Nawigacja
Artykuły: O Metodzie
"HarcKonfa" - marzec 2019 - podsumowanie

"HarcKonfa" Podsumowanie

 

W dniach 2-3 marca w Krakowie odbyła się "HarcKonfa" czyli Konferencja Harcmistrzowska zatytułowana: "Instrumenty metodyczne w metodzie harcerskiej: Czym są, jakie mają role i jak i po co ich używać"


pwd Juliusz Idzikowski: Tężyzna, czyli sprawność fizyczna

Tężyzna fizyczna, czyli inaczej sprawność fizyczna. Z pewnością jest to bardzo istotny temat, ale poruszony w tak wąskiej perspektywie, pominąłby wiele ważnych informacji, które są z nim bardzo mocno powiązane.


pwd Ryszard Żdanuk: Przygoda zaczyna się za drzwiami - recenzja książki "Mikrowyprawy w wielkim mieście"i

Kupiłem tę książkę, aby zapewnić sobie bazę pomysłów dla swojej drużyny harcerskiej gdyby kiedyś mi się skończyły. Publikacja zawiera ich dość sporo, szczególnie, że – jak autor wielokrotnie zaznacza – każdy pomysł można zastosować w każdym miejscu. Zależy tylko od naszego wyboru. Jedyny minus, zresztą wystarczająco drobny, aby przymknąć na niego oko, to pisanie wprost o alkoholu – autor od niego nie stroni, o czym też pisze na kartach książki, co nie powinno odstręczać od przeczytania jej.  


pwd Juliusz Idzikowski: Zbiórki w pomieszczeniu czy w terenie?

Przemyślenia te rozpocząłem jakieś pół roku temu, patrząc na wyniki jednej z ankiet na grupie Harcerze-Poznajemy Się. Ankieta dotyczyła tego gdzie częściej jesienią i zimną odbywają się wasze zbiórki. W terenie czy pomieszczeniu. Wynik był bezsprzeczny. Większość zbiórek w pomieszczeniu. Wydaje mi się to niedobre, ponieważ powinniśmy równoważyć obie formy zbiórek, a ta równowaga jest zaburzona. Niczym w rozprawce w gimnazjum postawię hipotezę. Co bardziej odpowiada idei harcerskiej, zbiórki w pomieszczeniu czy w terenie? 


hm prof Bogusław Śliwerski: Pedagogika czy pedagogia harcerska?

Pedagogika czy pedagogia harcerska?

 

 

Współczesne teorie wychowania są dyscyplinami wiedzy pozwalającymi uczestniczyć w procesie dochodzenia do prawdy, który nie wiadomo kiedy i czy w ogóle się skończy. Mają zarazem tak wiele wizerunków, prądów i kierunków, że to, co z jednej strony wydaje się czymś niebezpiecznym, wątpliwym bądź niepokojącym, gdyż narusza jakieś dotychczasowe tabu, ...


hm prof Bogusław Śliwerski: Harcerstwo jako wielka gra o demokrację

 Harcerstwo jako wielka gra o demokracjęMarzyliśmy o państwie demokratycznym i walczyliśmy o demokrację, toteż wzmocnienie praw społeczności lokalnych do nadzoru i interweniowania w funkcjonowanie edukacji publicznej, wspieranie działalności organizacji pozarządowych (w tym harcerstwa) stało się w okresie III RP jednym z najbardziej kontrowersyjnych projektów demokratyzowania także tego obszaru codziennego życia oraz pełnienia ról społecznych przez naturalnych, społecznych i profesjonalnych pedagogów, wychowawców. 

 


hm dr Tadeusz Perzanowski: Metoda harcerska...

 

Metoda HARCERSKA (pod rozwagę drużynowych i delegatów na Nadzwyczajny Zjazd ZHP)

hm dr Tadeusz Perzanowski

 

Metoda harcerska budzi różne refleksje, skłania do formułowania sprzecznych opinii. Warto pamiętać, że metoda harcerska jest metodą praktyczną, motywującą harcerza do aktywności w działaniu przez przeżywanie, nie poddaje się ...Olgierd Fietkiewicz: Metoda dla dorosłych harcerzy

(...)  jak odnieść się do tych wszystkich ludzi, którzy byli harcerzami i wędrownikami, a następnie nie poczuli w sobie powołania do harcerskiego instruktorowania, którzy weszli w życie dorosłe, pracują i zarabiają, nie kontynuują wprawdzie przynależności organizacyjnej do ZHP, nawet w ruchu przyjaciół - ale uznali za swój - system wartości harcerstwa i osobiście uznają się nadal za harcerzy - harcerki ?  (....)


Wilk Ojciec: Gawęda O Ogrodzie, Ogrodniku i Róży...

O Ogrodzie, Ogrodniku i Róży...


 Pewnego pięknego dnia Ogrodnik szedł spacerkiem przez ogród. Ten ogród był stosunkowo młody chociaż zapewne patrząc z punktu widzenia jego mieszkańców był niezwykle stary. Jednak Ogrodnik był znacznie starszy. On po prostu był zawsze...


hm. Dariusz Zajączkowski: Gra o stopnie

Gra o stopnie


Kubek gorącej herbaty. Leży przede mną otwarta Strategia ZHP, obok aktualny System Stopni Instruktorskich. Wieczorne dumanie nad istotą rozwoju instruktora. Dziesiątki pytań, które zadaje sobie wielu odpowiedzialnych instruktorów. ...


hm. Kamil Makos: Obrzędowość w instruktorskim gronie

Obrzędowość w instruktorskim gronie...


Przez kilka ostatnich lat miałem przyjemność pracować w komisji stopni instruktorskich jednego z mazowieckich hufców. Były to lata wspaniałej przygody, oraz wielu przemyśleń....


hm. Agnieszka Rytel: Człowiek czy/i zadanie

Człowiek czyli zadanieZmotywowany człowiek i zrealizowane zadanie to czasem dwa zupełnie różne cele do osiągnięcia. Często nawet bardzo od siebie odległe i zupełnie się wykluczające.
Z drugiej strony, jeżeli motywacja nie jest niszczona przez brak spokoju i wsparcia podczas realizacji celu, co stoi na przeszkodzie by wszystkie nasze oczekiwania były zbieżne z celami określonymi w zadaniu. ...


ćwik Franciszek: Od wędrownika do instruktora, czyli ścieżka Misją przepełniona

Od wędrownika do instruktora,

czyli ścieżka Misją przepełniona

 

Nasze wędrownicze życie polega na ciągłym odnajdywaniu pola do służby. Dla wielu z nas może się nim okazać praca harcerskiego Instruktora-Wychowawcy. Jednak by sprawdzić się na tym placu boju, trzeba się wpierw odpowiednio przygotować. Temu służy właśnie próba instruktorska. ...


hm. Anna Andrzejewska: Nie dotkniesz, a zobaczysz - o postawie instruktorskiej

Nie dotkniesz, a zobaczysz - o postawie instruktorskiej


MOTTO: John C. Maxwell - "Mały człowieczek"

„Mały człowieczek idzie w me ślady,
Pyta o drogę, prosi o rady;
Zbłądzić nie mogę, choćby się chciało,
Bo pójdzie za mną pewnie i śmiało.

Oczka swe ciągle na mnie obraca,
I naśladuje, to jego praca.
Jestem wyrocznią i nie ma rady,
Mały człowieczek idzie w me ślady.

W wiosennym słońcu, w zimowym śniegu,
Rzeźbię i tworzę, w marszu i w biegu
Na długie lata przyszłej dekady
Człowieczka, który idzie w me ślady”