Nawigacja
Czesław Przybytek: System zastępowy - uchwały Zjazdu ZHP a ... życie.
Czasem do skrzynki pocztowej HR-a coś wpadnie ...
Np. ktoś „podrzuci” jakiś „produkt wsparcia” komendy hufca dla drużynowych.

I wtedy, czasem, „drążymy temat” dzwoniąc/pisząc do danej komendy.
W tym przypadku do komendanta hufca.HR:
Czy to Ty napisałeś wzór "listu do rodziców harcerzy" otrzymany, do rozsyłania, przez drużynowych w Twoim hufcu?

KH:
A co się dzieje?

HR :
Z listu - (...) Zbiórki odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5-2 godzin. (....) Cały program został zaplanowany przez kadrę drużyny, którą kieruje drużynowy. To on przygotowuje plan pracy swojej drużyny na cały rok i cotygodniowe zbiórki. (...)

Czy na pewno ten list skierowany jest (zgodnie z tytułem) do rodziców HARCERZY?
Harcerzy z drużyny pracującej zgodnie z uchwałą nr 19/XXXIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 czerwca 2006 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP?

KH:
A co w tym zdaniu nie jest ok?

HR:
Wg uchwały: (...) Zastępowy (...), on planuje i inicjuje pracę zastępu. (...) Zbiórki zastępu odbywają się w regularnie, np. w tygodniowym rytmie. (...) Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach drużyny i zbiórkach zastępów. Zbiórki odbywają się regularnie. Zbiórka drużyny stwarza możliwość do współpracy i współzawodnictwa między zastępami. Na zbiórce rozpoczyna się realizację i podsumowuje zadania wynikające z programu pracy drużyny.
Drużyna pracuje zastępami stopniowo osiągającymi samodzielność w zakresie planowania i organizowania swojej pracy. Działa w niej rada drużyny i często zastęp zastępowych. Decyzje w drużynie podejmuje drużynowy przy współudziale rady drużyny. Działania drużyny organizuje drużynowy wspólnie z radą drużyny. Drużynowy jest przywódcą i autorytetem. Inicjuje przedsięwzięcia realizowane w drużynie. (...)

Stąd:
1) W prawidłowo pracującej drużynie nie ma cotygodniowych zbiórek drużyny.
2) Zbiórki zastępu planuje zastępowy a drużynowy jedynie kontroluje/ocenia te plany.
3) Dlatego zapis w liście że to drużynowy (...) przygotowuje plan pracy swojej drużyny na cały rok i cotygodniowe zbiórki. (...) wprowadza rodzica w błąd. Sugeruje też jego obecność na cotygodniowych zbiórkach. A zgodnie z prawem (potwierdzonym wyrokiem Sądu Najwyższego) nie ma takiego wymogu.

KH:
Hm, hm ..
Wiem jak działa drużyna i ją sam prowadziłem.
Program drużyny jest albo powinien być przygotowywany przez harcerzy wspólnie z drużynowym
Ale to drużynowy odpowiada za drużynę. To on ten program akceptuje.
I za niego odpowiada to nie 13-letni zastępowy będzie się tłumaczył jak ktoś na zbiórce się poparzy a drużynowy.
I to on jest partnerem do rozmów dla rodziców.
List jest wzorem do uzupełniania. Inspiracją, modelem. Jest zapisany w dokumencie Word, tak aby każdy mógł sobie go edytować.

HR:
"Jak działa" czy "jak ma działać"?

KH:
Mówienie, że zastępowi sami organizują zbiorki dla mnie to czysta teoria.
Raz, takich drużyn jest tak mało.
A dwa, nieobecność drużynowego na zbiórce.
Dla mnie to nieodpowiedzialność i lekkomyślność której na pewno nie będziemy promować.

HR:
A wyrok Sądu Najwyższego RP znasz?

KH:
Nie ryzykowałbym i nie sugerował się wyrokami.
Bo jeżeli zastęp 13-letnich chłopców sam idzie na zbiórkę,
i ktoś wpada pod samochód albo co gorsza, bawią się łukiem i jeden drugiego zabije, dla mnie odpowiedzialnych jest dwóch,
drużynowy i komendant hufca który nie wie co się dzieje w jego hufcu.
Patrząc po filmikach i zdjęciach z obozów, można łatwo zauważyć że my jako organizacja teoretycznie promująca zdrowy aktywny i bezpieczny tryb życia, w praktyce robimy co innego.
Jedząc zupki chińskie na biwakach, śpiąc w dziurawych namiotach.
Korzystając z brudnych toi-toi, itd.
Nie uzupełniając dzienniczków, itd.

HR:
Czyli nie czytałeś wyroku ...
A jest to fundamentalny wyrok.
http://www.sn.pl/Sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/V%20CSK%20110-11-1.pdf

KH:
Czytałem.
Ale ja nie chcę negować wyroku sądu.
Uważam za nieodpowiedzialne wprowadzania modelu, że drużynowego nie ma na zbiórce zastępu.
To on odpowiada za dzieciaki i tyle.

HR:
Czy u Was w hufcu, kiedykolwiek istniały zastępy mające samodzielne zbiórki?

KH:
Istnieją.
Ale drużynowy ma obowiązek być na zbiórce.
W 5 drużynach harcerskich mamy łącznie 24 zastępy.
I zastępy zastępowych.
Ale drużynowy jest zawsze obecny na zbiórce, nawet nie uczestniczy ale obserwuje, ewaluuje i patrzy czy jest bezpiecznie i harcersko.

