Nawigacja
Janusz Sikorski: Kształcenie osób dorosłych, co nowego?
Kształcenie osób dorosłych
jak to robić ?


Współcześnie ludzie dorośli coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że niezwykle szybko postępujący rozwój nauki i techniki oraz zmiany zachodzące w dziedzinie stosunków społecznych i gospodarczych wymuszają na ludziach pewne określone zachowania. Teraz nie wystarcza już doszkalanie się tylko w zakresie swojego zawodu. Dziś potrzebny jest stały zrównoważony rozwój człowieka. W jaki sposób jednak to osiągnąć w czasach, w których czasu właśnie niemal zawsze jest za mało ? Kiedy i jakimi środkami dotrzeć do człowieka, który zdaje sobie sprawę z tego, że dane szkolenie przydałoby się ale po prostu nie ma czasu na tygodniową nieobecność w pracy czy też na łonie rodziny. W celu poradzenia sobie z tym problemem kilka lat temu zdefiniowano nowy sposób podejścia do nauki dorosłych.

Blended learning

Blended Learning to mieszana metoda kształcenia, łącząca naukę elektroniczną z jej tradycyjnymi formami. Pozwala w elastyczny sposób budować proces szkoleniowy z uwzględnieniem celów, tematyki, specyfiki grup, branży. Zyskuje coraz większą popularność przede wszystkim ze względu na dużą skuteczność szkolenia, szczególnie przy dużych grupach ludzi uczących się jednocześnie, w krótkim czasie i przy rozproszonej strukturze organizacyjnej, a także pozwalająca na znaczną redukcję kosztów. Umożliwia elastyczną organizację całego procesu kształcenia, znacznie podnosząc komfort nauki uczących i uczących się.
Metoda blended learning łączy to, co najlepsze w e-learningu i w tradycyjnych formach nauczania. Jest z powodzeniem stosowana zarówno przed rozpoczęciem szkolenia, w jego trakcie, jak i po zakończeniu, gdy przychodzi czas weryfikacji zdobytej wiedzy w codziennej pracy tak zawodowej... jak i wolontariackiej.
Metoda ta opiera się na nowoczesnych koncepcjach andragogicznych i w dużym skrócie polega na wykorzystaniu różnych form i różnych mediów w procesie kształcenia. Rodzaj formy czy medium jest uzależniony od celów.


Szkolenia prowadzone są w sposób ciągły - częściej, ale w mniejszych porcjach i różnymi metodami, co ma kluczowe znaczenie dla zapamiętywania i stosowania umiejętności oraz zdecydowanie zmniejsza dezorganizację czasu kształconym i kształceniowcom.
Szkolenia dostarczane są wtedy kiedy są potrzebne. Dostarcza się wiedzę i umiejętności potrzebne do działania na dziś. Wiedzę na "jutro" dostarcza się "jutro".
Dodatkową zaletą metodologii jest wspieranie nawyku ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez instruktorów
Szkolenie metodą blended learning jest w dłuższej perspektywie tańsze od tradycyjnego. Znaczna część szkoleń przygotowywana jest tylko raz i potem wielokrotnie wykorzystywana (oczywiście pamiętając o uaktualnianiu wiedzy zawartej w szkoleniu).

Kluczowym czynnikiem sukcesu blended learning jest wybór odpowiednich mediów do poszczególnych elementów szkolenia. Wiedza jest dostarczana za pomocą szkoleń przez internet, zaś umiejętności i nawyki doskonali się podczas tradycyjnych zajęć. Pozwala to na obniżenie czasochłonności kursów bez obniżania ich skuteczności.
Koncepcję blended learning-u wykorzystują już od lat skauci amerykańscy w swoim systemie kształcenia, o którym można przeczytać w kilku moich wcześniejszych artykułach.
Teraz przyszła pora na pytanie: Jak to się ma do systemu kształcenia ZHP ? Ano właśnie. Dzięki ostatnim zmianom w systemie pracy z kadrą powiększono ilość kursów obowiązkowych wręcz dla każdego instruktora zdobywającego stopnie instruktorskie. Jak to pogodzić z coraz mniejszą ilością czasu, którym dysponuje niemal każdy z nas ? No cóż... Może czas wprowadzić metodę mieszanego nauczania i u nas ? E - learning naprawdę nie gryzie a mamy w ZHP tylu światłych kształceniowców i programistów, że stworzenie odpowiedniej platformy nie powinno być problemem. A tak przy okazji, może jest jednym z podstawowych postulatów, które powinny znaleźć się w naszej nowej strategii.
PS
Że potrafimy i możemy - oto dobry przykład:
Link do kursu o historii ZHP

Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.