Nawigacja
Zwój Kory Brzozowej - REAKTYWACJA!!!!!!
Kolejne wydanie "Zwoju Kory Brzozowej" ukazuje się w jednym tomie, zawierającym Księgę Orlich Piór, oraz Księgę Leśnej Mądrości. W ślad za sugestiami wielu zwolenników idei i metodyki Ernesta Thompsona Setona, zamiast tłumaczenia angielskiego słowa "roll" jako zwitek, zastosowaliśmy właściwsze naszym zdaniem słowo "Zwój'. W porównaniu z poprzednimi wydaniami dodaliśmy nową Księgę Pierwszą - Wprowadzenie, a w niej dwa nowe podrozdziały : "W totemowym Kręgu", oraz opis "Leśnego Szczepu" według opracowania druha hm. Tadeusza Wyrwalskiego. Również 9 Zasad Puszczaństwa jest nowym tłumaczeniem Pierwowzoru.
Kierujemy tą książkę do wszystkich entuzjastów Puszczaństwa w Polsce i słowami hm Marka Kudasiewicza - legendarnego Chytrego Kota - zachęcamy drużyny harcerskie do podjęcia puszczańskiego tropu:
"Witam z radością i polecam do „osobistego rozpoznania” książkę ,,Zwój Kory Brzozowej” autorstwa E.T. Setona. Mam nadzieję, że tak polski skauting, czyli harcerstwo, jak i wiele innych organizacji wychowawczych działających na coraz bliższej, światowej orbicie kontaktów społecznych, będzie mogło, szczególnie dzięki „leśnym mądrościom”, oddziaływać wychowawczo na bliźnich na Bożej zasadzie może najważniejszej:
– Nie czyń innemu tego – co Tobie niemiłe! "


W książce , wzorem czeskiej Ligi Leśnej Mądrości opisane są Rady Orlich Piór. Jest możliwym, że nasze harcerskie "leśne" drużyny i szczepy powołają w przyszłości Radę Główną. Ale w dzisiejszych warunkach powołujcie Rady Waszych Drużyn, by weryfikować Czyny. Pomocą będą Wam służyć członkowie Kręgu Czarnego Dębu : www.kragczarnegodebu.pl
Niech Was nie przeraża stopień trudności Czynów, są one obliczone nawet na parę lat zdobywania, a nawet na Wasze dorosłe już życie.
I jeszcze jedno. Ogromną pracę nad przybliżeniem prac E.T. Setona w Polsce wykonał twórca Biblioteczki Walden w Polsce, Milan Klimanek z żoną. Milan zasiada dziś na godnym miejscu przy Watrze Puszczan - harcerzy u Tego, co ten świat tak pięknym uczynił. Przy waszych ogniskach zawsze wspomnijcie obok Czarnego Wilka - E. T. Setona również Wayseekera - Milana Klimanka.


Pomyślnych tropów !


Biały Niedźwiedź
/Redaktor i Wydawca/


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.