W KATYNIU, MIEDNOJE I CHARKOWIE GINĘLI TEŻ HARCERZE.
Ku pamięciZestawienie strat poniesionych przez harcerzy w roku 1940 w Katyniu, Twerze (Miednoje kolo Tweru) i w Charkowie, kiedy to głównie polscy oficerowie zostali zamordowani przez NKWD. Zamieszczone dane pochodzą z Archiwum Szarych Szeregów, a ściślej z Archiwum Listy Strat Harcerstwa 1939-1945.

Władze Z.H.P.

Zamordowani w Katyniu

Hm. CHMIELEWSKI Mieczvsław - członek Głównej Kwatery ZHP
Hm. GRABOWSKI Jan Eugeniusz - członek Głównej Kwatery ZHP (ur. 30.12.1897 w Warszawie, od 1915 r. członek Naczelnictwa Harcerskiego w Kijowie, od 1918 r. członek Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP, 1919 r. sekretarz Naczelnictwa ZHP, przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego od 1930 r.)
Hm. GRZYMAŁOWSKI Olgierd - sekretarz Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZHP (ur. 10.09.1899 w Warszawie, członek Naczelnictwa Harcerskiego w Kijowie w 1915 r., członek Rady Starszego Harcerstwa ZHP od 1933 r., inżynier)
Hm. PISKORSKI Tomasz - p.o. Naczelnika Harcerzy w 1936 r. (ur. 21.12.1898 r. w Warszawie - prawnik, uczestnik wojny 1920 r., brał udział w 3 Powstaniu Śląskim, w latach 1925-29 k-dt Chorągwi Warszawskiej, od 1933 r. kier. Wydziału Starszego Harcerstwa w Gl6wnej Kwaterze, ppor.)

Zamordowani w Charkowie

Hm. ŁOWŃSKI Marian - członek Naczelnej Rady Harcerskiej (ur. 20.12.1901 r. w Warszawie, k-dt Chorągwi Śląskiej, kapitan)
Hm. NEKRASZ Władysław - k-dt Chorągwi Wołyńskiej ZHP od 1929 r. (ur. 07.10.1893 r. w Krasnolisach k. Winnicy, w polskim skautingu od 1912 r. w Kijowie, Naczelnik Związkowej Komendy Skautowej na Rusi, autor pracy " Harcerze w bojach", major rez. Odznaczony VM i Krzyżem Walecznych).

CHORĄGIEW BIAŁOSTOCKA

Zamordowani w Katvniu

GONDŹWIŁ Stanisław - z 1 Grajewskiej DH
KOWALEWSKI Zvgmunt - z 1 Grajewskiej DH
PIEŃCZYKOWSKI Julian - z 1 Grajewskiej DH

CHORĄGIEW KIELECKA

Zamordowani w Katvniu

HAT Zenon - z 1 Pińczowskiej DH (ur. w 1916 r., student, ppor.rez.)
Hm. MACIAŁOWICZ Kazimierz Piotr - z hufca w Częstochowie (ur. 04.03.1910 w Częstochowie, kpt. 4 p. strz. podhalańskich)
OTKO Bolesław Marian - z DH w Ostrowcu Świętokrzyskim, prawnik, ppor. rez.)
SZCZECIŃSKI Kazimierz - drużynowy w Jędrzejowie (ppor. rez.)
MARZEC Edward Stanisław - z 1 Pińczowskiej DH (ur. w 1911 r. por. saperów)

CHORĄGIEW LWOWSKA

Zamordowani w Katvniu

ANDERS Stanisław - instruktor Chorągwi Lwowskiej ZHP
AURZECKI Witold - drużynowy 1 DH, później 5 DM w Przemyślu (ur. w 1911 r. w Przemyślu, ppor. rez.)
Hm. DINER J6zef - instruktor Chorągwi Lwowskiej ZHP
GĄDZALA Stanisław Walerian - drużynowy 1 DH w Przemyślu ur. 30.03.1902 r. w Podkamieńcu woj. Tarnopol, inżynier, członek POW, por. rez. 22 PAL, odznaczony KW)
GAZDOWlCZ Adolf - członek HKS ,,Czuwaj" w Przemyślu (ur. 06.06.1912 r.)
GĄSKA Aleksander - z 5 Przemyskiej DH (nauczyciel, por. rez.)
KRAŚNIAŃSKI Michał - czlonek HKS ,,Czuwaj" w Przemyślu
Hm. WEBER Aleksv - komendant Hufca Brody (profesor liceum w Brodach)
ZELESKI, vel ZELEWSKI Władvsław - z 1 Lwowskiej DH (ppor. rez.)
WOJAS Leszek - instruktor Chorągwi Lwowskiej ZHP (ur. 03.04.1914 r. - lekarz, ppor.)

CHORĄGIEW POLESKA

Zamordowany w Katvniu

Hm. SZCZERBICKI Fabian - kdt. Chor. Poleskiej ZHP w 1926 r. członek Zarządu Okręgu Poleskiego ZHP ( ur. w 1888 r. - ksiądz)

CHORĄGIEW WILEŃSKA

Zamordowany w Katvniu

WALCZAK Stefan - komendant hufca w Wilnie Phm. WASSK1NDEL Hieronim - z 13 Wileńskiej DH

CHORĄGIEW WOŁYŃSKA

Zamordowani w Katvniu

BORKOWSKI J6zef- instruktor Hufca w Równem (kapitan)
FLORK1EWICZ Zbigniew - drużynowy w Hufcu Kowel (por. artylerii)
KORZENIOWSKI Bronisław - komendant Hufca w Kostopolu (kierownik szkoły w Kostopolu, kpt. rez.)
Hm. KULAWIK Stanisław - instruktor Hufca w R6wnem (kapitan)
Hm. MALCZEWSKI Jan - komendant Hufca w Łucku (por. rez.)
Hm. RYCHLICKI Włodzimierz Bolesław - harcerz z Humania, komendant Hufca w Krzemieńcu (kapitan)
SZCZEPKOWSK1 Jerzv - instruktor Hufca w Kowlu
ŚWIERK J6zef - instruktor Hufca w Sarnach
TROCHIMOWICZ Wacław - drużynowy w Hufcu w Łucku (lekarz, kapitan)
WAWRZYNOWICZ Antoni - z Hufca w Sarnach
WAWRZYNOWICZ Tadeusz - z Hufca w Sarnach
WIECZOREK Tadeusz - z hufca w Sarnach

Zamordowany w Charkowie

ZALESKI Pius - z Hufca w Sarnach

Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.