Nawigacja
Artykuły: Duchowość
Chytra Lisica: Wędrówki z Wielkim Duchem - Bezimienny /początek/

 

Istniało kiedyś wśród ludów Krain Wielkiego Ducha wspólne święto - Święto Życia.

Było najważniejszym wydarzeniem w Krainach. Niezależnie od tego, z jakiego plemienia pochodziłeś, od dzieciństwa słyszałeś o cudach tej nocy i tego dnia. Każdy chciał to zobaczyć i być na Górze, żeby odnowić swoje serce i wrócić w doliny z darem...


hm Janusz Sikorski: "Chore" pomysły na Uchwały Chorągwi

"... temat wychowania duchowego jest bardzo ważny." 


Z Raportu WOSM "Analiza rozwoju duchowego w skautingu"

Na naszych forach harcerskich co jakiś czas przetacza się dyskusja o alternatywnych Rotach Przyrzeczenia, zapraszamy do przeczytania krótkiej historii "Duty to God" w Konstytucji WOSM:


Wędrówki z Wielkim Duchem

Istniało kiedyś wśród ludów Krain Wielkiego Ducha wspólne święto - Święto Życia. Było najważniejszym wydarzeniem w Krainach. Niezależnie od tego, z jakiego plemienia pochodziłeś, od dzieciństwa słyszałeś o cudach tej nocy i tego dnia. Każdy chciał to zobaczyć i być na Górze, żeby odnowić swoje serce i wrócić w doliny z darem. Z każdej wioski co roku 40 dni przed Świętem wybierano człowieka, kobietę lub mężczyznę, aby w imieniu ludu wyruszył w długą wędrówkę z Wielkim Duchem. To był zaszczyt, wielka misja i ogromny trud. Wielu pragnęło stanąć przed Mędrcami i zostać wysłanym. Ale wybierano tylko niektórych.
Niestety nic co zaszczytne i wielkie nie trwa wiecznie wśród ludzi. Krainy bogaciły się i ludzie zajęli się rozwojem Krain, zapominając o Wielkim Duchu. Z Wielkiej Pustyni nadszedł wiatr. Niepokój i strach zagościły w sercach pełnych troski dobrobyt. Zapomniano o starszych i ich przestrogach. Porzucono dawne obyczaje. Mijały lata, księgi zamknięto w starych archiwach. W Krainach Wielkiego Ducha zagubiono pamięć o wędrówce na Święto Życia. Utracono drogi i kierunek na to, co mogło wznieść człowieka ponad wszystkim. Wygoda i luksus zastąpiły pragnienie wyruszenia w podróż, by odkryć prawdę. Został jeden, który pamiętał.....


Konsultacje dotyczące roli religii i rozwoju duchowego w harcerskim systemie wychowawczym

Głos instruktorski w sprawie uchwały XL Zjazdu ZHP nr 9 z dnia 10 grudnia 2017 r. w sprawie religii i rozwoju duchowego w Harcerskim Systemie Wychowawczym.  

W związku z rozpoczęciem konsultacji dotyczących roli religii i rozwoju duchowego w harcerskim systemie wychowawczym i w odpowiedzi na materiał opracowany przez Zespół ds. Społecznych Rady Naczelnej ZHP, chcielibyśmy się odnieść do sposobu prowadzenia tych konsultacji i do samego materiału, który stanowi podstawę tych konsultacji. 

Materiał przygotowany przez Radę Naczelną nie był wcześniej podany do wiadomości i wysłany do zapoznania się czy ewentualnej współpracy Naczelnego Kapelana ZHP, szefów centralnych wydziałów Głównej Kwatery ZHP, zespołów czy duszpasterstw chorągwianych zajmujących się wychowaniem duchowym w Ruchu. 

Uwagi są chronologiczne w stosunku do zapisów projektu dokumentu: 


Kamyki na wodzie - o wychowaniu duchowym i religijnym

Kamyki na wodzie

w odpowiedzi na artykuł hm. Rafała Klepacza „Dyskusja o wychowaniu duchowym i religijnym”.

W odpowiedzi na artykuł hm. Rafała Klepacza p.t. „Dyskusja o wychowaniu duchowym i o wychowaniu religijnym”, który ukazał się w numerze 1/2020 "Czuwaj", chcielibyśmy zwrócić uwagę autora na kwestie, które pominął w swojej ogólnej refleksji na temat wartości duchowych ważnych dla członków ZHP. 


hm. Janusz Sikorski: HSW i źródło wartości.

Skończyłem czytać artykuł Mariana. O Bogu... Czyste, proste i jasne podejście do sprawy miejsca wiary w Harcerstwie. Nie powiem... Podoba mi się takie podejście. Uważam je za właściwe.

Ja katolikiem nie jestem, ba nawet nie chrześcijaninem. Znacznie bliżej mi do widzenia świata przez buddystów. Jednocześnie jestem instruktorem harcerskim. Harcmistrzem więc wydaje mi się że mam świadomość tego jak w procesie wychowawczym powinno być wszystko poukładane.


hm. Marian Antonik: O Bogu.

Motto

„ W świecie przemądrzałym jak w obórce bez okna

Chodzi tam i z powrotem moja wiara samotna

Czujna jak babcia czasem trąbi do ucha, gdyby starczyło wiedzieć byłaby to nauka.”

( Ks. Twardowski).


hm. Jola Łaba: Wychowanie do wartości duchowych w drugim stuleciu istnienia ZHP

Wychowanie do wartości duchowych w drugim stuleciu ZHP

czyli post scriptum

Kilka lat temu zorganizowałam konferencję o wartościach duchowych w naszej organizacji. Podejmowaliśmy wtedy temat z okazji kończącego się stulecia istnienia ZHP. Zastanawialiśmy się, co jest aktualne, a co wymaga ponownej refleksji. Związek był po zjeździe programowym, podczas którego trwała gorąca dyskusja na temat Prawa i Przyrzeczenia.


Stanowisko WOSM z 2013 - "DUTY TO GOD"

(...) 1. CONSTITUTIONAL REFERENCES

The Constitution of WOSM deals with "Duty to God" in the following terms. (...)


ks hm Janusz Strojny: W poszukiwaniu Boga...

Ks. hm. Janusz Strojny

Mam szczerą wolę służyć Bogu – w poszukiwaniu Boga na drogach

harcerskiej służby, referat wygłoszony podczas konferencji

„Droga ZHP ku wartościom” 2007 r.

 

Mam szczerą wolę służyć Bogu – w poszukiwaniu Boga na drogach harcerskiej służby.


hm Jola Łaba: Trening Siły Ducha

SIŁA DUCHA

Trening dla początkujących

 

Przed nami jesień. I znów okazja do zastanowienie się nad siłą ducha w plecaku tj. w programie naszych wędrówek, biwaków i zbiórek na świeżym powietrzu.


pwd Kazimierz Raczyński: O godności człowieka

O godności człowieka w świetle nauczania Jana Pawła II

Jesień to m.in. obchody Dnia Papieskiego. Jan Paweł II często mówił o godności człowieka. Zastanawiałem się nad możliwości harcerskiej zadumy nad tym hasłem i chciałem podzielić się w tym artykule, swoimi przemyśleniami.


ks hm Marek Jasianek: Kim jest kapelan

Kim jest kapelan???

Myśli nie poukładane”

 To jedno z trudniejszych pytań: Kim jest kapelan harcerski, jakie są jego zadania?


hm Jola Łaba: O obrzędowości i sile ducha

CZAR WRĘCZANIA INSTRUKTORSKICH PODKŁADEK...

czyli obrzędowość harcerska jako forma pracy na polu siły ducha