Nawigacja
Janusz Sikorski: Woodbadge for XXI century
Kształcenie: Jak to robią inni.

Stany Zjednoczone – Wood Badge for XXI century

Co to jest Woodbadge dla 21 wieku ?


W 2001 roku BSA wprowadziło całkowicie odmieniony system kształcenia w organizacji skautowej. System ten jest opary tradycyjnie na Baden-Powellowskim Woodbadge-u jednak ma być odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed skautingiem. Dwie najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w dotychczasowym systemie kształcenia to:
skoncentrowanie na najnowszych technikach przywódczych
wspólność kursu dla wszystkich liderów, niezależnie od ich poziomu, kategorii wiekowej i miejsca działania
Po siedmiu latach działania wydaje się że kierunek zmian jest właściwy. Może należałoby wziąć przykład z tych którym udaje się wygrywać walkę o wychowanie nowych pokoleń wolnych ludzi...

Już w 1911 r. Lord Baden-Powell podjął pierwsze kroki w kształceniu dorosłych skautowych liderów poprzez zorganizowanie serii wykładów dla drużynowych. W ciągu następnych lat poświęcił dużo energii opracowując program kursu Woodbadge. Od 1919 roku przeszkolonych podczas tego kursu zostało około 100 tys osób które można znaleźć we wszystkich zakątkach świata. Wood Badge ma kilka charakterystycznych cech:

Wood Badge jest szkoleniem dla dorosłych liderów, opartym na budowaniu zespołu.
Podczas kursu uczestnicy uczą się umiejętności, które są przydatne w harcerstwie i poza nim.
Program skierowany jest dla liderów zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników, jak i liderów na szczeblach wojewódzkich czy ogólnopolskich.
Wood Badge dla 21 wieku skupia się na umiejętnościach przywódczych, a nie na wiedzy !!!
Amerykański Woodbadge skupia liderów ze wszystkich pionów wiekowych harcerstwa jak również pracowników zawodowych wszystkich szczebli BSA. (Największa skautowa organizacja amerykańska)
Odzwierciedlające najlepsze 100 lat harcerskich doświadczeń, Woodbadge dla 21 wieku opiera się również na najnowszych modelach używanych przez korporacje amerykańskie, środowiska akademickie, a także kierownictwa innych dobrych i nowoczesnych organizacji rządowych i pozarządowych na terenie całego USA.

Kurs Wood Badge daje możliwość uczestnictwa w miesiącu życia harcerskiej jednostki, podczas którego uczestnicy przystępują do kursu jako zuchy, a następnie stają się harcerzami i formują zastępy w myśl metody harcerskiej. Wybrani członkowie kadry wspomagają uczestników kursu jako specjaliści służąc w każdej chwili pomocą w zrozumieniu przerabianych zagadnień. Uczestnicy biorą udział w licznych prezentacjach, dyskusjach i działaniach, które pozwalają im poznać i rozwijać szeroki zakres filozofii i narzędzi służących przywódcom. Oprócz możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności podczas kursu Woodbadge, uczestnicy otrzymują olbrzymią ilość ludzkiej życzliwości i mnóstwo zabawy.

Dzięki Woodbadge 21 wieku otrzymują:

Powiększenie zdolności liderów do pociągania za sobą innych liderów, którzy mogą skutecznie prowadzić swoje zastępy/drużyny.
Zwiększenie liczby drużyn poprzez skuteczne wynajdowanie młodych liderów dzięki systemowi małych grup – zastępów
Zwiększenie wydajności i skuteczności działań drużyn dzięki podniesieniu ich efektywności.
Większą skuteczność pracy liderów na wyższych szczeblach organizacji dzięki bezpośredniemu przeniesieniu metod działania w systemie małych grup, gdyż daje to możliwość realizacji się większej ilości potencjalnych liderów
Zwiększenie satysfakcji i osobistego spełnienia dorosłych leaderów.


Tematy Woodbadge dla 21 wieku


Podczas Woodbadge jest realizowanych pięć głównych tematów:

1) Wartości w życiu

wartości, misja i wizja
cele i metody

2) Wprowadzanie wizji w życie

nauka słuchania
podniesienie komunikatywności
dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnej
umiejętność oceny człowieka i zwiększanie różnorodności
trener i mentor

3) Nowoczesne modele w pracy z liderami

model rozwoju zespołu
przywództwo sytuacyjne

4) Instrumenty lidera

planowanie projektu i rozwiązywanie problemów
zarządzanie konfliktem
oceny skuteczności zespołu
zarządzanie zmianami
właściwe podsumowanie

5) Nowoczesność z zachowaniem tradycji

miejsce tradycji
nauka podstawowych sekretów dobrego przywódcy


Cele Woodbadge 21 wieku


Woodbadge ma cztery cele szczegółowe:

W wyniku uczestnictwa w Woodbadge, uczestnicy będą mogli:
- Zobaczyć Harcerstwo globalnie, jako jedną wielką rodzinę, której programy oparte na wartościach, zapewniają działania odpowiednie dla młodzieży w danym wieku.
- Poznać współczesne koncepcje przywództwa wykorzystywane w korporacyjnych i rządowych organizacjach opartych na ruchu.
- Nauczyć się stosowania umiejętności które nabyli podczas pracy w zespole odnoszącym sukcesy.
- Zyskać nowy zapał do pracy dzięki której pomogą harcerstwu realizować Jego misję.

I to właściwie tyle jeśli chodzi o szkolenie Woodbadge for XXI century. Ale jeśli ktoś myśli że to koniec to oczywiście mocno się myli. Szkolenie to jest początkiem, pierwszym krokiem na drodze do zostania liderem harcerskim. Po szkoleniu kursanci rozpoczynają kolejny etap pracy nad sobą nazwany przez amerykanów biletem w 21 wiek :). O bilecie można przeczytać w kolejnym artykule.: Bilet do XXI wieku


Sikor


-------------------------------------------------
Nr HR-a: 6/2008

Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.