Drogowskaz czy chciejstwo?

Dyskusja o zmianach w Prawie Harcerskim obowiązującym w ZHP przybiera niestety coraz płytszą formę...

Najbardziej dziś popularna propozycja zmiany w Prawie Harcerskim ( Harcerz chce/dziś proponuje się - stara się/ wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie) powstała w 1964 roku "na fali" wprowadzania systemu zadaniowo - zespołowego do ZHP w miejsce resztek metody skautowej, częściowo przywróconej w 1956 r. Do tego oczywiście przygotowano odpowiednie zmiany w rocie przyrzeczenia harcerskiego. Ale porównując jakość i proces zarządzania zmianami, trzeba przyznać ówczesnym władzom ZHP, że postępowały o wiele  bardziej profesjonalnie...
Czytaj więcej...


Konferencja: Miejsce Boga w harcerstwie.

Pod honorowym patronatem Przewodniczącego ZHP
Konferencja jest elementem Ogólnopolskiej Pielgrzymki organizowanej przez Hufiec Częstochowa.

Organizator: Rada Naczelna ZHP przy współpracy z Hufcem ZHP Częstochowa
Termin konferencji: 16 maja 2015 (sobota)
Miejsce: Częstochowa, Jasna Góra
Godzina rozpoczęcia konferencji: 13.30 
wcześniej od 11.00 w programie Pielgrzymki Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej i Apel Inauguracyjny
Przewidywane zakończenie: 21.30

Zgłoszenia: od 1 marca 2015 do 8 maja 2015 r na adres: sekretariat.rn@zhp.pl

Będzie możliwość odpłatnego skorzystania z noclegu oraz wyżywienia. Pełne informacje od dnia uruchomienia zgłoszeń.


Cele konferencji:
- analiza tożsamości ZHP w zakresie podejścia do wiary, służby Bogu, rozwoju duchowego i religijnego;
- podniesienie poziomu świadomości instruktorskiej w zakresie roli Boga i wiary w harcerskim wychowaniu;
- wypracowanie propozycji wzmacniających służbę Bogu w budowaniu tożsamości ZHP;
- wypracowanie propozycji na rozwój duchowy dla drużyn i kadry instruktorskiej.


Wstęp do pracy w grupach:
Skąd Bóg w harcerstwie? 
Bóg w skautingu – wybór czy dogmat? 
Wychowanie religijne a wychowanie duchowe. 

Grupy dyskusyjne: 
1. Miejsce Boga w harcerstwie.
2. Program rozwoju duchowego i religijnego w ZHP
3. Przykład własny instruktora a rozwój duchowy i religijny –wyzwania, szanse, dylematy

Wieczorem duchowo - intelektualna uczta: 
Rozmowy o wierze i duchowości z zaproszonymi gośćmi

W imieniu Rady Naczelnej ZHP serdecznie zapraszam instruktorki i instruktorów ZHP. Wspólnie dotknijmy spraw niezwykle ważnych a zarazem bardzo osobistych. Ważnych dla naszej harcerskiej i ludzkiej tożsamości. Dla naszej wychowawczej misji. Odważmy się na tą ważną wspólną wędrówkę.

Czuwaj!
hm. Jolanta Kreczmańska 
wiceprzewodnicząca ZHP
komendantka konferencji


Jutrzenka przemian - TRZECI MAJA!

Obrazy newsów: 3maj2010_1.jpgZNACZENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA TRUDNO PRZECENIĆ. BYŁA DRUGĄ W ŚWIECIE I PIERWSZĄ W EUROPIE USTAWĄ ZASADNICZĄ, RGULUJACĄ ORGANIZACJĘ WŁADZ PAŃSTWOWYCH, ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI. WPROWADZAŁA JEDNAK SZEREG REGULACJI COFAJACYCH USTRÓJ KRAJU W STOSUNKU DO DOTYCHCZASOWYCH PRAW. UWAŻANO, ŻE DOTYCHCZASOWE PRAWA SZLACHTY I  WOLNA ELEKCJA PRZYCZYNIŁY SIĘ DO PIERWSZEGO ROZBIORU POLSKI. W PROCESIE UCHWALANIA KONSTYTUCJI DOSZŁO DO WIELU NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

JEDNAK NA TLE EUROPY TO NASZE WIELKIE NARODOWE OSIĄGNIĘCIE. JEDEN RZĄD, SKARB I ARMIA MIAŁY UPORZĄDKOWAĆ SPRAWY KRAJU. WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD TĄ LEKCJĄ HISTORII.

