Owszem, specjalność krwiodawcza istnieje, ma nawet swoją plakietkę. Takich plakietek jest więcej- są sprawności zuchowe, harcerskie, a nawet odznaka Harcerska Kropla Braterstwa.

Co się za nimi kryje? Praca u podstaw, czyli czym skorupka za młodu nasiąknie… Przeprowadź zbiórkę zuchową, podczas której wyjaśnisz swoim zuchom, że krwi nie da się wyprodukować. Może udacie się na wycieczkę do Centrum Krwiodawstwa, a może zaprosicie na zbiórkę znajomego krwiodawcę, który opowie co się dzieje z krwią po jej oddaniu? Zuchy mają starsze rodzeństwo i rodziców, którym na pewno opowiedzą co ciekawego działo się na zbiórce- może w ten sposób zainteresujesz kogoś tematem? Masz do wyboru sprawność grupową (Życiodajna krwinka) lub indywidualną (Kropelka życia).

Co z harcerzami? Dla nich również istnieją dedykowane sprawności, o różnym stopniu trudności zależnie od grupy wiekowej- na pewno wybierzesz coś dla swojego zastępu czy drużyny. Przygotowanie prezentacji multimedialnej, plakatów informacyjnych; spotkania z rodzicami, klasą czy poszukanie informacji o organizacjach promujących i pobierających krew: to wszystko jest zawarte w takich sprawnościach jak Znawca Krwiodawstwa**, Propagator Krwiodawstwa*** czy Ambasador Krwiodawstwa (mistrzowska).

Wspomniałam o odznace HKB. Jest to odznaka kierowana do pełnoletnich harcerzy; może ją zdobyć każdy kto zna znaczenie honorowego krwiodawstwa dla ratowania zdrowia i życia ludzi, co najmniej dwukrotnie oddał honorowo krew dla celów leczniczych, namówił minimum dwie osoby do honorowego oddania krwi oraz zorganizował w swoim środowisku akcję promującą honorowe krwiodawstwo. Odznakę przyznaje komendant hufca. Brzmi jak wspaniałe wyzwanie dla wędrowników, a niestety nie jest zbyt popularną odznaką. Z drugiej strony czyni ją wyjątkową i szczególną.

Wszystkie wyżej opisane działania opierają się na szerzeniu wiedzy i popularyzowaniu krwiodawstwa, czyli tym, na czym skupia się ta specjalność. „Krwi nie da się wyprodukować”- często słyszany slogan, ale za nim kryje się ważna wiadomość: tylko człowiek jest „źródłem” krwi. Każdy z nas jest potencjalnym dawcą (opis stałych dyskwalifikacji znajdziesz na stronie dowolnego centrum krwiodawstwa), jednak codziennie życie jest tak absorbujące: zawsze trzeba coś przygotować do szkoły, na studia, do pracy; coś załatwić, kupić, zrobić… Tylko od nas zależy na co poświęcamy swój cenny czas
i właśnie to trzeba przekazywać naszym zuchom i harcerzom.

W Chorągwi Stołecznej działa Klub Harcerskiego Honorowego Dawcy Krwi „Stołeczna Kropla Braterstwa”, w ramach którego opracowaliśmy szereg konspektów, które pomogą wystartować
z własnymi pomysłami na zbiórki i zdobywanie tematycznych sprawności. Powodzenia!
https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kropla_braterstwa_stoleczna_zhp_pl/ETdlnPQjk-VGthZEujR1TNMBegpM732S4ES9AmMYDcy_4A?e=rBi8NL

 

hm. Katarzyna Koszyk