Nawigacja
hm. Mariusz Maciów: Myśli kilka w temacie wyborów uzupełniających do RN ZHP

Myśli kilka w temacie wyborów uzupełniających do RN ZHP

 

 

Właśnie rozpoczął się Nowy Rok i często słychać życzenia, aby był mniej „atrakcyjny” niż poprzedni. Jednak patrząc na nasz harcerski kalendarz i statut, szykuje się bardzo ciekawy rok. W momencie pisania tego artykułu wiadomo było, że mamy Zjazd Nadzwyczajny w styczniu, zaś po wykładni NSH Zjazd Zwykły na przełomie listopada i grudnia, plus-minus 15 dni. Jednak nie o tym chciałem wam napisać, a o sytuacji z grudniowej Rady Naczelnej ZHP i decyzji o nie przyjęciu dwóch kandydatów zaproponowanych przez rady chorągwi. Zadaję sobie ciągle pytanie jakimi kryteriami powinienem się kierować przy takich głosowaniach i czy w ogóle powinienem się czymś kierować czy tylko aprobować wybór z chorągwi.

Jeśli chodzi o aprobatę to wypada zapytać jak to wygląda w chorągwi?. Z własnego doświadczenia wiem, że gdy Chorągiew Śląska uzupełniała wakat, zgłosiło się trzech kandydatów – „nabór” był oficjalny i publiczny, każdy został zaproszony na zbiórkę Rady, miał prawo zabrania głosu, prezentacji. Na koniec odbyło się głosowanie i został wyłoniony kandydat, który po przedstawieniu Radzie Naczelnej ZHP został przyjęty w głosowaniu tajnym. Jak to wygląda w innych chorągwiach nie mogę powiedzieć, ale dochodzą słuchy, że nie wszędzie jest otwarty nabór, a co gorsza na zbiórkę zapraszani są tylko „wybrani” – to raczej droga która mi nie odpowiada.

Drugi przypadek to jednak to, że Rada Naczelna ZHP decyduje kto jest wybierany z zaproponowanych kandydatów, czy zawsze musi być jeden? - Tu potrzebne byłyby jakieś minimalne kryteria. Chyba oczywistym choć nie formalnym kryterium jest posiadanie minimum stopnia podharcmistrza. Dobrze by było aby kandydat posiadał jakieś minimalne doświadczenie na poziomie drużyny, hufca czy chorągwi. Na tym etapie jest łatwo, ale pojawiają się pytania, czy powinien być członkiem np. zespołów przy GK powoływanych rozkazem Naczelnika ZHP. Czy powinien zasiadać w spółkach, fundacjach czy innych podmiotach zależnych od GK, czy też np. czy powinien być członkiem takich podmiotów na poziomie chorągwi, gdzie pewne decyzje wydawane przez GK mogą mieć znaczenie biznesowo-prawne dla tych podmiotów i może się rodzić jakiś konflikt interesów. Pamiętajmy, że Rada Naczelna ZHP wydaje uchwały, które mogą nakazywać jakieś działania organizacji, Rada dokonuje oceny GK, zatwierdza jej budżet, może wygasić mandat członka GK jak i Naczelnika ZHP, więc miejsc styku i ewentualnych niepotrzebnych spekulacji, co do zależności może być wiele, a to raczej nie będzie dobre. W tym miejscu jedno jest jak dla mnie jasne, jeśli decydujesz się być członkiem Rady Naczelnej ZHP warto wyzbyć się zależności na szczeblu centralnym, szczególnie w zakresie pobierania wynagrodzenia z różnych form aktywności (zlecenie, dzieło, B2B i inne). By było jasne, nie zabraniam zarobkować w ZHP, ale na tym poziomie trzeba wybrać jedno – pieniądze czy służba. Warto przemyśleć jakie masz powiązania na poziomie chorągwi – bo jeśli przychodzi ci zasiadać w radach nadzorczych, zarządach jakiś podmiotów, to czy te podmioty nie będą lub nie potrzebują jakieś aprobaty, zgody od władz centralnych?. Kolejnym kryterium w mojej ocenie będzie stosowanie się do uchwały XLI Zjazdu Nadzwyczajnego nr 1 z dnia 27.10.2019 roku w sprawie sposobu prowadzenia dyskusji instruktorskiej. Ostatnim kryterium o jakim ja myślę jest apolityczność, zadaję sobie pytanie zawsze jako członek Rady i komendant hufca czy aby na pewno dochowuję tej wartości. Czy nie wypowiadam lub nie wypowiadałem się publicznie lub w mediach w towarzystwie polityków, co mogło by mnie identyfikować z jakąś myślą lub poglądem politycznym i co mogło by powodować, iż osoby postronne mogą wysnuć wniosek, że jeśli członkowie Rady występowali lub występują z jakimś politykiem to ZHP może być bardziej "takie czy inne".

Wiem, że część z Was będzie może patrzyła na moje rozważania jak na dziwne i nienormalne, jednak mając na uwadze ostatnie wydarzenia i komentarze, pozostawię Was z pytaniem - Jakim instruktorem powinien być członek Rady Naczelnej ZHP?

hm Mariusz Maciów


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.