Nawigacja
Piotr Niwiński: Jaki jest współczesny polski patriotyzm?
Instruktorzy pracujący nad zagadnieniem patriotyzmu zgodzili się, że lepiej określić cechy pożądane współczesnego patriotyzmu a właściwie patrioty niż określać jaki jest. Zebraliśmy wypracowane hasła posługując się alfabetem. Hasła te czasami bardziej odnoszą się do postawy człowieka - patrioty, a czasami do samego pojęcia patriotyzm. Współcześnie patriotyzm nadal związany jest ze służeniem ojczyźnie, ale nabrał nowych cech.
A ambicja - patriota to ktoś, kto jest człowiekiem ambitnym, oczywiście, w pozytywnym znaczeniu
tego słowa;
B: bohaterstwo, Bóg jako absolut -patriota to ktoś, kto wierzy w Boga lub Siłę Sprawczą
C: chęć - patriota to ktoś, komu się chce chcieć
D: dokładność, duchowość
E : entuzjazm
F : fachowość
G : godność
H : honor
I : inspiracja - praca dla ojczyzny ma być inspiracją
J: jakość - cecha działań patrioty
K: kultura osobista
L : lojalność
M : mądrość
N : nauka - patriota to człowiek, który uczy się, aby być fachowcem, ale rozumie także konieczność pogłębiania swojej wiedzy
O: odpowiedzialność (za siebie, za innych)
P : pracowitość, praca nad sobą
R : rzetelność
S: sumienność, szacunek (do tradycji, dla innych)
T : tolerancja, poszanowanie tradycji
U : uspołecznienie, utylitaryzm
W : wolontariat, wartości, wrażliwość
Z : zasady, zaufanie

Model osobowy współczesnego obywatela.
Współczesny obywatel to niekoniecznie patriota. Ustaliliśmy, że pojęcie obywatel jest szersze, a więc może w sobie mieścić patriotyzm, ale nie musi.
Pracując nad modelem osobowym zajęliśmy się trzema nazwijmy to sferami: umysłowość, uczuciowość i podstawa bytu.
W sferze umysłowości znalazły się pojęcia: zdrowy rozsądek, zdobywanie wiedzy i chęć do ciągłego doskonalenia się, dyplomacja, poczucie własnej wartości (wiem kim jestem i co sobą reprezentuję).
Sfera związana ze zdolnością do odczuwania: otwartość na innych ludzi, zdolność do miłości, wrażliwość, wytrwałość w trosce o siebie i innych, przywiązanie do bliskich miejsc
Sfera dotycząca podstawy bytu: zdobycie wykształcenia umożliwiającego zdobycie dobrej pracy, umiejętność dokonywania wyborów, umiejętność współdziałania, specjalizowanie się w danej dziedzinie, zaradność, zdolność do kompromisów, ciągły rozwój-------------------------------------------------
Nr HR-a: 1/2008

Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.