STAĆ NA CZELE PRZEMIAN, BYĆ ZAWSZE NA DRODZE POSTĘPU - TO PRZECIEŻ ISTOTA HARCERSKIEJ SŁUŻBY. MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ W INTERESIE WSZYSTKICH, A NIE KIEROWAĆ SIĘ CIASNYM EGOIZMEM I OBOJĘTNOŚCIĄ WOBEC POTRZEB ŚWIATA. TAKIE JEST HARCERSKIE PRZESŁANIE Z OCENY TEGO DNIA.


LISTA CZUWAJ - GORĄCE PRZEBUDZENIE !

ZDUMIEWAJĄCE!
ZAPOMNIANA, SPISANA Z INTELEKTUALNEGO INWENTARZA LISTA CZUWAJ WYBUCHLA!!! PRZYCZYNA? DYSKUSJA WOKÓŁ PROPONOWANYCH ZMIAN W PRAWIE I PRZYRZECZENIU HARCERSKIM. CHYBA BĘDZIE SIE DZIAŁO! PROPONUJEMY GŁOS DRUHNY WICEPRZEWODNICZĄCEJ ZHP HM. JOLI KRECZMAŃSKIEJ. NIEWIELU SIĘ POD NIM NIE PODPISZE! REDAKCJA HR.

Głos w miejscu, którego (podobno) już nie ma!
To i ja w miarę możliwości zabiorę głos w miejscu, którego myślałam że już
nie ma. :)

Dyskusja o Prawie to moim zdaniem jeden z  ważniejszych przejawów sporu o tożsamość harcerstwa.

To spór o akcenty, o  wagę,  o cel harcerstwa. O to czy ważniejsza jest konkretna umiejętność czy
postawa i mocny  charakter. I choć tu nie wybieramy między jednym a drugim (bo chyba wszyscy
dostrzegają wagę obu) to różnie rozkładamy akcenty. Inaczej pojmujemy
drogę.
Jedni określmy ich "zadaniowcami" postawią nacisk na umiejętności i wiedzę,
uznając że postawa i wartości są indywidualną sprawą każdego. Inni
"postawieniowcy" położą nacisk na postawę i wartości uznając nabywanie umiejętności
jako pochodną.


Pożegnanie...

Odszedł Pan Profesor Władysław Bartoszewski. Wielki Człowiek który twierdził, że godność i honor muszą być przewodnikami w życiu i że warto być przyzwoitym. Tak twierdził i tak żył. Pozostawił po sobie dużo tekstów, gdyż dzięki temu jak żył, mógł pisać i mówić wprost, to co myślał. Był prawdziwym harcerzem, niekoniecznie członkiem jakiejkolwiek organizacji, ale poprzez swoje codzienne życie, walkę ze słabościami, umiłowanie wolności i Polski - Był Harcerzem co się zowie.

Sądzę, że najlepszym oddaniem Mu chołdu będzie posłuchanie tego co mówił, wzięcie sobie do serca i ... Działanie. 

A więc działajmy, wychowujmy, piszmy, przekonujmy. Niech Polska będzie krajem w którym dobrze się żyje i który jest bezpieczny i silny jakością swoich obywateli. To przecież nasza harcerska droga...

 

Coś na koniec: Link

Coś na początek: Link


19 kwietnia 1943 r. żydowscy bojownicy ruszyli do walki!

Obrazy newsów: haszomer_t2.jpgDziś 72. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
""Powstanie nie było porywem walczących o zwycięstwo i laury, tylko kamieniem rzuconym przeciwko ideologii dzikiej, wyzbytej cech człowieczych i przeciw olbrzymiej sile państwa w centrum Europy rządzonego przez zgraję morderczych oprawców w obliczu milczącego świata. Ten czyn, który wrył się w pamięć i świadomość ludzką, przybiera miarę mitu, buntu słabych i opuszczonych przeciw niesamowitym, niszczącym siłom i zasługuje na nowe przykazanie: nigdy więcej" - napisał prof. Israel Gutman.
Dowódca Powstania był druh Mordechaj Anielewicz, instruktor Haszomer Hacair, żydowskiego harcerstwa. Dużą część bojowców Powstania stanowili harcerze Z Haszomer Hacair. Wcześniej nawiązano współpracę z Szarymi Szeregami, które jako część AK, organizowały pomoc powstaniu.


ks. Jan Twardowski, Wielkanocny pacierz

Obrazy newsów: wielkanoc.jpgNie umiem być srebrnym aniołem -
ni gorejącym krzakiem -
tyle zmartwychwstań już przeszło -
a serce mam byle jakie.


Tyle procesji z dzwonami -
tyle już Alleluja -
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -
jak na koślawej fujarce -
żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski -
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy -
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku -
sumienia wywróci podszewkę -
serca mego ocali
czerwoną chorągiewkę