Nawigacja
Piotr Niwiński: Potrzeby i oczekiwania wobec harcerstwa
I. Potrzeby społeczne (ujęcie definicyjne):

- do wewnątrz (indywidualne - personalistyczne)
- na zewnątrz (środowiskowe)
- świadome określenie adresatów - odbiorców potrzeb
- odpowiedzi na potrzeby - powinny powstawać oddolnie
- praktyczna realizacja potrzeb społecznych powinna mieć charakter świadomy i przemyślany, a nie wynikać z intuicji
- poprzez refleksję wychowawczą, dookreślamy cel wychowawczy tak aby był
podstawą realizacji potrzeb społecznych, a nie odwrotnie

"potrzeby społeczne" powinny mieć charakter zdefiniowany - konkretny, mierzalny, a nie ogólny, oparty na strategii z której wynikają plany operacyjne
- praca ze strategią (jasne i czytelne mierniki realizacji, okresowa ocena)
- bieżąca ewaluacja zakończona sformułowaniem wniosków i wdrożeniem zaleceń
- strategia oderwana od kadencyjności (postulat) - charakter długofalowy

Podstawy Wychowawcze i Strategia Rozwoju ZHP są odpowiedzią na zaprogramowane działania wynikające z uświadomionych potrzeb społecznych (wcześniej zdiagnozowanych).

II. Środowiska społeczne:
- rodzina
- grupa rówieśnicza
- szkoła
- kościół
- społeczność lokalna
- pracodawca
- pokoleniowe
- społeczności internetowe
- instytucje publiczne (samorządowe i państwowe)III. Praktyczne ujęcie realizacji potrzeb społecznych na wybranych przykładach:


Potrzeby społeczne - Formy odpowiedzi - Cel wychowawczy
Środowisko społeczne - Rodzina - samodzielność i zaradność- zagospodarowanie czasu wolnego
zasady moralne (dyscyplina)
umiejętności - pasje
profesjonalna opieka
ponoszenie współodpowiedzialności
przyjaźń, więzi, praca w grupie /systemem zastępowym/
postawy wstrzemięźliwe
szacunek dla starszych, przyrody
praca systemem zastępowym
rozwój i samodoskonalenie (samokształcenie)

aktywny, atrakcyjny sposób spędzania wolnego czasu
postępowanie zgodnie z Prawem Harcerskim (wzajemność oddziaływania) i praca z nim bodźce samowychowania (stopnie, sprawności, znaki służby)

kształcenie - otwartości- tolerancji- odwagi i odpowiedzialności za głoszone poglądy- odpowiedzialności za podjęte zadania- wszechstronnego rozwoju, pogłębiania zainteresowań i samoświadomości- umiejętnego dążenia do celu, rozwoju osobistego i społecznego- współkierowania grupą- pełnienia ról społecznych- umiejętności podejmowania decyzji
Środowisko społeczne
- Grupa rówieśnicza
- akceptacja- dobra zabawa
- współdecydowanie (współodpowiedzialność)
- potrzeba bycia kompetentnym
- swoboda zachowania i głoszenia poglądów
- rozwój, samodzielność, sprawdzenie się- zdolności liderskie (przywódcze - wódz)

formy: - stawianie wyzwań - współzawodnictwo- system stopni i sprawności- motywacja- rozmowy, dyskusje- naturalny podział zadań

Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.