Nawigacja
hm. Janusz Sikorski: "Wood Badge" BSA

Woodbadge BSA

Tradycyjne, ale super nowoczesne, kształcenie liderów skautowych.

 

Niniejszy artykuł, chociaż ma dość sporą objętość, jest jedynie „liźnięciem” aktualnego fundamentu amerykańskiego systemu kształcenia liderów skautowych, jakim jest kurs Woodbadge. Mam jednakże nadzieję, że pozwoli się on zapoznać z filozofią nowoczesnego kształcenia liderów skautowych, rodem z ojczyzny korporacji.

Zacznę dosyć przewrotnie, od końca, czyli od informacji przekazywanej pracodawcy kursanta. Myślę bowiem, że każdy młody człowiek, chciałby posiadać coś takiego w swoim CV.

 

Obrazy artykułów: zaswiadczenie_woodbadge.jpg

 

 

Jak widać mamy tu doskonale przygotowanego do pracy w grupie, potencjalnego lidera. Sądzę jednak, że warto spojrzeć na to, jak wygląda kurs dający tak świetne kompetencje. Oczywiście, ten konkretny kurs, po którym dostaje się konkretnie taką informację dla pracodawcy.

Gotowi? To zaczynamy wycieczkę po 6 dniowej przygodzie...

Najprościej chyba będzie zacząć od programu kursu. Dzięki temu można się zorientować jakie tematy BSA uznało za kluczowe w szkoleniu przyszłych instruktorów. Dzięki cezurze czasowej możemy również sprawdzić, ile czasu poświęca się danemu zagadnieniu. Oczywiście, samo spojrzenie na program to zbyt mało, gdyż znajdują się w nim pozycje, których tytuły nie zawierają tematyki zajęć. Przynajmniej część z nich opiszę w dalszej części artykułu. Poza tym, sam program to niewiele, zwłaszcza, jeśli nie do końca uświadomimy sobie czym charakteryzują się wszystkie kursy Wood Badge. Tą cechą jest... Praktyczność. Kursy Wood Badge, są kursami na wskroś praktycznymi oraz zawierają ten element o którym druh Mirowski mówił: Kurs należy przeżyć, a nie odbyć. Niby zdanie to, niemal jak mantra, jest powtarzane przy okazji prawie każdego programu kursu, ale czy na pewno wiemy co ono tak naprawdę oznacza i potrafimy je zastosować w praktyce? Wstępu wystarczy... Oto program:

 

dzień pierwszy

Formowanie zespołu, podział zadań, poznanie terenu kursowego i prezentacja kadry.......60 min.
Apel - Założenie obozowiska - Gilwell.......15 min.
Prezentacja programu kursu (zajęcia w drużynie).......30 min.
Nauka efektywnego słuchania (zajęcia w zastępach).......50 min.
Błękitno – Złoty obiad / Uroczysty obiad z okazji rozpoczęcia kursu.......75 min.
Zbiórka drużyny........110 min.
Zbiórka ZZ.......60 min.
Wartości, Misja i wizja (zajęcia w drużynie).......60 min.
Zbiórki zastępów.......60 min.
Kto, ja? Gra.......60 min.
Ognisko wzorcowe - historia założyciela skautingu (zajęcia w drużynie).......60 min.

dzień drugi

Śniadanie i oceny dnia poprzedniego.......
Apel - Urządzanie obozowiska - Gilwell.......30 min.
Zbiórka drużyny.......105 min.
Styl przywództwa - gra........25 min.
Rola integracji w rozwijaniu różnorodności (zajęcia w drużynie).......30 min.
Fazy rozwoju zespołu (zajęcia w drużynie).......50 min.
Zbiórka ZZ.......30 min.
Komunikacja (zajęcia w zastępach).......50 min.
Planowanie w projekcie (zajęcia w drużynie).......50 min.
Rakiety ( zajęcia w zastępach i drużyną)........80 min.
Zbiórki zastępów.......60 min.
Teleturniej Woodbadge – programy w skautingu (zajęcia w drużynie).......50 min.
Gra – Wygraj wszystko jeśli potrafisz (Gra o życie) (zajęcia w drużynie).......50 min.

