Nawigacja
ks hm Marek Jasianek: Kim jest kapelan

Kim jest kapelan???

Myśli nie poukładane”

 

 To jedno z trudniejszych pytań: Kim jest kapelan harcerski, jakie są jego zadania?

 

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu”. To chyba główny trzon odpowiedzi na postawione pytanie. Przyrzeczenie harcerskie to przecież program całego harcerstwa. W tym programie naczelne miejsce jak widać zajmuje Bóg, który stanowi dla kapelana podstawę wszystkich działań. Harcerstwo ma wychowywać do pełni realizacji tego programu wyrażonego w Przyrzeczeniu Harcerskim.

 

Rola kapelana ma wymiar dwuaspektowy. Na pierwszym miejscu stoi przede wszystkim troska o „zaspokajanie” potrzeb religijnych harcerzy. Wyraża się ona w posłudze duszpasterskiej: organizacja i celebrowanie Mszy Św, czy też sakramentu pokuty, a także w obecność kapelana w harcerskim środowisku np. podczas obozów i biwaków.

 

Drugi wymiar to stała obecność wśród harcerzy i wspólne rozważanie Prawa Harcerskiego. Kapelan powinien więc być nie tylko duszpasterzem, ale także swoistym autorytetem w wielu dziedzinach, także tych harcerskich. Dlatego powinien starać się włączać w pracę metodyczną i programową harcerstwa. I zdobywać stopnie harcerskie i instruktorskie.

 

Kapelan harcerski to również opiekun duchowy. Harcerstwo jest organizacja wychowawczą, która ma kształtować młodego człowieka, dlatego kapelan powinien być też wychowawcą. Miejsce kapelanów na tej płaszczyźnie jest bezdyskusyjne ponieważ łączy się z istotą Harcerstwa i z wychowaniem. Kapelan harcerski to także ten, który powinien stanąć na straży tożsamości całego ZHP.

 

Jednym więc z pierwszorzędnych celów działalności kapelanów w ZHP jest podejmowanie działań jednoczących harcerzy i harcerki w szerokim tego słowa znaczeniu. Żeby to osiągnąć, trzeba sięgnąć do źródeł autentycznej myśli skautowej i harcerskiej, ukazując jej prawdę i piękno.

 

Kapłan – kapelan to także Starszy Brat, to osoba, która dźwiga z harcerzami ich troski i trudy w zmaganiu się z byciem harcerzem-skautem.

 

Oprócz tego wszystkiego, co opisałem, jest jeszcze jedna ważna myśl. Mianowicie: kapelan musi być bardziej kapłanem niż harcerzem, choć wielu może w tym miejscu się ze mną nie zgodzić. Kapłan musi być zawsze sobą. Kapelan musi być „wszystkim dla wszystkich” oraz apostołem w zielonym mundurze.

 

Z perspektywy bycia kapelanem muszę stwierdzić, że trudno być takim apostołem godząc jednocześnie wielki dar kapłaństwa i często wielki żar harcerstwa w sercu. Tylko odważne wypłynięcie na głębię sprawia, że kapelan harcerski nie utonie podczas wielu burz jakie na niego czekają w tym apostołowaniu.

 

Czuwaj!

 

Ks. hm. Marek Jasianek

Hufiec Ostrów Wielkopolski,

wiceprzewodniczący RCH Wielkopolskiej

Tekst z prywatnego archiwum współpracownika redakcji z lat 2005-2008


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.