Nawigacja
Artykuły: O Metodzie
hm Marek Gajdziński: Nowe sprawności OH ZHR, warto skorzystać!

Nowe sprawności OH ZHR, warto skorzystać!

 

W Organizacji Harcerzy ZHR zakończyły się prace nad zmianą jednego z najważniejszych narzędzi metodycznych czyli systemem sprawności. Z tej strony http://sprawnosci.zhr.pl/ można pobrać gotową, nową książeczkę sprawności w formacie PDF. Jest też wersja elektroniczna/mobilna: http://sprawnosci.zhr.pl/stamps/


hm Jerzy "Dziaders" Baryka: Wskazówki, jak być dobrym zastępowym

Dotrzymuj słowa. Nie składaj obietnic, których nie możesz spełnić.


hm Jola Kreczmańska: Jak działać i jeszcze wzmocnić harcerskie zespoły w dobie pandemii?

Jak działać i jeszcze wzmocnić harcerskie zespoły w dobie pandemii? Oto odpowiedź "Ręki Metody" :D "Pandemia przesunęła granice naszych możliwości. Widzę, że w kadrze - również tej najbardziej obciążonej - roznieciła kolejne plany, marzenia. Dała poczucie siły własnej i sumy siły całej naszej wspólnoty. Przy takim obciążeniu, jak pod lupą można było dostrzec nasze słabe i mocne strony. Tak, to była prawdziwa próba wodzów.


hm. Janusz Sikorski: Prawie wszystko o sprawnościach

Prawie Wszystko o Sprawnościach

Ania westchnęła i wstała z twardej drewnianej ławki. Była zmęczona. Już od półtora dnia była na nogach, ale jednocześnie była bardzo podekscytowana. 


hm. Marek Kudasiewicz: Nieuświadamiane cele

(...) Upraszczając kwestię – drużynowy powinien zdawać sobie sprawę co w wyniku każdej zbiórki pragnie osiągnąć wychowawczo oraz jak ten fragmentaryczny cel mieści się w jego wizji wychowawczej (czytaj: w rocznym planie pracy drużyny). To „uświadamianie” kryje się zwykle pod pojęciem: cel wychowawczy, ale w potocznej rozmowie (np. wizytującego zbiórkę przełożonego) chodzi tu o odpowiedź na pytanie: Po co to robisz?, Co spodziewasz się osiągnąć na tej zbiórce? (...)


Stanowisko KPW w sprawie reformy SIM

Stanowisko instruktorów zrzeszonych w Ruchu Programowo Metodycznym "Krąg Płaskiego Węzła" w sprawie reformy systemu instrumentów metodycznych w 2019 roku.


hm Janusz Sikorski: Instrumenty zespołowe w skautingu

Skauting a instrumenty zespołowe... W sumie to całkiem ciekawy temat. Patrząc wprost, pozornie wydawać się może że jak najbardziej to świetny pomysł. Zadanie zespołowe czy zespołowe sprawności jak najbardziej...

Cóż, słowem kluczem jest tu słowo - pozornie.


hm. Witold Pietrusiewicz: System stopni harcerskich ZHP z 2003r.? konstrukcja,próba oceny

 System stopniharcerskichZHP z2003r.–

konstrukcja,próba oceny


hm. Witold Pietrusiewicz: Konstrukcja i rys historyczny aktualnego systemu stopni harcerskich

KONSTRUKCJA ORAZ RYS HISTORYCZNY OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO SYSTEMU STOPNI – KONSPEKT PREZENTACJI


hm. Paweł Miłobędzki: Stopnie KIHAM

Stopnie KIHAM

Referat na HarcKonfę 2019 hm. Paweł Miłobędzki


"HarcKonfa" - marzec 2019 - podsumowanie

"HarcKonfa" Podsumowanie

 

W dniach 2-3 marca w Krakowie odbyła się "HarcKonfa" czyli Konferencja Harcmistrzowska zatytułowana: "Instrumenty metodyczne w metodzie harcerskiej: Czym są, jakie mają role i jak i po co ich używać"


pwd Juliusz Idzikowski: Tężyzna, czyli sprawność fizyczna

Tężyzna fizyczna, czyli inaczej sprawność fizyczna. Z pewnością jest to bardzo istotny temat, ale poruszony w tak wąskiej perspektywie, pominąłby wiele ważnych informacji, które są z nim bardzo mocno powiązane.


pwd Ryszard Żdanuk: Przygoda zaczyna się za drzwiami - recenzja książki "Mikrowyprawy w wielkim mieście"i

Kupiłem tę książkę, aby zapewnić sobie bazę pomysłów dla swojej drużyny harcerskiej gdyby kiedyś mi się skończyły. Publikacja zawiera ich dość sporo, szczególnie, że – jak autor wielokrotnie zaznacza – każdy pomysł można zastosować w każdym miejscu. Zależy tylko od naszego wyboru. Jedyny minus, zresztą wystarczająco drobny, aby przymknąć na niego oko, to pisanie wprost o alkoholu – autor od niego nie stroni, o czym też pisze na kartach książki, co nie powinno odstręczać od przeczytania jej.  


pwd Juliusz Idzikowski: Zbiórki w pomieszczeniu czy w terenie?

Przemyślenia te rozpocząłem jakieś pół roku temu, patrząc na wyniki jednej z ankiet na grupie Harcerze-Poznajemy Się. Ankieta dotyczyła tego gdzie częściej jesienią i zimną odbywają się wasze zbiórki. W terenie czy pomieszczeniu. Wynik był bezsprzeczny. Większość zbiórek w pomieszczeniu. Wydaje mi się to niedobre, ponieważ powinniśmy równoważyć obie formy zbiórek, a ta równowaga jest zaburzona. Niczym w rozprawce w gimnazjum postawię hipotezę. Co bardziej odpowiada idei harcerskiej, zbiórki w pomieszczeniu czy w terenie? 


hm prof Bogusław Śliwerski: Pedagogika czy pedagogia harcerska?

Pedagogika czy pedagogia harcerska?

 

 

Współczesne teorie wychowania są dyscyplinami wiedzy pozwalającymi uczestniczyć w procesie dochodzenia do prawdy, który nie wiadomo kiedy i czy w ogóle się skończy. Mają zarazem tak wiele wizerunków, prądów i kierunków, że to, co z jednej strony wydaje się czymś niebezpiecznym, wątpliwym bądź niepokojącym, gdyż narusza jakieś dotychczasowe tabu, ...