1 Sierpnia, Godzina W - Pamiętamy !
Ku pamięci"Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
bronią jej chłopcy od "Parasola",
choć na Tygrysy mają visy,
to Warszawiaki, fajne urwisy są, hej!

Refren: Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch, pracując za dwóch.
Czuwaj wiaro i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch jak stal."


"Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Za każdy kamień Twój, Stolico, damy krew!
Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,
Gdy padnie rozkaz Twój, poniesiem wrogom gniew! "
Powiększa się Krąg wokół Watry Ojca Wiecznego...
14 lipca w wieku 72 lat zmarła prof. dr hab. nauk med. Maria Hrabowska, patomorfolog, immunolog Akademii Medycznej w Gdańsku, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrzyni, w latach 1996-2001 przewodnicząca ZHP, członek "Solidarności".
Wielki autorytet moralny dla współczesnych harcerek i harcerzy, troskliwa opiekunka wszystkich potrzebujących pomocy medycznej i nie tylko.
Z Rozkazu Specjalnego druhny Naczelniczki ZHP :
"Wydarzenie to wywarło w naszych sercach głęboki ból, żal i smutek. Życie hm. Marii Hrabowskiej było nieustanną służbą Bogu, Polsce i bliźnim. Pozostanie wielkim autorytetem dla nas wszystkich. Całe swoje życie poświęciła innym."


Najnowszy, czwarty już numer Haera !
Od RedakcjiTo właściwie jest pierwsza część czwartego Haera - chcemy go uzupełnić o relacje z obozów ! Oczekujemy od Was tych relacji, zdjęć, opisów najciekawszych pomysłów i przygód - przez cały lipiec i sierpień.

W tym numerze:
- "Gotowiec" - konspekt zajęć mających uwrażliwić na problem wymierania gatunków zwierząt na Ziemi,
- O tym jak i po co wędrujemy - kilka przemyśleń i trochę pomysłów, na to jak uczynić wędrówkę mniej powierzchowną,
- Wydawało by się, że harcerstwo nie musi się organizować do życia na łonie przyrody w jakiś wyjątkowy sposób,
- Zamiast pomocy i życzliwej opieki - surowe dyscyplinowanie różnymi, "obozowymi" sposobami - refleksja instruktorska,
- Obozy harcerskie, piękna sprawa. Chyba każdy pamięta "magiczną" atmosferę, przeżycia, psikusy, no i służby (no tak, zwłaszcza tego "świra" sprawdzającego białą rękawiczką czystość paleniska),
- Outdoor Education to dziedzina edukacji, która nie ma obecnie swojego polskiego odpowiednika, to edukacja na otwartym terenie, uczenie się w działaniu nastawione na poznanie (zdobywanie wiedzy i umiejętności) podczas zajęć na świeżym powietrzu - czyli m.in. obozie. To może być sposób na poprawę kulejącego kształcenia kadry.
- Zarówno program, jak i atmosferę można zaplanować i zbudować. Oczywiście nie jest to proste, ale przecież nie o to chodzi, aby było łatwo. Tak jak obóz jest dla harcerza przygodą i wyzwaniem, tak przygotowanie, a później realizacja programu mogą być przygodą oraz wyzwaniem dla instruktora.

Tyle w tym numerze - wystarczy "kliknąć" TUTAJ
Czuwaj !


106 rocznica powstania ruchu puszczańskiego
Od RedakcjiWzywamy wszystkich sympatyków i miłośników idei leśnej mądrości oraz druhów ze wszystkich organizacji harcerskich aby w dniu 1 lipca lub okolicy tej daty rozpalić wieczorny ogień i wspomnieć gawędą 106 rocznicę powstania ruchu puszczańskiego, którego twórcą był Czarny Wilk - Ernest Th. Seton.
Czekamy na wasze relacje z obchodów kolejnej rocznicy!
Życzymy wam wiele słońca oraz radosnych i wspaniałych obozów podczas nadchodzącego lata.
Błękitne niebo!
Gryf

"Ustawa o Wychowaniu Harcerskim"
O harcerstwieZ prac GK ZHP:
"Spotkanie w kancelarii Marszałka Sejmu RP