 

dzień trzeci

Śniadanie i oceny dnia poprzedniego.......
Apel - Urządzanie obozowiska - Gilwell.......30 min.
Międzywyznaniowe nabożeństwo (instruktażowe)........50 min.
Zbiórka drużyny.......80 min.
Używanie EDGE TM/ uczenie EDGE TM (Zajęcia w drużynie).......50 min.
Spotkanie ZZ.......30 min.
Zbiórka kapelanów zastępów........30 min.
Planowanie projektów związanych z ochroną przyrody.......50 min.
Zbiórka zastępu.......30 min.
Październikowe niebo film o przywództwie - dyskusja (Zajęcia w drużynie).......120 min.

 

dzień czwarty

Śniadanie i oceny dnia poprzedniego.......
Apel i wyjście na wędrówkę.......30 min.
Zakładanie biwaku, podstawowe zasady bezpieczeństwa, filozofia „brak śladu” .......60 min.
Zmiany w modelu przewodzenia (Zajęcia w drużynie).......50 min.
Zbiórka ZZ.......30 min.
Różnice pokoleniowe w skautingu (Zajęcia w drużynie).......60 min.
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji (Zajęcia w drużynie).......30 min.
Bieg harcerski - Rozwiązywanie problemów (działanie w zastępach).......75 min.
Zarządzanie Konfliktem (zajęcia w zastępie).......60 min.
Zbiórki zastępów.......60 min.
Różnorodność - gra (zajęcia w zastępie).......60 min.
Ognisko.......60 min.

 

dzień piąty

Śniadanie i oceny dnia poprzedniego.......
Apel.......30 min.
Coaching i mentoring Gra Role-Play (Zajęcia w drużynie).......50 min.
Realizacja eko - projektu planowanego w 3 dniu (Zajęcia w drużynie).......120 min.
Samoocena (w tym temat informacji zwrotnej i metoda 360 stopni).......30 min.
Zbiórka ZZ (połączona z obiadem).......60 min.
Planowanie i realizacja projektów w zastępie.......170 min.
Recenzja biletów i odejście kadry.......60 min.
Kolacja zastępów.......90 min.
Zbiórka zastępów/ Samooceny projektów wykonanych przez zastęp.......60 min.
Ognisko zastępu.......60 min.

 

dzień szósty

Śniadanie i oceny dnia poprzedniego.......
Apel.......30 min.
Międzywyznaniowe nabożeństwo.......30 min.
Przywództwo jak służba (Zajęcia w drużynie).......60 min.
Zbiórka ZZ.......30 min.
Obiad zamykający.......75 min.
Twoje dziedzictwo – zajęcia utrwalające (Zajęcia w drużynie).......75 min.
Podsumowanie kursu – przekazanie ocen (Zajęcia w drużynie).......30 min.
Ceremonia zamknięcia Gilwell....... 30 min.

 

Jak już wcześniej napisałem, sam program wszystkiego nam nie powie, ale może to i dobrze, bo przez zbyt dużą ilość informacji, można czasem mieć problem z ogarnięciem całości tematu. W dalszej części artykułu postaram się opisać niektóre z pozycji programu, ze szczególnym uwzględnieniem tych powtarzających się cyklicznie. To uszczegółowienie jest konieczne, bo np. z punktu ostatniego wcale nie wynika na czym polega ceremonia zamknięcia Gilwell. Można przypuszczać, że śpiewają piosenkę Gilwell (dokładnie tą samą którą powinien znać każdy instruktor harcerski – i większość na pewno zna), pewnie są podsumowania komendanta kursu i może kogoś z kadry, a może i któryś ze stanowiących kadrę pomocniczą wędrowników coś powie? Ale czy wiemy, że Wood Badge kończy się wspólnym odnowieniem przysięgi skautowej i wyrecytowaniem praw?

