Się twitnęło - jakaś propozycja programowa ?

Na twicie GK ZHP pojawił się dziwny wpis.

Centralna Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium za rok 2014 GK ZHP: NMS, SPC, NKB, KGZ, JSM, JSI, GWO. Bez absolutorium: NLB, EKP.

 

Czyżby to element jakiejś nowej propozycji programowej ?

Jeśli tak to jesteśmy pod wrażeniem. Wciąganie w propozycje programowe tak poważnych organów jak CKR musi robić wrażenie. Z zainteresowaniem czekamy na ciąg dalszy.


Można pomóc

Potrzebne wsparcie

 

Nasz instruktor, hm. Marcin Wysmułek, jest w pilnej potrzebie. Znalazł się w trudnej sytuacji życiowej – pisze o niej w swoim apelu na wysmulek.com/pomoc. To w sporej mierze dzięki Marcinowi „odlokowaliśmy” Stołeczną chorągiew; to on pokazał, że zmiana jest możliwa i natchnął brać instruktorską do działania. Chciałbym, byśmy – w ramach wzajemności oddziaływań – natchnęli teraz jego samego. Wyciągnijmy do niego braterską dłoń.

 

Marcin – jak najprawdziwszy harcmistrz – chce pomocy w formie wędki, a nie ryby. Jestem przekonany, że wśród braci harcerskiej znajdą się tacy, którzy mogliby skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia dotyczącego coachingu, programowania, bądź innej. Skorzystajmy z okazji i powierzmy zadania człowiekowi, który nigdy nie bał się wielkich wyzwań. Spełnimy przy tym dobry uczynek, a może i Wielki Czyn, który pomoże ponownie stanąć na własnych nogach autorowi znakomitego tekstu „Elita, o etos harcerza”.

 

Kontakt, a także opis działalności Marcina znajdziecie na stronie wysmulek.com.

 W jego imieniu pozwalam sobie podziękować za Wasze wsparcie.

phm. Antoni Kurek - Kurson

 


Nowy Numer HR-a już w sieci !
APEL Druhny Krystyny "Tiny" Małkowskiej.


Kochane Druhny, drodzy Druhowie!

Zmarł ostatni kuzyn Andrzeja Małkowskiego - kuzyn mojego Ojca. Ostatni z Rodu Matki Andrzeja - Heleny Zachert - mojej Prababci.


Nasz ukochany Wujek i wielki dobroczyńca Supraśl - m.in. doprowadził do odnowienia pomnika Prababci Andrzeja Małkowskiego, z tablicą pamiątkową o Założycielu Polskiego Harcerstwa, na cmentarzu w Supraślu.

Bez pana Jana sumienności, nie odnaleźlibyśmy ani grobów Babci Senatorowej /tej od słynnych "czerwonych korali" na zdjęciu ślubnym Olgi z Andrzejem/ na warszawskich Powązkach, ani pięknej historii niezwykłego rodu z którego się wywodził nasz Założyciel.

A ja o istnieniu tego wielkiego Przyjaciela i ukochanego Wujka, ani o dziejach rodzinnych, bym nawet nie wiedziała. Bardzo był kochany i mi bliski.

Żegnamy Go po raz ostatni pojutrze w Supraślu Mszą św. żałobną i złożeniem prochów w kaplicy Zachertów w Supraślu.

Dlatego apeluję - kto może i chce, niech przyjdzie na to ostatnie pożegnanie - bądźmy razem w tym dniu - pomóżcie mi Go pożegnać.

Przynieście sztandary - przynieście mundury - stańmy na Jego cześć. Ja tam będę, jako Rodzina tego skromnego Pana, z odejściem którego zamyka się na zawsze wielki rozdział w historii Polski.

Zapraszam wszystkich.

Pogrążona w smutku

Druhna Tina


Drogowskaz czy chciejstwo?

Dyskusja o zmianach w Prawie Harcerskim obowiązującym w ZHP przybiera niestety coraz płytszą formę...

Najbardziej dziś popularna propozycja zmiany w Prawie Harcerskim ( Harcerz chce/dziś proponuje się - stara się/ wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie) powstała w 1964 roku "na fali" wprowadzania systemu zadaniowo - zespołowego do ZHP w miejsce resztek metody skautowej, częściowo przywróconej w 1956 r. Do tego oczywiście przygotowano odpowiednie zmiany w rocie przyrzeczenia harcerskiego. Ale porównując jakość i proces zarządzania zmianami, trzeba przyznać ówczesnym władzom ZHP, że postępowały o wiele  bardziej profesjonalnie...
Czytaj więcej...


