Nawigacja
Artykuły: Z archiwum HaeRa
Maciej Pietraszczyk: W imię ideałów
Jesteście aroganccy i zarozumiali, krzywdzicie i rabujecie swych braci i walczycie między sobą... Mieliście być obrońcami ubogich, chronić słabych i nieść ratunek potrzebującym, ale wy woleliście być bandytami. Wy, który uciskacie sieroty - wy mordercy. Wy, którzy bezcześcicie świątynie i łamiecie prawo, którzy szukacie zdobyczy w rozlewaniu chrześcijańskiej krwi... Jeśli chcecie zbawić swoje dusze, porzućcie broń, lub też zajmijcie się tym, do czego zostaliście powołani i ruszcie na ratunek ludziom należącym do innego wyznania, których najechał okrutny wróg...

Damian Grzegorczyk: Wypalenie harcerskie / zawodowe
Jeżeli jesteś aktywną osobą, która angażuje się w swoje przedsięwzięcia całym sobą, idealistą, człowiekiem, który chce zrealizować daną rzecz po mistrzowsku, jak najlepiej - to powinieneś przeczytać dalszą część tej notki. Dlaczego? Bo jesteś kandydatem do tego by wypalić się w tym co robisz.

Maciej Pietraszczyk: HaMy
HaM jest przekonany o swojej ważności. Chodzi z wyniosłą miną znaną z obrazów sarmackich "karmazynów" spoglądając z góry na plebs. Zwykłego zjadacza harcerskiego chleba HaM traktuje jako zbędny dodatek do namiotu. Potrafi go "tykać" nawet wtedy, gdy "szarak" jest już dawno dorosły.

Piotr Niwiński: Gdzie jest polska Złota Strzała ?
Na Jamboree w Arrowe Park reprezentacja polska z rąk BiPi otrzymała Złotą Strzałę.......

Janusz Wojtycza: Bogusław Rybski
Janusz Wojtycza - Osiemdziesiąte urodziny jednego z Nestorów Polskiego Ruchu Harcerskiego. Bogusław Rybski urodził się 3 maja 1922 roku w Krakowie w rodzinie Antoniego i Zofii z Wiochów. Ojciec pracował jako radca Zarządu Miejskiego w Krakowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w III Gimnazjum im. króla Jana Sobieskiego w Krakowie. Tutaj 10 maja 1935 wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, ściślej do 3 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego, popularnie zwanej "Zieloną Trójką". ...

o. Robert Wawrzeniecki OMI: O Krzyżu Harcerskim i patriotyźmie
o. Robert Wawrzeniecki OMI - Spoglądając po latach na swój harcerski krzyż na wypłowiałym już od słońca mundurze, przypominam sobie słowa swojego drużynowego po przyrzeczeniu harcerskim, wypowiedziane w gwieździstą noc przy blasku ogniska. Mówił, zakładając mi krzyż harcerski: "Ten krzyż, który dziś otrzymujesz jest krzyżem szczególnym. W zeszłym roku, gdy uczestniczyliśmy w akcji "Arsenał" i miałem go przypiętego do swego munduru, zobaczyłem małe dziecko potrącone przez samochód. Podbiegłem z pomocą, wziąłem je na ręce. Pozostała po tym pamiątka: krew na moim mundurze i harcerskim krzyżu"....

Mariusz Milka: Harcerska Łączność
Artykuł ten jest nowym rozdziałem do Vademecum Zastępowego Chytrego Kota który ukaże się pod koniec marca w kolejnym rzucie Vademecum

Bruno Rondet: Duchowość drogi
Bruno Rondet /droga jest tu użyta w znaczeniu wędrówki i obozu wędrownego/ Tłumaczył - Zbigniew Minda Policzywszy dni spędzone na wędrówce, zajmuje ona tylko małą cząstkę życia wędrownika, jeśli zestawimy ją z czasem poświęconym rodzinie lub pracy zawodowej. W rzeczy samej to nie wędrownikami jesteśmy najpierw, ale synami, braćmi, małżonkami, ojcami rodziny, studiujemy lub pracujemy. Jednakże wybraliśmy drogę bycia wędrownikami i wartość czasu spędzonego na wolnym powietrzu z naszymi braćmi, wędrownikami nie mierzy się liczbą dni. ...