 

Kolejnym ważnym elementem, wydaje się być apel. Amerykanie przywiązują do patriotyzmu dużą uwagę i nic w tym dziwnego. To stosunkowo młody kraj, którego założyciele w pełni zdawali sobie sprawę jak ważną rzeczą będzie patriotyzm. Nie czas tu i miejsce na poszerzanie wiedzy socjologicznej w tym zakresie, więc poprzestanę na stwierdzeniu, że tak jest, i już ;)

A więc apel. Amerykańskim pomysłem na patriotyzm podczas apelu są flagi. Na każdym pojawia się flaga Amerykańska i flaga 1 drużyny Gilwell. Elementem dodatkowym na którego temat pojawia się gawęda jest jedna z flag historycznych. Na ich przykładach, Amerykanie „przerabiają” historię swojego kraju. Wszak mottem Wood Badge BSA jest zdanie: Przywództwo dla BSA – Przywództwo dla Ameryki... /zapewne całkiem "przypadkiem" panowie : Obama, Clinton, JFK, Roosvelt, Ford, J.W. Bush,  Bill Gates  i wielu innych było skautami.../

 

Kurs Woodbadge jest od początku swojego istnienia skonstruowany w taki sposób by pokazać i „przerobić” w praktyce program pracy drużyny skautowej, zawierający materiał na zbiórki i działania drużyny. Z latami objętość tego programu kurczyła się z różnych względów. Na początku program ten był właściwie jedyną treścią, a pozostałe zamierzenia kursu były realizowane dzięki pośredniości metody. Dzisiaj jest to program obliczony na miesiąc pracy drużyny. Zbiórki które są „przerabiane” w ciągu pierwszych trzech dni kursu, odpowiadają pierwszym 3 tygodniom pracy drużyny. Czwarty tydzień pracy, powinien być realizowany w oparciu o doświadczenia zdobyte w ciągu ostatnich dni woodbadge. Podczas pierwszej zbiórki, kursanci stają się członkami 1 drużyny z Gilwell i dzięki temu mogą później, działając analogicznie, rozpocząć pracę w nowej drużynie. Niezależnie bowiem od pionu wiekowego w jakim będzie działała nowa drużyna, na pierwszych zbiórkach członkowie będą poznawali podstawowe zasady obowiązujące w skautingu, będą nabywać nowe umiejętności, no i oczywiście będą się świetnie bawić. Zbiórkę w pierwszym dniu prowadzi skautmistrz, lub któryś z przybocznych, przy pomocy kilku osób z kadry kursu. Zbiórki w dniu trzecim i czwartym prowadzą już kursowi zastępowi. Plan pierwszej zbiórki jest zapisany w notatnikach zastępowych.

Zbiórka zaczyna się od formy umożliwiającej poznanie się członków zastępów. Dzielą się oni na pary i na kilka minut odchodzą na bok opowiadając wzajemnie o sobie. Następnie wracają do grupy i tam opowiadają o tym czego się dowiedzieli. Podczas kolejnego działania każdy kursant robi sobie własnoręcznie suwak z metrowego kawałka linki który otrzymał. Kolor sznura zależy od grupy wiekowej z jaką będą pracowali, ewentualnie wszyscy robią zielone (kolor wędrownictwa)

Następnie rozpoczyna się ceremonia wprowadzania nowych członków do drużyny. Kursanci są kolejno wprowadzani do grupy, podczas gdy drużynowy recytuje treść prawa skautowego. Po wprowadzeniu wszystkich, drużynowy podkreśla, że Drużyna nr 1 Gilwell zawsze działa w zgodzie z prawem i przysięgą skautową.

 

Następnie rozpoczyna się obrzędowe przyjęcie do 1 drużyny skautowej Gilwell. Obrzęd ten jest kultywowany od samych początków i jest ściśle powiązany z prawem skautowym i nie zmienia się od lat.

Po zakończeniu ceremonii, odbywają się 15 minutowe zajęcia w zastępach mające na celu przybliżenie kursantom celów i metod skautowych. Krótko, prawda? Ale w połączeniu z tym co właśnie przeżyli, te 15 minut zapada na całe życie, jako coś do czego dążymy :D I to wystarcza.

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, może chociaż w jednym zdaniu, że celem skautingu, określanego przez Bi-Pi jako „Gra z celem” jest pomoc młodzieży, w stawaniu się lepszymi ludźmi i umożliwienie im wykorzystania w pełni, w przyszłym życiu, potencjału jaki posiadają.

 

Kolejnymi cyklicznymi zajęciami na kursie, są zbiórki zastępów. Oczywiście, co jest dosyć logiczne, są one poprzedzone zbiórkami ZZ. W pierwszym dniu przed zbiórką ZZ odbywają się wybory zastępowych. O tym kto zostaje kursowym zastępowym decydują kursanci.

