Nawigacja
ks. Marek Jasianek: Kim jest kapelan i jakie jest jego miejsce w ZHP

Kim jest kapelan i jakie jest jego miejsce w ZHP

Myśli niepoukładane”

Kiedy pojawia się takie pytanie, mógłbym napisać bardzo prosto: kapelan ma bardzo ważną rolę do spełnienia w naszej organizacji, a dziś, i piszę to całkiem szczerze, spełnia on także wiele innych funkcji, które sprawiają, że ma on realny wpływ na kształt ZHP.

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu”. To chyba jednak główny trzon odpowiedzi na postawione pytanie. Przyrzeczenie harcerskie to przecież program całego harcerstwa. W tym programie naczelne miejsce jak widać zajmuje Bóg, który stanowi podstawę wszystkiego i wszystkich. Harcerstwo ma wychowywać do pełni realizacji tego programu wyrażonego w Przyrzeczeniu Harcerskim.

Kapelan – jego rola to wymiar dwuaspektowy. Na pierwszym miejscu stoi przede wszystkim troska o „zaspokajanie” potrzeb religijnych harcerzy. Wyraża się ona w posłudze kapelana: Msza Święta, Sakrament Pokuty, a także obecność kapelana podczas obozów i biwaków.

Drugi wymiar to wspólne bycie z harcerzami i w tym wspólnym byciu rozważanie Prawa Harcerskiego. Kapelan powinien więc być nie tylko duszpasterzem, ale także swoistym autorytetem w wielu dziedzinach także tych harcerskich.

Kapelan powinien włączać się w pracę metodyczną i programową harcerstwa.

Kapelan harcerski to nie tylko instruktor, ale także opiekun duchowy. Harcerstwo jest organizacją wychowawczą, która ma kształtować młodego człowieka, dlatego kapelan powinien być także wychowawcą. Miejsce kapelanów na tej płaszczyźnie jest bezdyskusyjne, ponieważ łączy się z istotą Harcerstwa i wychowaniem.

Kapelan harcerski to także ten, który powinien stanąć na straży tożsamości całego ZHP.

Jednym więc z pierwszorzędnych celów, będzie podejmowanie działań jednoczących harcerzy i harcerki w szerokim tego słowa znaczeniu, żeby to osiągnąć trzeba sięgnąć do źródeł autentycznej myśli skautowej i harcerskiej, ukazując jej prawdę i piękno.

Kapłan – kapelan to także Starszy Brat, to osoba, która dźwiga z harcerzami ich troski i trudy w zmaganiu się z byciem harcerzem-skautem.

Jednak mimo wszystkich moich myśli, które zostały tutaj zawarte kapelan musi być bardziej kapłanem niż harcerzem, choć wielu może w tym miejscu się ze mną nie zgodzić. Kapłan musi być zawsze sobą. Kapelan musi być „wszystkim dla wszystkich” oraz apostołem w zielonym mundurze. Z perspektywy bycia kapelanem musze stwierdzić, że trudno być takim apostołem godząc jednocześnie wielki dar kapłaństwa i często wielki żar harcerstwa w sercu. Tylko odważne wypłyniecie na głębię sprawia, że kapelan harcerski nie tonie podczas wielu burz, jakie na niego czekają w tym apostołowaniu.

To tylko myśli, kapelana i instruktora tego Związku, ale zarówno harcerze jak i instruktorzy a nawet cała organizacja harcerska mogą także mieć własne odpowiedzi na postawione pytanie.

Na koniec, trzeba zauważyć, że dzisiaj kapelani jako instruktorzy są obecni w całej strukturze ZHP, wspomagając ją na każdym szczeblu. Czy dziś, kiedy organizacja jaką jest ZHP, jest gotowa na inne postrzeganie funkcji kapelana i jego roli? Mam nadzieję, że te kilka myśli, skłoni nas do pytania w środowiskach – kim dla Was jest kapelan?

 

Ks. hm. Marek Jasianek

Członek RN ZHP

Chorągiew Wielkopolska ZHP

 

 

Nr HR-a:  II/2015 - Duchowość w harcerstwie


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.