakcji HR-a za to, że zwróciła się do mnie z propozycją udziału w dyskusji na temat kształcenia. Od dawna nosze się z myślą poświęcenia temu tematowi poważniejszego tekstu. Jednak ponieważ, oprócz autentycznej troski o dobro wspólne, nic mnie do napisania tego bezpośrednio nie mobilizowało, od lat odkładałem to na później. Aż tu nagle, telefon, propozycja i dwutygodniowy termin. Pomyślałem sobie – teraz albo nigdy i się zgodziłem. Dlaczego o tym wspominam? Bo chciałbym aby czytelnik wiedział, że w ciągu dwóch tygodni nie byłem w stanie stworzyć wystarczająco uzasadnionej pracy. A jeśli nawet bym zdążył, to byłby to tekst zbyt obszerny jak na charakter tego wydawnictwa. Dlatego z konieczności będzie to coś w rodzaju eseju. Piszę to w charakterze usprawiedliwienia i po to aby uczynić pewne zastrzeżenia względem czytelnika.


hm. Paweł Cebula: May be or may be not

Długo zastanawiałem się nad tematem jaki chciałbym poruszyć w tym artykule… biłem się z myślami, bo ich natłok powodował, że skakałem z tematu na temat. Ostatecznie pomyślałem, że chciałbym zwrócić uwagę na pewien bardzo ważny dla mnie aspekt kształcenia instruktorów w naszej organizacji. Dziekan uczelni, na której odbywałem studia podyplomowe rozpoczął moje pierwsze zajęcia używając zwrotu „may be or may be not”. Na początku nie rozumiałem, ...


hm. Piotr Kalewski: Wolnych myśli kilka o klockach LEGO

Wolnych myśli kilka o klockach LEGO, szkole za lasem, obozie nad Wigrami, drewienkach na rzemieniu i kierunku wędrówki pod błękitnym niebem – w wartkich zbitkach słów.


hm. Ryszard Polaszewski : Kształcenie w ZHP - fundamenty systemu

W 2010 roku w czasie zlotu ZHP w Krakowie miałem przyjemność kierowania konferencją "Kształcenie kadry w ZHP. 100 lat doświadczeń, dzień dzisiejszy i perspektywy na przyszłość". Zastanawialiśmy się wtedy, jak zorganizować kształcenie w kolejnym dziesięcioleciu naszej organizacji, robiąc to w taki sposób, by nie stracić doświadczeń zebranych przez 100 lat funkcjonowania harcerstwa. Pamiętam, ...


List otwarty instruktorów ZKK Hufca Łódź Polesie

LIST OTWARTY

Piszemy, aby wyrazić swoje zaniepokojenie tempem, sposobem i organizacją reformy systemu kształcenia, która ma obecnie miejsce w ZHP. Jesteśmy przekonani, że kształcenie i praca z kadrą to kluczowy obszar funkcjonowania naszej organizacji, i mamy świadomość jak wiele zależy od dobrego, mądrego i przemyślanego systemu kształcenia.