HR:
A z jakich konkretnych zapisów, z jakich konkretnych przepisów to wynika wg Ciebie?

KH:
Rodzice przekazują swoje dzieci pod opiekę do szkoły - odpowiada za nich nauczyciel.
Na kung-fu trener.
Na zbiórce harcerskiej drużynowy.
Uważam również, że budując wizerunek organizacji wychowawczej, będącej partnerem dla rodziców, i profesjonalnej, nie wyobrażam sobie że drużynowy nie wie o tej odpowiedzialności.
A my pozostawiamy harcerzy bez opieki.
Oczywiście sytuacja jest inna kiedy to drużyna ma grę na jakimś terenie i zastępy przemieszczają się w lesie.
Ale tu znowu drużynowy powinienem znać ten teren, mieć jego mapę, zapoznać uczestników, oraz jasno określić zasady.
I oczywiście uwzględnić system kontroli i wspólnego zebrania się.
Choć nadal nie rozumiem czego druh próbuje się doszukać?

HR:
Niczego nie próbuję się doszukać. Zwracam uwagę że Twoje rozumienie metody harcerskie jest nieprawidłowe. Harcerstwo nie jest szkołą ani szkołą kung-fu. Właśnie na to zwrócił uwagę Sąd Najwyższy. Na to, o czym zapomina wielu instruktorów ZHP, mimo że wydaje się im, że są instruktorami harcerskimi. A jeśli już chciałbym się "doszukać", to właśnie takich osób które Tobie takie rozumienie metody harcerskie "zaserwowały".

KH:
O nie, nie, nie masz prawa tak mówić.
W życiu nie widziałeś jak pracuję jako instruktor i jako instruktor-wychowawca.
Proszę nie mówić czy pracuję metodą czy nie. Bo jest to kpina.
Metoda harcerska nie daje nam prawa do nadużywania polskiego prawa, przepisów i racjonalnego postępowania. Dbania o bezpieczeństwo dziecka.

HR:
Nie chce, nie będę tu niczego udowadniał, ale materiały zostały zatwierdzone przez Ciebie, jako komendanta hufca.

KH:
Jeżeli źle rozumie metodę harcerską, no to może faktycznie do sądu, trybunału ....

HR:
Twierdzisz że Sąd Najwyższy RP zachęca do nadużywania polskiego prawa ?

KH:
…...... (cisza, koniec rozmowy)Za komentarz ...


Stanowisko XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego
z dnia 8 grudnia 2013 r.
w sprawie
stworzenia warunków do pracy systemem małych grup


XXXVIII Zjazd ZHP podkreśla wagę stosowania Harcerskiego Systemu Wychowawczego w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dla prawidłowego jego funkcjonowania niezbędna jest praca systemem małych grup.

Zjazd dostrzega pilną potrzebę stworzenia rozwiązań prawnych, umożliwiających pracę harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników systemem małych grup bez obecności osoby pełnoletniej, a jednocześnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Przewodniczący
XXXVIII Zjazdu ZHP
hm. Krzysztof Pater


Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r.
w sprawie
wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad


XXXVIII Zjazd ZHP dostrzega potrzebę podkreślenia wychowawczego charakteru naszej organizacji poprzez nieustanne wzmacnianie programowego działania gromad i drużyn.

(…..)

Druhno drużynowa, Druhu drużynowy! Instruktorko i Instruktorze harcerskiej komendy!

Ruch harcerski od początku swego istnienia stawiał sobie za cel wychowanie młodego człowieka. Określony dziś w misji Związku Harcerstwa Polskiego cel buduje przewagę Związku nad innymi organizacjami kierującymi swe działania do młodzieży.
O wyjątkowości harcerstwa świadczą sposoby realizacji celów. Jasną w przekazie misję realizują proste formy pracy, które czerpiemy z ruchu skautowego i własnych doświadczeń. W pracy harcerskiej olbrzymią rolę pełni przyroda i jej odczuwanie.

Za pomocą metody harcerskiej oddziałujemy na wszystkie grupy wiekowe, dbając przez atrakcyjny program o wszechstronny rozwój członków organizacji w duchu wartości Prawa Harcerskiego.
Unikatowa metoda małych grup jest dzisiaj podpatrywana przez wiele organizacji, a uczenie w działaniu stosowane przez nas od ponad stu lat stało się odkryciem nowoczesnej pedagogiki.
System małych grup jest wielką wartością harcerstwa. Dzięki niemu dzieci i młodzież mają szanse budowania swoich małych społeczności, które kierują się zasadami samorządności. Tam także rodzą się przyjaźnie na całe życie, harcerze budują poczucie własnej wartości i kształtują umiejętności interpersonalne. Mała grupa daje szanse na sprawdzenie się w roli lidera. Nic tak szybko, jak harcerstwo nie uczy przywództwa, nie powierza zadań, funkcji i odpowiedzialności. Bez małych grup nie ma harcerstwa.

Wreszcie harcerstwo nastawione jest na bezinteresowną służbę – działanie na rzecz innych. Dzięki temu członkowie organizacji uczą się społecznych zachowań i wrażliwości, tak rzadko dziś obecnych na co dzień.

(…..)
Przewodniczący
XXXVIII Zjazdu ZHP
hm. Krzysztof Pater

Skrzętny Gawron
grudzień, 2013 r.-------------------------------------------------
Nr HR-a: 1-2/2014

Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.