Na pierwszym spotkaniu ZZ, zastępowi mają zostać wyposażeni w zasoby wiedzy i wskazówki mające pomóc im osiągać postępy w coraz lepszym działaniu zastępów. Kładzie się podwaliny pod sukces, jakim będzie przeprowadzenie zastępu kursowego przez wszystkie etapy rozwoju zespołu.

Wprowadza zasady, zgodnie z którymi, w określonych sytuacjach, zastępowy może przejąć działania kadry kursu. Uczy sposobów na przeprowadzenie dobrej, zwartej, konkretnej i produktywnej zbiórki zastępu.

 

Organizacyjnie wygląda to w ten sposób:

W zbiórce ZZ w pierwszym dniu kursu, biorą udział wszyscy kursanci z tym, że aktywny udział biorą tylko zastępowi. Reszta kursu stanowi widownię i musi zachować absolutną ciszę, chyba że prowadzący zbiórkę drużynowy, bądź przyboczny, poprosi ich wyraźnie o wyrażenie swojej opinii. Podczas zbiórek ZZ, oprócz podstawowego tematu zbiórki wynikającego z planu pracy kursu, prowadzący stara się pokazywać właściwy skautingowi model przywództwa, tak by kursanci, od początku, chłonęli właściwe zachowania i odpowiednie sposoby podejmowania decyzji.

 

Zbiórka ZZ w pierwszym dniu różni się od następnych tym, że uczestniczą w niej, oprócz zastępowych i właściwej kadry kursu, także pozostali kursanci w charakterze obserwatorów. ZZ jest właściwym miejscem do przekazywania maksymalnej ilości informacji dotyczących działań kursowych. I w pierwszym, i w następnych dniach kursu, to zastępowi będą podejmować decyzje ile z tych informacji ma trafić do członków zastępu i ilość ta jest zawsze zależna od przyjętego modelu przywództwa.

 

Kompletny scenariusz zbiórki, znajduje się w materiale kursowym. Tu napiszę tylko, że zbiórka zaczyna się słowami: Co to znaczy OMHIWDMB ? Gdy pada odpowiedź ( “On My Honor I Will Do My Best.”) zostaje to spuentowane: To wszystko co należy zrobić by odnieść sukces jako zastępowy. Jednak mniej zrobić nie można...

 

Kolejną cykliczną formą jest zbiórka zastępu.

Zastępy na Wood Badge to znacznie więcej niż zwyczajne zastępy. Są one przede wszystkim zespołami które podczas kursu muszą przejść przez wszystkie zidentyfikowane i zdefiniowane fazy rozwoju. Podstawowa rama takich spotkań i umiejętności liderskie potrzebne do ich prowadzenia, mogą być z powodzeniem zastosowane w zbiórkach każdego pionu wiekowego - zuchach, harcerzach, itd - a także w pracy zespołów instruktorskich podczas ich spotkań, wizyt i innej formie pracy w grupie.

Zbiórki zastępów odbywają się każdego dnia kursu Wood Badge.

Dla kursów w formie dwóch weekendów, zastępy będą miały dwie dodatkowe zbiórki w okresie pomiędzy zjazdami. Drużynowy jest obecny na pierwszych 3 zbiórkach, a także, jeśli zostanie zaproszony, może przyjść na zbiórki pomiędzy zjazdami.

 

Celem zbiórki jest:

 • pomoc w zbudowaniu silnego morale zastępu

 • wykonanie powierzonych zadań

 • ćwiczenie umiejętności liderskich i pracy w grupie

 • mnóstwo zabawy ;)

 

Jeśli chodzi o zbiórki drużyny, zbiórki ZZ i zastępu, podczas kursu WoodBadge, powinny być przeprowadzone jak idealna zbiórka zastępu (zasady dobrej zbiórki itd...)

Każda zbiórka zastępu, powinna odbywać się wg planu zbiórki. Plan pierwszej zbiórki otrzymują kursanci w materiałach, plany następnych zbiórek zastępu są sporządzane przez zastępowego na bieżąco. Zastępowi są moderatorami zbiórek. Odpowiedzialni są za przygotowanie harmonogramu (planu zbiórki) według którego prowadzą zbiórkę, która zawsze powinna być merytoryczna, na temat i przeprowadzana zgodnie z planem. Styl przywództwa stosowany przez zastępowego jest przez niego wybierany indywidualnie. Doświadczenie praktyczne jest tak samo cenne jak postęp w rozwoju zastępu, jaki dokona się podczas poszczególnej zbiórki.