Mariusz Gasztoł: Dlaczego dzisiejszej Litwie potrzebne jest harcerstwo
Mariusz Gasztoł - Tekst wystąpienia w dn. 6 marca 1999 w Wilnie, na konferencji z okazji I0-lecia Harcerstwa Polskiego na Litwie. Za nami 10 - lat istnienia ZHPnL. Wszystkie nasze spotkania: konferencje, zjazdy, zloty, niczym kamienie milowe, wyznaczają przebytą harcerską drogę. Nie była to droga łatwa. Często prowadziła pod górę. Czasami szliśmy w ciemnościach i we mgle. Zawsze drogowskazem było nam jednak harcerskie prawo i przyrzeczenie. ...

Jerzy Baryka: Orwell to przewidział...
Zapiski Jerzego Baryki - harcmistrza. Spotkaliśmy się w gronie kilku weteranów w ulubionej kawiarence na popołudniowej kawce. W Krakowie to taki prawie obowiązkowy rytuał. Spokojne zazwyczaj spotkanko tym razem przerodziło się prawie w awanturę . O co poszło ? Właściwie trudno powiedzieć. Ktoś, chyba Łukasz stwierdził że po prostu ma dość... czego ? Tego co widzi, czyta, słyszy...

Jacek Kurzępa, Mariusz Gasztoł: Historia harcerstwa na Litwie część pierwsza
Jacek Kurzępa, Mariusz Gasztoł Niedawno minęło 10 lat od powstania Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie. Ten okrągły jubileusz jest doskonałą okazją by zaprezentować dotychczasowy dorobek organizacji, ale jest też drugi - ważniejszy powód - tej prezentacji. Harcerstwo Polskie na Litwie mogło rozwijać się dzięki pomocy i ofiarności wielu życzliwych mu osób i instytucji. Dziś nadszedł czas by za tę pomoc podziękować i powiedzieć o owocach jakie ona wydala.

Wielki Piątek i zamknięty krąg
Zapiski hm. Jerzego Baryki. Wielki Piątek w Krakowie. Piękna pogoda choć niewiele oznak nadchodzących świąt Wielkanocnych. W telewizji obrazy z Rzymu i pełna smutku, zmęczona twarz Ojca Świętego przeplatają się z koszmarnymi zdjęciami z Izraela, gdzie ludzie gotują sobie piekło....

Grzegorz Małachowski : Pod znakiem Granatowej Dziewiątki 1921 - 1993
Grzegorz Małachowski - Rodowód drużyny harcerskiej związanej z VIII Gimnazjum, a następnie V Liceum Ogólnokształcącym sięga lat bezpośrednio poprzedzających wybuch I wojny światowej, czyli czasów I Szkoły Realnej. Wtedy to w latach 1911-12 przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" skupiła się młodzież z kilku krakowskich szkół. Powstały pierwsze skautowskie plutony,

Tomasz Nowak: Ile wojska w harcerstwie
hm. Tomasz Nowak Co jakiś czas powracają w naszym związku dyskusje na temat naszego paramilitarnego charakteru, naszych związków z wojskiem i tradycji bojowych tak bardzo kłócących się z pacyficznym w swej naturze skautingiem. Dyskusje te zazwyczaj odbywają się bardziej pod wpływem emocji i zainteresowań uczestników niż trzeźwym i rzeczowym oglądem sprawy. ...

Michał Górecki: Zmieniać ? Nie zmieniać ?
hm. Michał Górecki Przed nami zjazd programowy. Zjazd na którym powinniśmy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania - kim jesteśmy, po co istniejemy i jak mamy robić to co robimy. Tak naprawdę z nazwy zjazdy wynika, że powinniśmy zajmować się raczej tą drugą częścią � programem. Przecież cele skautingu są jasna i proste i chyba nikt nie będzie chciał ich zmienić. Ale zdecydowano, że cofamy się do samego niemalże początku � do Prawa Harcerskiego.