Nawigacja
Maryna Kołeczek: Podstawowe dokumenty ZHP - dlaczego są ważne dla drużynowego
Związek Harcerstwa Polskiego, jak każda organizacja działa w oparciu o pewne dokumenty. Są one - jako zbiory praw, zasad, norm postępowania - niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania ZHP-u, zrzeszającego ok. 80 tys. osób (wg ewidencji). Znajomość niektórych z nich jest szczególnie ważna dla drużynowego.

Podstawowym dokumentem z którym instruktor powinien się zapoznać jest oczywiście Statut ZHP.
Są w nim zawarte podstawowe cele działania naszej organizacji, a bez znajomości tychże (co się rozumie samo przez się), praca z młodzieżą nie ma większego sensu. Mowa jest o nich w rozdziale drugim. Najważniejszym chyba zdaniem jakie tam znajdziemy jest punkt pierwszy artykułu trzeciego: Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Gdy drużynowy jest świadom tego, po co tak naprawdę pracuje, szanse na to by się w tej pracy pogubił znacznie spadają. Dokument mówi także o środkach, jakimi drużynowy powinien się posługiwać, by osiągnąć statutowe cele oraz charakteryzuje metodykę harcerską. Znajdziemy tam także zdanie, które drużynowy szczególnie powinien sobie wziąć do serca: ZHP realizuje cele przez harcerski system wychowawczy rozumiany jako jedność zasad harcerskiego wychowania, metody i programu, w którym istotną rolę odgrywa osobisty przykład instruktora.
W Statucie zawarte są wszystkie zasady dotyczące członkostwa w ZHP (w tym także ewentualnego skreślenia z listy członków); informacje dotyczące zaliczania służby (co drużynowych powinno raczej zainteresować); oraz podstawowe zapisy dotyczące władz na różnych poziomach.
W dokumencie ujęte są, rzecz jasna, podstawowe ideały harcerskie. Znajdziemy tam Prawo Harcerskie i Prawo Zucha, Obietnicę Zuchową, nasze Przyrzeczenie oraz Zobowiązanie Instruktorskie, w którym to czytamy: Będę [...] przestrzegać Statutu ZHP. Trudno byłoby przestrzegać zasad, których się nie zna...

Kolejnym ważnym dla drużynowego dokumentem jest ordynacja wyborcza.
Kwestia sprawowania i wyboru władz jest zawsze drażliwą kwestią, więc zasłużyła na wyklarowanie jej w osobnym dokumencie, choć ten często odsyła nas do podstaw, do Statutu.
W Ordynacji wyborczej opisane są zasady zwoływania i przebieg zjazdów hufca, chorągwi czy ZHP wraz z wyjaśnieniem problemu delegatury. Znajdują się tam także zapisy dotyczące przebiegu wyborów oraz ograniczeń dotyczących kandydowania. Problemy dotyczące samego sprawowania poszczególnych funkcji oraz wszelkich praw wyborczych.

Oczywiście, żeby być drużynowym trzeba... (niespodzianka) mieć drużynę! Przy zakładaniu tejże nieocenioną pomocą będzie Instrukcja drużyny.
W tym dokumencie zawarte są wszystkie podstawowe przepisy dotyczące warunków, jaki musi spełniać drużyna by rozpocząć działalności. Czegóż więcej potrzeba instruktorowi do szczęścia? Opisane są tam funkcje, jakie należy w drużynie obsadzić wraz z zakresem ich obowiązków. Instrukcja stanowi także przypomnienie podstaw metodyki harcerskiej. W rozdziale "System pracy drużyny" znajdujemy zalecenia umożliwiające sprawne funkcjonowanie grup zrzeszających młodzież w różnym wieku. Twórcy dokumentu nie zapomnieli też o czysto formalnej stronie prowadzenia drużny i poświęcili cały rozdział dokumentacji, o jaką instruktor musi zadbać.

Jest jeszcze jedna instrukcja z którą drużynowy musi się zapoznać. Zapisy w niej ujęte brzmią zdecydowanie miej przyjemnie niż te z wyżej opisanego dokumentu (nikt nie lubi słów takich jak faktura czy książka finansowa). Na szczęście w Instrukcji finansowej wszystkie enigmatycznie brzmiące nazwy są opatrzone stosownymi opisami.
Odpowiedzialny za finanse drużyny instruktor znajdzie tam między innymi: informacje dotyczące tworzenia planów i sprawozdań finansowych; prowadzenia książek finansowych; dokumentów potwierdzających zyski i wydatki wraz z ich opisem. Wspomniane są tam i scharakteryzowane możliwe źródła dochodów jak i cele, na które pieniądze mogą być wydawane. Bez wyjaśnienia nie pozostają także kwestie takie jak: obracanie pieniędzmi, lokowanie ich na kątach bankowych czy przekazywanie finansów innemu instruktorowi w razie zmiany drużynowego.

Aby sprawnie prowadzić drużynę trzeba nie tylko mieć zadatki na lidera i być biegłym w sprawach związanych z metodyką. Trzeba się też sporo naszukać i naczytać różnych przepisów, bo jak wiadomo wszędzie obowiązują jakieś prawa. Lepiej się z nimi zapoznać, gdyż jak wiadomo ignorantia iuris neminem excusat.

samarytanka Maryna z „Leśnych”

Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.