 

Plan zbiórki Dzień Pierwszy

 

 1. Plan pracy zastępu / służba – przegląd obowiązków, podział odpowiedzialności za zadania

 2. Projekt - rozpoczęcie planowania

 3. Totem – rozpoczęcie planowania

 4. Bilet na powrót do Gilwell – objaśnienie zasad

 5. Objaśnienie zasad porannych ocen dnia poprzedniego

 

Zastępowi są moderatorami zbiórek zastępu. Zbiórki stwarzają dogodne warunki dla uczestników kursu do zdobycia prawdziwego doświadczenia liderskiego. Czasami bywa trudno i popełniają błędy, ale są one integralną częścią procesu uczenia się. Opiekunowie zastępu powinni umożliwić za każdym razem zastępowemu podejmowanie samodzielnych wyborów i decyzji, bo tylko w ten sposób da się zdobyć prawdziwe doświadczenie, które zostaje z kursantem na zawsze. Powinni jednak być gotowi by udzielić dobrej rady i wskazać właściwy kierunek. Powinni to robić w taki sposób, by nie narzucać nic zastępowemu, ale raczej zwiększać jego szanse na sukces.

 

Zbiórka zastępu w dniu pierwszym

Opiekun zastępu może odegrać znaczącą rolę wspierając zastępowego. Członkowie zastępu będą zaznajomieni z konstrukcją typowej zbiórki zastępu, a zastępowi będą mieli trochę czasu na przygotowanie się do roli mediatorów (np. w formie instruktażu).

 

Zbiórka zastępu w dniu drugim

Opiekun zastępu ma głos rozstrzygający, opiera swoje decyzje na stopniu zgraniu zastępu oraz poziomie integracji i morale jaki zastęp osiągnął do tej pory.

 

Zbiórka zastępu w dniu trzecim

Opiekun zastępu może uczestniczyć w zbiórce zastępu jednak będzie idealnie, jeśli nie weźmie udziału w żaden znaczący sposób. Może zabierać głos, ale nie w znaczących sprawach.

 

Zbiórka zastępu w dniu czwartym i piątym

Opiekunowie zastępów nie uczestniczą w zbiórkach zastępów.

 

Ponieważ codziennie zastępowi mają przekazywane nowe obowiązki, drużynowi powinni spotkać się z zastępowymi przed zbiórkami zastępów, w celu omówienia planu zbiórek. Z zastrzeżeniem, że drużynowi, powinni umożliwić zastępowym zaplanować i przeprowadzić codzienne zbiórki, w tak niezależny sposób, jak to tylko możliwe.

 

Drużynowi mogą przekazywać następujące informacje, by pomóc zastępowym w opracowaniu planów zbiórki i umożliwić im monitorowanie właściwości przebiegu zbiórek zastępów:

 

Prowadzenie zbiórki zastępu:

zastępowy rozpoczyna każdą zbiórkę, zapoznając członków zastępu z planem zbiórki w taki sposób by każdy członek zastępu wiedział czemu ma służyć dana zbiórka, co będzie wyznacznikiem osiągnięcia celu zbiórki i jakie są oczekiwania w stosunku do każdego członka zastępu oraz w stosunku do całego zastępu.

Zastępowy musi być zobowiązany do prowadzenia we właściwy sposób zbiórki, która ma jasny początek, realizuje zamierzone cele i ma atrakcyjną, dla zespołu, formę.

W celu osiągnięcia sukcesu jakim będzie udana zbiórka, zastępowy powinien zachęcać wszystkich członków zastępu aby w pełni uczestniczyli w pracach i dyskusjach pamiętając by przy wszystkich, publicznie przekazywać zadowolenie z pozytywnego wkładu jaki wnoszą do wspólnej zbiórki.

 

Służba zastępu / Obowiązki programowe

Podczas kursu Wood Badge, zastępy pełnią służby oraz realizują część programu kursu. Z pomocą drużynowego, zastępowy może przypominać członkom zastępu, jakie zadania mają do wypełnienia zarówno podczas służb jak i realizowania obowiązków wynikających z programu kursu. Powinien, w razie potrzeby, informować członków zastępu czego oczekuje się od nich i jak mogą najlepiej wykonywać swoje zadania.

