GWIAZDKOWE WIEŚCI Z CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
O harcerstwie22 grudnia 2009 roku Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Jarosław Rura zwolnił z pracy swojego zastępcę ds. programowych hm. Ryszarda Polaszewskiego.
SPRAWA WYWOŁAŁA GWAŁTOWNY PROTEST ŚRODOWISKA INSTRUKTORSKIEGO CHORĄGWI.
"Harcmistrz Ryszard Polaszewski dla instruktorów i harcerzy całego ZHP jest autorytetem, wzorem i oparciem. Druh Ryszard jest jednym z najlepszych w Polsce harcerskich szkoleniowców, współautorem reformy metodycznej ZHP, autorem licznych opracowań, analiz, artykułów i programów. Swoją wiedzę i wynikające z tej wiedzy działania Ryszard Polaszewski opiera na bogatym doświadczeniu zebranym w trakcie pełnienia funkcji drużynowego, szczepowego, instruktora komendy Hufca ZHP Gniezno, wieloletniego instruktora Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego oraz instruktora Komendy Chorągwi. Swoją wiedzą, doświadczeniem i angażowaniem Ryszard Polaszewski wyróżnia się na tle całego Związku Harcerstwa Polskiego. W trakcie XXXVI Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego w grudniu 2009 roku zasługi harcmistrza Ryszarda Polaszewskiego
zostały docenione poprzez nadanie mu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnego Krzyża Zasługi. Trudno mówić o harcmistrzu Ryszardzie Polaszewskim inaczej niż w kategoriach autorytetu i wzoru."


PEŁNY TEKST PROTESTU


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.