Znamy, wiemy, świętujemy - czy aby na pewno?
Kto ty jesteś? Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł Biały.
Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.
W jakim kraju? W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta? Krwią i blizną.
Czy ją kochasz? Kocham szczerze.
A w co wierzysz? W Polskę wierzę.TUŁACZKA PO ŚMIERCI!
Ś.P. Druh Prezydent RP na Obczyźnie, hm. Ryszard Kaczorowski przebył w ostatnich dniach niezamierzoną tułaczkę po śmierci, dzięki bezprzykładnej indolencji osób odpowiedzialnych za pośmiertne losy ofiar katastrofy smoleńskiej.
Cześć Jego pamięci i harcerskie Czuwaj!
Odpowiedzialni za tą tragiczną ignorancję i brak zwykłej ludzkiej przyzwoitości mają dla nas jak narazie tylko słowa Piłata - lavabo manus meas!

Wszystkich Świętych...
Jak co roku widać harcerskie mundury na cmentarzach, tradycyjnie sprzedawane są Znicze, chorągiewki pamięci, można też zobaczyć harcerskie warty. Ale o tą ostatnią służbę jakby trudniej. Dziś w południe na krakowskim Cmentarzu Rakowickim wart nie widziałem przykładowo przy grobie druha JERZEGO GRODYŃSKIEGO który współtworzył Harcerstwo z Andrzejem Małkowskim.
P A M I Ę T A J M Y !
Fot.: Panda
Czy mnie jeszcze pamiętasz? Operacja Frombork.
W imieniu organizatorów HOF uprzejmie proszę o rozpropagowanie odezwy do harcerzy i instruktorów uczestników Operacji 1001 Frombork. Prosimy nie odmawiać nam pomocy w zorganizowaniu tego spotkania. Jest ono dla nas niezwykle ważne. Przypomina nam akcję z naszej harcerskiej i instruktorskiej młodości, która przywiodła nas do tego niezwykłego miasta nad Zalewem, dziś powszechnie nazywanego miastem Kopernika i harcerzy. Prosimy o pomoc w ustaleniu adresów Honorowych Obywateli Fromborka z waszego terenu dotychczas podczas trzech Zlotów udało się nam zgromadzić około 400, (mogą być nieaktualne) a nadanych tytułów było prawie 3 tysiące - to skala potrzeb, Chcemy złożyć im hołd i podziękowanie. Liczymy na druhów zrozumienie i pomoc w tej akcji. Umieście tą odezwę na waszej stronie.

Pozdrawiam phm Jacek Iwulski HOF
Mail: aspiwulski@wp.pl Tel: 502 140 969


Operacja 1001 - Frombork - Czy ją jeszcze pamiętasz!?

Operacja 1001 - Frombork, wieloletnia akcja ZHP (1966-1973) miała na celu pomóc w odbudowie zniszczonego w czasie wojny Fromborka oraz przygotować go do obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Tu bowiem dokonał on swego genialnego odkrycia i napisał dzieło "O obrotach sfer niebieskich", tu zmarł i został pochowany.
Przez 7 lat, w okresie wakacji, harcerze ze szkół budowlanych, w ramach praktyk, pracowali przy odbudowie miasta. Obok nich zespoły harcerskie ze szkół innych resortów, prowadziły usługi gastronomiczne, hotelarskie, medyczne, łączności, ślusarskie, stolarskie, radiowo-telewizyjne. Z koncertami występowały harcerskie zespoły artystyczne. Wiosną dbali o zieleń harcerze ze szkół leśnych. Wszystkie te działania służyły miastu i jego mieszkańcom oraz turystom. Przez te 7 lat pracowało we Fromborku około 30 tysięcy harcerzy i harcerek. 2391 instruktorów i harcerzy za swoją nienaganną pracę, trwającą co najmniej trzy turnusy, otrzymało najwyższe wyróżnienie - tytuł Honorowego Obywatela Fromborka (HOF).
Od zakończenia operacji mijają już cztery dziesięciolecia. Najmłodsi uczestnicy operacji mają dorosłe dzieci, ci najstarsi nawet wnuków albo prawnuków. Czas więc najwyższy spotkać się, powspominać dni młodości. I takie spotkanie, wiosną 2013 roku, (koniec maja) pragniemy zorganizować. Niestety, po tylu latach większość adresów HOF straciła swoją aktualność zaś harcerki pozmieniały swoje nazwiska.
Honorowi Obywatele Fromborka! Wzywam Was wszystkich - odezwijcie się! Podajcie swoje aktualne adresy. Napiszcie, czy chcecie wiosną 2013 roku przyjechać do miasta swojej młodzieńczej przygody i wziąć udział w zlocie HOF. Aktualne adresy przesyłać na adres:
Komenda Hufca ZHP Braniewo
ul. Armii Krajowej 9
14-500 Braniewo
z dopiskiem "Zlot Honorowych Obywateli Fromborka" e-mail: aspiwulski@wp.pl
Do zobaczenia we Fromborku, gdzie będę czekał na Was, by uścisnąć Wasze dłonie i jeszcze raz podziękować za wszystko, co zrobiliście przed laty dla miasta Mikołaja Kopernika. Miasta naszej młodości!

Czuwaj!

hm. Henryk Leśniowski - HOF
I z-ca Szefa Sztabu Operacji
1001 r., Frombork

Link

Nagroda Literacka NIKE - nasz faworyt to Filip Springer
Nagroda Literacka NIKE 2012

Jury Nagrody Literackiej NIKE 2012 wybrało siedmiu tegorocznych finalistów. Do finału nagrody trafiły dwie biografie, dwa reportaże, zbiór esejów, tom poezji oraz zbiór opowiadań. Zwycięzcę konkursu poznamy w niedzielę, 7 października 2012 r.

Oto lista nominowanych:

- "Książka twarzy", Marek Bieńczyk, Świat Książki (kategoria - esej)
- "Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego", Krystyna Czerni, Znak (biografia)
- "Miłosz. Biografia", Andrzej Franaszek, Znak (biografia)
- "Miedzianka. Historia znikania", Filip Springer, Czarne (reportaż)
- "Dom żółwia. Zanzibar", Małgorzata Szejnert, Znak (reportaż)
- "Imię i znamię", Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Biuro Literackie (poezja)
- "Włoskie szpilki", Magdalena Tulli, Nisza (opowiadania)

http://wyborcza.pl/1,75475,12460905,Nike_2012__Filip_Springer__Z_parasolem_po_lace_w_lewo_.html

Od Redakcji: Filip był naczelnym internetowego Na Tropie. Z sukcesem! Widać że nie bez powodu.
ANDRZEJ ROMOCKI "MORRO" BOHATEREM PRUSZKOWSKICH HARCERZY
NewsyKomenda oraz członkowie Hufca ZHP Pruszków zapraszają na uroczyste zakończenie Kampanii Bohater trwającej od 2010 roku, nadanie imienia hm. Andrzeja "Morro" Romockiego, bohatera Grup Szturmowych Szarych Szeregów, oraz wręczenie i poświęcenie nowego sztandaru hufca.

Uroczystości odbędą się 29 września 2012 roku (sobota) w podwarszawskich Michałowicach ul. Raszyńska róg ul. Popiełuszki.
Start godz. 10:00, koniec ok. 22:00.
Program imprezy jest następujący:

10:00-12:00 Oficjalna część obchodów
12:00-16:00 Festyn rodzinny w miasteczku szaroszeregowym
16:00-22:00 Wieczór z piosenką szaroszeregową

phm. Agnieszka Fietkiewicz HO

Duch Olimpijski
Bez komentarza!