Na przykład, koniecznym jest uzgodnienie przebiegu apelu, zachowania się podczas wciągania czy opuszczania flagi, sposobu zbiórek i powrotu do miejsca biwakowania czy miejsca programowego.

Ważnym jest by członkowie zastępu nie tylko wiedzieli, jak postępować, ale również by rozumieli dlaczego i z czym wiąże się taka atencja poświęcana symbolom narodowym i Gilwell.

 

Projekt w zastępie

Część zbiórki przeznaczona na pracę z projektem wymaga udziału każdego członka zastępu. Zastęp, jako całość, musi znać zakres działania, materiały potrzebne stworzenia wystawy (w ramach projektu zastęp przygotowuje wystawę) i musi znać rolę skutecznej i harmonijnej współpracy. Projekt zastępu jest wielką szansą dla każdego zastępu na wyróżnienie się, ale członkowie zastępu muszą uświadomić sobie, że czas jaki mają jest mocno ograniczony, więc aby stworzyć wysokiej jakości wystawkę, muszą natychmiast poświęcić temu sporo wysiłku.

 

Totem

Zastępowy może ułatwić dyskusję na temat projektu totemu zastępu. Zastęp powinien pamiętać, że projekt totemu musi zostać przedstawiony do zatwierdzenia przez opiekuna zastępu, nie później niż na najbliższej zbiórce ZZ (drugi dzień). Podręcznik może być źródłem informacji dla zastępu dotyczących skąd i jak mogą nabywać materiały i narzędzia potrzebne do zbudowania totemu.

Drużynowy może zainspirować zastępy przedstawiając im zdjęcia totemów wykonanych na poprzednich edycjach Wood Badge.

 

Bilet na powrót do Gilwell.

W przewodniku kursu można znaleźć koncepcję biletu oraz cenne wskazówki dotyczące stawiania sobie celów i sposobów na ich osiągnięcie.

 Wypracowanie sobie biletu na powrót do Gilwell to tradycja sięgająca pierwszego kursu Wood Badge. Już wtedy ustanowiono zwyczaj (na wzór żołnierzy imperium brytyjskiego zarabiających po skończeniu służby w jednej z kolonii brytyjskich na bilet powrotny do domu) zaplanowania swojej służby skautowej na najbliższy rok. Przebiegu i realizacji tych planów przygląda się jeden z instruktorów będących kadrą kursu. Po roku i po pozytywnym zakończeniu realizacji planów kursant zyskuje prawo ponownego przyjazdu do Gilwell po to, by zdać sprawozdanie ze swojego dotychczasowego skautowania i by zyskać nowe inspiracje i umocnić motywacje.

 

Na zakończenie

Na zakończenie każdej zbiórki, zastępowy powinien szybko podsumować zbiórkę, odpowiedzieć na wszelkie pytania, i zachęcić zastęp do dalszej wydajnej pracy. Czasem mogą być pomocne informacje uzyskane od opiekuna zastępu, który obserwuje zbiórki zastępu z boku nie biorąc w nich udziału.

 

 

Wszystko co napisałem powyżej jest tylko małą cząstką, tego co dzieje się i jest ważne na nowoczesnym kursie drużynowych, jakim jest bez wątpienia, amerykańska wersja Wood Badge.

Starałem się przełożyć to jakoś na nasze standardy ale... Nie da się. Dlaczego?

To niestety kolejna głębsza sprawa, wymagająca zapewne napisania książki. Na moje szczęście kilka książek napisanych przez świetnych autorów, na ten temat, powstało. Zarówno Leszek Kołakowski jak i ks. Tischner, w sposób wręcz doskonały, scharakteryzowali mentalność ludzi powodujących wiele z naszych dzisiejszych problemów, a która w znacznym stopniu pokrywa się z produktem komunizmu jakim jest homo sovieticus. Niestety, nie ma się co łudzić. W zakresie zmiany charakterów, komuniści odnieśli sukces. Zniszczenie metody harcerskiej, likwidacja wędrownictwa, zamykanie harcerzy do obozów pracy, skazywanie na śmierć za działalność harcerską, stanowcze, regularne i bezwzględne zmienianie organizacji wychowawczej w organizację zapewniającą miłe i bezproblemowe spędzanie wolnego czasu dla dzieci... To musiało odnieść skutek. I odniosło.

