"Ustawa o Wychowaniu Harcerskim"
O harcerstwieZ prac GK ZHP:
"Spotkanie w kancelarii Marszałka Sejmu RP

9 czerwca druhna Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami harcerskimi dh hm Rafał Bednarczyk wzięli udział w spotkaniu z Jeremim Sokołowskim - dyrektorem gabinetu Marszałka Sejmu RP oraz Maciejem Ptaszyńskim - doradcą Marszałka Sejmu RP w sprawie rozpoczęcia prac nad inicjatywami legislacyjnymi zwanymi w ZHP jako "ustawa o harcerstwie" oraz listu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej dotyczącego sprawy patentu znaku Krzyża Harcerskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ZHR: Przewodniczący ZHR dh hm. Michał Butkiewicz i Wiceprzewodniczący ZHR dh hm. Jarosław Błoniarz. Rozmawiano o sytuacji powstałej w wyniku rozesłania listu ZHR do najważniejszych osób w państwie i o możliwościach porozumienia organizacji w sporze wokół patentu na znak Krzyża Harcerskiego. Uzgodniono, że kancelaria Marszałka Sejmu RP zaprosi wszystkie organizacje harcerskie w kraju do składania propozycji dotyczących zmian przepisów utrudniających działalność harcerską oraz rozważano powołanie zespołu przygotowującego projekty legislacyjne przy Marszałku Sejmu RP."

Przypomnijmy, co w zeszłym roku napisali o USTAWIE nasi druhowie z KPW w Pobudce :
http://www.pobudka.org.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=96

Zarówno w Kręgu Płaskiego Węzła, jak i w Redakcji HR niejednokrotnie mówiliśmy o umownie zwanej "Ustawie Harcerskiej"
Może warto się zaznajomić z istniejacymi we współczesnym świecie regulacjami dot. Skautingu ?
Np. w Anglii, USA, Kanadzie....
W USA, ustawa kongresu, np. umożliwia "licencjonowanie" organizacji z sektora pozarządowego które wspierają jednostki skautowe ! :
http://www.scouting.org/media/factsheets/02-507.aspx
A tak właśnie "wygląda" sama ustawa skautowa w USA :
http://www.usscouts.org/aboutbsa/bsacharter.asp
Trochę inaczej w Kanadzie, /Australii i pozostałych krajach brytyjskiej wspólnoty/ :
http://scoutdocs.ca/Scouts_Canada_Act/Royal_Charter.php
Na marginesie, Symbole skautowe w tych krajach są "znakiem marki" :
http://www.google.com/search?q=+royal+charter+scout+uk&rls=com.microsoft:pl:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB
Może warto pomyśleć też nad różnicą między "pożytkiem", a "użytecznością publiczną".
Pomijając fakt niewygodnej podległości ZHP dwóm ministerstwom - MSW i Oświaty - stosowna Ustawa przedwojenna / obowiązywała do lat 90-tych!/ dawała ochronę, wyłączność i konieczność konsultacji stycznych z harcerstwem przepisów niższego rzędu bardzo skutecznie. No i organizacji "użytecznych publicznie" było bodaj ...4.
Dziś "pożytku" są setki. Harcerstwo wśród nich jest właściwie....niczym.
Idea ustaw skautowych obowiązujących w innych krajach nie polega na kodyfikacji metody czy innych podobnych absurdach.
Jest po prostu ochroną przed tworzeniem komercyjnych pseudoskautingów / istniejących już takich "związków" w Polsce/, nadużyć symboli, a co najważniejsze nakłada obowiązek konsultacji przepisów i prawa stanowionego pod kątem harmonii z wychowaniem harcerskim. Po prostu, np. ostatnio wydana, po wielu latach bałaganu, nowa instrukcja SANEPID-u dotycząca małych obozów w puszczańskich lokalizacjach /uzyskana z mozołem i walecznością/ musiałaby powstać już dawno, z mocy Prawa i w zgodzie z harcerską metodą.

PCK zachowało odrębność:
Ustawa o Organizacjach wyższej użyteczności publicznej miała jeden poważny feler - nadmierny nadzór ministerialny. Dotyczyła tylko wyjątkowych Organizacji, min. PCK, które po zastąpieniu tej ustawy obecnie obowiązującą o "pożytku" POTRAFIŁO sobie zapewnić ustawową wyłączność, Harcerstwo nie potrafiło, choć było w przedwojennej Ustawie kluczową Organizacją wychowawczą. Gdyby do ustawy o pożytku publicznym wprowadzić niektóre przepisy dotyczące wychowania harcerskiego - jakby "wyższe piętro" - bez dozoru MEN i MSW, oraz monopolu "jedynej słusznej organizacji", to mielibyśmy to o co chodziło w dawnej Ustawie i co jest zbieżne z ustawami skautowymi w wielu krajach.


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

1
sikor dnia czerwca 16 2008 00:09:38

Niezwylke cieszy mnie fakt podjęcia tematu tak ważnego dla ruchu harcerskiego. Teraz trzeba pilnować by się to jakoś nie wykrzywiło grzebiąc nas dokumentnie. To tak jak z nową instrukcja sanitarną... prądu nie trzeba a próbki mają być przechowywane... zero odwołania do obozu zastępów itd...

10
MaciekP dnia czerwca 16 2008 00:59:21

Uzgodniono, że kancelaria Marszałka Sejmu RP zaprosi wszystkie organizacje harcerskie w kraju do składania propozycji dotyczących przepisów utrudniających działalność harcerską oraz rozważano powołanie zespołu przygotowującego projekty legislacyjne przy Marszałku Sejmu RP."

Słucham?

1
sikor dnia czerwca 16 2008 02:22:14

Oj Maciek Smile To znaczy, że organizacje harcerskie mają składać propozycje co zrobić (czyli jak zmienić) z przepisami utrudniajacymi działalność harcerską Smile Bo trochę tego jest...

2
Wilk Samotnik dnia czerwca 16 2008 14:46:47

To jest oczywiście fantastyczny "kwiatek" z komunikatu Gieki - Maciek, pochwała za refleks Grin

Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.