Nawigacja
Z wypoczynkiem (a właściwie jego definicją) problemów ciąg dalszy ...

Ponad 3 lata temu redakcja HR-a otrzymała z MEN pisemną odpowiedź na zapytanie "prasowe" dotyczące wypoczynku.

Jako że "nie wszystko złoto co się świeci", zwróciliśmy MEN uwagę iż nie wszystko co jest organizowane dla dzieci i młodzieży podczas wakacji/ferii, to wypoczynek podlegający rygorom przepisów dotyczacych "wypoczynku". Wynikało to z faktu iż w ustawie o systemie oświaty nie było definicji wypoczynku, co oznaczało że należało stosować definicję słownikową, z wszystkimi tego konsekwencjami.

MEN to był zmuszony powierdzić >>> http://www.hr.bci.pl/articles.php?article_id=153

Ale znając mentalność urzędniczą nie dziwi fakt iż zarówno poprzednia jak i obecna ekipa MEN-owska postanowiły zlikwidowac ten "błąd".

USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, wprowadziła następującą definicję "wypoczynku":

"... Art. 92a. 1. Ilekroć w art. 92b–92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony [podkr. red.] ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku."

Analizując ten zapis widoczne jest od razu, iż nadal mowa jest o wypoczynku. O formach które przede wszystkim mają za zadanie wypoczynek. I nim są. Czyli (jak to obecnie zapisano w ustawie) są działaniami realizowanymi "... w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych ...".
Intrygujace jest jednak to, że dodano ten nowy zapis w dziwnej treści. Dziwnej bo ".... należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany (...) w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznychdzieci i młodzieży ...."

Czy ma to oznaczać że wypoczynek NIE połączony z szkoleniem ...itd...  NIE jest  wypoczynkiem podlegającym ustawie ?

Nawet jeśli tak, to z punktu widzenia harcerstwa jest to nieistotne, gdyż z zasady nie organizujemy "suchego" wypoczynku. 
Istotne jest tylko to, że teraz w trakcie wakacji/ferii,  każda forma wypoczynku trwająca 48 godzin [i więcej] podlega rozporządzeniu "wypoczynkowemu", natomiast formy mniej niż 48-godzinne - nie podlegają.
I tu mamy jasność.

Pozostaje otwarta inna kwestia.

Nadal ustawa wyraźnie odróżnia wypoczynek (rozumiany wg ustawy) od innej działalności oświatowo-wychowawczej.

A to oznacza że nawet np. 10-dniowa wyjazdowa forma "innej działalności oświatowo-wychowawczej", nie podlega rozporządzeniu "wypoczynkowemu", gdyż wypoczynkiem (wg definicji ustawowej) nie jest.

Czyli nadal pozostaje istotne to, jak w praktyce odróżniać "wypoczynek" od "innej działalności oświatowo-wychowawczej". Wymaga to każdorazowej odpowiedzi na pytanie - czy dana forma organizowana jest ".....w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych.....", czy też nie.SKRZĘTNY GAWRON

 


 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425

 


Nr HR-a:  I/2016


Social Sharing: Facebook Google Tweet This

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.