Konferencja: Miejsce Boga w harcerstwie.

Pod honorowym patronatem Przewodniczącego ZHP
Konferencja jest elementem Ogólnopolskiej Pielgrzymki organizowanej przez Hufiec Częstochowa.

Organizator: Rada Naczelna ZHP przy współpracy z Hufcem ZHP Częstochowa
Termin konferencji: 16 maja 2015 (sobota)
Miejsce: Częstochowa, Jasna Góra
Godzina rozpoczęcia konferencji: 13.30 
wcześniej od 11.00 w programie Pielgrzymki Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej i Apel Inauguracyjny
Przewidywane zakończenie: 21.30

Zgłoszenia: od 1 marca 2015 do 8 maja 2015 r na adres: sekretariat.rn@zhp.pl

Będzie możliwość odpłatnego skorzystania z noclegu oraz wyżywienia. Pełne informacje od dnia uruchomienia zgłoszeń.


Cele konferencji:
- analiza tożsamości ZHP w zakresie podejścia do wiary, służby Bogu, rozwoju duchowego i religijnego;
- podniesienie poziomu świadomości instruktorskiej w zakresie roli Boga i wiary w harcerskim wychowaniu;
- wypracowanie propozycji wzmacniających służbę Bogu w budowaniu tożsamości ZHP;
- wypracowanie propozycji na rozwój duchowy dla drużyn i kadry instruktorskiej.


Wstęp do pracy w grupach:
Skąd Bóg w harcerstwie? 
Bóg w skautingu – wybór czy dogmat? 
Wychowanie religijne a wychowanie duchowe. 

Grupy dyskusyjne: 
1. Miejsce Boga w harcerstwie.
2. Program rozwoju duchowego i religijnego w ZHP
3. Przykład własny instruktora a rozwój duchowy i religijny –wyzwania, szanse, dylematy

Wieczorem duchowo - intelektualna uczta: 
Rozmowy o wierze i duchowości z zaproszonymi gośćmi

W imieniu Rady Naczelnej ZHP serdecznie zapraszam instruktorki i instruktorów ZHP. Wspólnie dotknijmy spraw niezwykle ważnych a zarazem bardzo osobistych. Ważnych dla naszej harcerskiej i ludzkiej tożsamości. Dla naszej wychowawczej misji. Odważmy się na tą ważną wspólną wędrówkę.

Czuwaj!
hm. Jolanta Kreczmańska 
wiceprzewodnicząca ZHP
komendantka konferencji


Jutrzenka przemian - TRZECI MAJA!

Obrazy newsów: 3maj2010_1.jpgZNACZENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA TRUDNO PRZECENIĆ. BYŁA DRUGĄ W ŚWIECIE I PIERWSZĄ W EUROPIE USTAWĄ ZASADNICZĄ, RGULUJACĄ ORGANIZACJĘ WŁADZ PAŃSTWOWYCH, ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI OBYWATELI. WPROWADZAŁA JEDNAK SZEREG REGULACJI COFAJACYCH USTRÓJ KRAJU W STOSUNKU DO DOTYCHCZASOWYCH PRAW. UWAŻANO, ŻE DOTYCHCZASOWE PRAWA SZLACHTY I  WOLNA ELEKCJA PRZYCZYNIŁY SIĘ DO PIERWSZEGO ROZBIORU POLSKI. W PROCESIE UCHWALANIA KONSTYTUCJI DOSZŁO DO WIELU NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

JEDNAK NA TLE EUROPY TO NASZE WIELKIE NARODOWE OSIĄGNIĘCIE. JEDEN RZĄD, SKARB I ARMIA MIAŁY UPORZĄDKOWAĆ SPRAWY KRAJU. WARTO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD TĄ LEKCJĄ HISTORII.

STAĆ NA CZELE PRZEMIAN, BYĆ ZAWSZE NA DRODZE POSTĘPU - TO PRZECIEŻ ISTOTA HARCERSKIEJ SŁUŻBY. MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ W INTERESIE WSZYSTKICH, A NIE KIEROWAĆ SIĘ CIASNYM EGOIZMEM I OBOJĘTNOŚCIĄ WOBEC POTRZEB ŚWIATA. TAKIE JEST HARCERSKIE PRZESŁANIE Z OCENY TEGO DNIA.