 

Czy w kursie Wood Badge widzimy choć godzinę poświęconą przepisom? Czy ktoś poznaje statut BSA? Czy kogokolwiek interesuje struktura i podwładność organizacyjna??? A może cechy metody …

NIKOGO.

Bo to dla drużynowego sprawy wtórne. Drużynowy ma być człowiekiem potrafiącym prowadzić zespół do obranego celu. Drużynowy ma być człowiekiem wyznającym odpowiednie Ideały, by ten obrany cel, był właściwy dla ludzi, których za sobą (a z czasem pewnie przed sobą) prowadzi.

 

Przepisy, konstrukcje, cechy, organizacje, statuty, dokumenty.... To wszystko mapy, z którymi trzeba się zapoznać, by wiedzieć jak się poruszać we współczesnym świecie, ale by z nich skorzystać, trzeba chcieć, a nie musieć. A jeśli chcę, to poszukam i znajdę sam i nie muszę się tego dowiadywać na kursie, no chyba, że chcemy wychowywać dalej kogoś takiego:

 

 • człowiek podporządkowany kolektywowi (organizacji),
 • dla jego postawy charakterystyczna jest ucieczka od wolności i odpowiedzialności,
 • jego cechami są koniunkturalizmoportunizm,
 • agresja wobec słabszych, uniżoność wobec silniejszych,
 • brak samodzielnego myślenia oraz działania,
 • oczekiwanie że „ktoś coś załatwi”,
 • zniewolony intelektualnie,
 • pozbawiony osobowości i godności,
 • całkowicie podporządkowany władzy,
 • nie respektujący wspólnej własności i mający skłonność do drobnych kradzieży w miejscu pracy, zarówno dla użytku osobistego jak i dla zysku.

 

 

Jeśli tak, do dalej podawajmy „na tacy” prawdy objawione, najlepiej motywując tym, że przecież tak jest w przepisach. Bo już tego, że dziś jest, a jutro niekoniecznie to... Niekoniecznie. Niech nie szukają i najlepiej nie myślą, bo myślenie bywa niebezpieczne, bo a nuż ludzie zaczną zadawać niewygodne pytania, a co gorsza domagać się na nie odpowiedzi.

A jeśli nie? Jeśli w końcu wstaniemy z kolan, odetchniemy pełną piersią i w sercu postanowimy sobie ... dość !!!

Jeśli w końcu zaczniemy wychowywać dla Polski, ludzi wolnych, nie zniewolonych własnoręcznie nakładanymi okowami wykutymi jeszcze przez komunistów? Jeśli do ukształtowania instruktorów, zawsze i wszędzie zaczniemy używać metody harcerskiej w jej czystej formie. Jeśli każda próba będzie właściwie spersonalizowana, a każdy kurs instruktorski będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie kursantów, a nie organizacji? To sądzę, że w końcu otrzymamy odpowiednią ilość ludzi wolnych, zdolnych do pogrzebania postkomuszej schedy, która wciąż straszy i ogłupia stanowczo zbyt wielu instruktorów.

Po pierwsze Ideały i metoda pracy z ludźmi pokazana i przeżyta, a więc „odczuta na własnej skórze”. Przepisy... to tylko zmienne środowiskowe, w których przychodzi nam działać, ważne, lecz nie najważniejsze. Najważniejsze jest to kim jesteśmy, w co wierzymy i co oraz jak robimy. 

 

hm Janusz Sikorski HR

Dla wytrwałych "tropy" Ciekawe o czym Ci Panowie rozmawiali ?

 

Obrazy artykułów: bpbeard1937.gif

Bi-Pi i Dan Beard jeden z założycieli BSA.

Spotkanie w USA w maju 1937 roku.

Dan Beard twierdził, że to jego ulubione zdjęcie :) W tym czasie miał 86 lat a Bi-Pi był jeszcze 80 letnim młodzikiem :)

/Obydwaj zostali właśnie odzanczeni medalami srebrnego bizona/

 


 

Nr HR-a:  I/2015 Numer Specjalny - KształcenieSocial Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.