Nawigacja
Artykuły: O Metodzie
hm. Janusz Sikorski: Prawie wszystko o sprawnościach

Prawie Wszystko o Sprawnościach

Ania westchnęła i wstała z twardej drewnianej ławki. Była zmęczona. Już od półtora dnia była na nogach, ale jednocześnie była bardzo podekscytowana. 


hm. Marek Kudasiewicz: Nieuświadamiane cele

(...) Upraszczając kwestię – drużynowy powinien zdawać sobie sprawę co w wyniku każdej zbiórki pragnie osiągnąć wychowawczo oraz jak ten fragmentaryczny cel mieści się w jego wizji wychowawczej (czytaj: w rocznym planie pracy drużyny). To „uświadamianie” kryje się zwykle pod pojęciem: cel wychowawczy, ale w potocznej rozmowie (np. wizytującego zbiórkę przełożonego) chodzi tu o odpowiedź na pytanie: Po co to robisz?, Co spodziewasz się osiągnąć na tej zbiórce? (...)


Stanowisko KPW w sprawie reformy SIM

Stanowisko instruktorów zrzeszonych w Ruchu Programowo Metodycznym "Krąg Płaskiego Węzła" w sprawie reformy systemu instrumentów metodycznych w 2019 roku.


hm Janusz Sikorski: Instrumenty zespołowe w skautingu

Skauting a instrumenty zespołowe... W sumie to całkiem ciekawy temat. Patrząc wprost, pozornie wydawać się może że jak najbardziej to świetny pomysł. Zadanie zespołowe czy zespołowe sprawności jak najbardziej...

Cóż, słowem kluczem jest tu słowo - pozornie.


hm. Witold Pietrusiewicz: System stopni harcerskich ZHP z 2003r.? konstrukcja,próba oceny

 System stopniharcerskichZHP z2003r.–

konstrukcja,próba oceny


hm. Witold Pietrusiewicz: Konstrukcja i rys historyczny aktualnego systemu stopni harcerskich

KONSTRUKCJA ORAZ RYS HISTORYCZNY OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO SYSTEMU STOPNI – KONSPEKT PREZENTACJI


hm. Paweł Miłobędzki: Stopnie KIHAM

Stopnie KIHAM

Referat na HarcKonfę 2019 hm. Paweł Miłobędzki


"HarcKonfa" - marzec 2019 - podsumowanie

"HarcKonfa" Podsumowanie

 

W dniach 2-3 marca w Krakowie odbyła się "HarcKonfa" czyli Konferencja Harcmistrzowska zatytułowana: "Instrumenty metodyczne w metodzie harcerskiej: Czym są, jakie mają role i jak i po co ich używać"


pwd Juliusz Idzikowski: Tężyzna, czyli sprawność fizyczna

Tężyzna fizyczna, czyli inaczej sprawność fizyczna. Z pewnością jest to bardzo istotny temat, ale poruszony w tak wąskiej perspektywie, pominąłby wiele ważnych informacji, które są z nim bardzo mocno powiązane.


pwd Ryszard Żdanuk: Przygoda zaczyna się za drzwiami - recenzja książki "Mikrowyprawy w wielkim mieście"i

Kupiłem tę książkę, aby zapewnić sobie bazę pomysłów dla swojej drużyny harcerskiej gdyby kiedyś mi się skończyły. Publikacja zawiera ich dość sporo, szczególnie, że – jak autor wielokrotnie zaznacza – każdy pomysł można zastosować w każdym miejscu. Zależy tylko od naszego wyboru. Jedyny minus, zresztą wystarczająco drobny, aby przymknąć na niego oko, to pisanie wprost o alkoholu – autor od niego nie stroni, o czym też pisze na kartach książki, co nie powinno odstręczać od przeczytania jej.  


pwd Juliusz Idzikowski: Zbiórki w pomieszczeniu czy w terenie?

Przemyślenia te rozpocząłem jakieś pół roku temu, patrząc na wyniki jednej z ankiet na grupie Harcerze-Poznajemy Się. Ankieta dotyczyła tego gdzie częściej jesienią i zimną odbywają się wasze zbiórki. W terenie czy pomieszczeniu. Wynik był bezsprzeczny. Większość zbiórek w pomieszczeniu. Wydaje mi się to niedobre, ponieważ powinniśmy równoważyć obie formy zbiórek, a ta równowaga jest zaburzona. Niczym w rozprawce w gimnazjum postawię hipotezę. Co bardziej odpowiada idei harcerskiej, zbiórki w pomieszczeniu czy w terenie? 


hm prof Bogusław Śliwerski: Pedagogika czy pedagogia harcerska?

Pedagogika czy pedagogia harcerska?

 

 

Współczesne teorie wychowania są dyscyplinami wiedzy pozwalającymi uczestniczyć w procesie dochodzenia do prawdy, który nie wiadomo kiedy i czy w ogóle się skończy. Mają zarazem tak wiele wizerunków, prądów i kierunków, że to, co z jednej strony wydaje się czymś niebezpiecznym, wątpliwym bądź niepokojącym, gdyż narusza jakieś dotychczasowe tabu, ...


hm prof Bogusław Śliwerski: Harcerstwo jako wielka gra o demokrację

 Harcerstwo jako wielka gra o demokracjęMarzyliśmy o państwie demokratycznym i walczyliśmy o demokrację, toteż wzmocnienie praw społeczności lokalnych do nadzoru i interweniowania w funkcjonowanie edukacji publicznej, wspieranie działalności organizacji pozarządowych (w tym harcerstwa) stało się w okresie III RP jednym z najbardziej kontrowersyjnych projektów demokratyzowania także tego obszaru codziennego życia oraz pełnienia ról społecznych przez naturalnych, społecznych i profesjonalnych pedagogów, wychowawców. 

 


hm dr Tadeusz Perzanowski: Metoda harcerska...

 

Metoda HARCERSKA (pod rozwagę drużynowych i delegatów na Nadzwyczajny Zjazd ZHP)

hm dr Tadeusz Perzanowski

 

Metoda harcerska budzi różne refleksje, skłania do formułowania sprzecznych opinii. Warto pamiętać, że metoda harcerska jest metodą praktyczną, motywującą harcerza do aktywności w działaniu przez przeżywanie, nie poddaje się ...