9 czerwca druhna Naczelniczka ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz pełnomocnik ds. kontaktów z organizacjami harcerskimi dh hm Rafał Bednarczyk wzięli udział w spotkaniu z Jeremim Sokołowskim - dyrektorem gabinetu Marszałka Sejmu RP oraz Maciejem Ptaszyńskim - doradcą Marszałka Sejmu RP w sprawie rozpoczęcia prac nad inicjatywami legislacyjnymi zwanymi w ZHP jako "ustawa o harcerstwie" oraz listu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej dotyczącego sprawy patentu znaku Krzyża Harcerskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ZHR: Przewodniczący ZHR dh hm. Michał Butkiewicz i Wiceprzewodniczący ZHR dh hm. Jarosław Błoniarz. Rozmawiano o sytuacji powstałej w wyniku rozesłania listu ZHR do najważniejszych osób w państwie i o możliwościach porozumienia organizacji w sporze wokół patentu na znak Krzyża Harcerskiego. Uzgodniono, że kancelaria Marszałka Sejmu RP zaprosi wszystkie organizacje harcerskie w kraju do składania propozycji dotyczących zmian przepisów utrudniających działalność harcerską oraz rozważano powołanie zespołu przygotowującego projekty legislacyjne przy Marszałku Sejmu RP."

Przypomnijmy, co w zeszłym roku napisali o USTAWIE nasi druhowie z KPW w Pobudce :
http://www.pobudka.org.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=96

Zarówno w Kręgu Płaskiego Węzła, jak i w Redakcji HR niejednokrotnie mówiliśmy o umownie zwanej "Ustawie Harcerskiej"
Może warto się zaznajomić z istniejacymi we współczesnym świecie regulacjami dot. Skautingu ?
Np. w Anglii, USA, Kanadzie....
W USA, ustawa kongresu, np. umożliwia "licencjonowanie" organizacji z sektora pozarządowego które wspierają jednostki skautowe ! :
http://www.scouting.org/media/factsheets/02-507.aspx
A tak właśnie "wygląda" sama ustawa skautowa w USA :
http://www.usscouts.org/aboutbsa/bsacharter.asp
Trochę inaczej w Kanadzie, /Australii i pozostałych krajach brytyjskiej wspólnoty/ :
http://scoutdocs.ca/Scouts_Canada_Act/Royal_Charter.php
Na marginesie, Symbole skautowe w tych krajach są "znakiem marki" :
http://www.google.com/search?q=+royal+charter+scout+uk&rls=com.microsoft:pl:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB
Może warto pomyśleć też nad różnicą między "pożytkiem", a "użytecznością publiczną".
Pomijając fakt niewygodnej podległości ZHP dwóm ministerstwom - MSW i Oświaty - stosowna Ustawa przedwojenna / obowiązywała do lat 90-tych!/ dawała ochronę, wyłączność i konieczność konsultacji stycznych z harcerstwem przepisów niższego rzędu bardzo skutecznie. No i organizacji "użytecznych publicznie" było bodaj ...4.
Dziś "pożytku" są setki. Harcerstwo wśród nich jest właściwie....niczym.
Idea ustaw skautowych obowiązujących w innych krajach nie polega na kodyfikacji metody czy innych podobnych absurdach.
Jest po prostu ochroną przed tworzeniem komercyjnych pseudoskautingów / istniejących już takich "związków" w Polsce/, nadużyć symboli, a co najważniejsze nakłada obowiązek konsultacji przepisów i prawa stanowionego pod kątem harmonii z wychowaniem harcerskim. Po prostu, np. ostatnio wydana, po wielu latach bałaganu, nowa instrukcja SANEPID-u dotycząca małych obozów w puszczańskich lokalizacjach /uzyskana z mozołem i walecznością/ musiałaby powstać już dawno, z mocy Prawa i w zgodzie z harcerską metodą.

PCK zachowało odrębność:
Ustawa o Organizacjach wyższej użyteczności publicznej miała jeden poważny feler - nadmierny nadzór ministerialny. Dotyczyła tylko wyjątkowych Organizacji, min. PCK, które po zastąpieniu tej ustawy obecnie obowiązującą o "pożytku" POTRAFIŁO sobie zapewnić ustawową wyłączność, Harcerstwo nie potrafiło, choć było w przedwojennej Ustawie kluczową Organizacją wychowawczą. Gdyby do ustawy o pożytku publicznym wprowadzić niektóre przepisy dotyczące wychowania harcerskiego - jakby "wyższe piętro" - bez dozoru MEN i MSW, oraz monopolu "jedynej słusznej organizacji", to mielibyśmy to o co chodziło w dawnej Ustawie i co jest zbieżne z ustawami skautowymi w wielu krajach.

Nowa, lepsza Instrukcja Sanitarna
NewsyW dniu 22 maja 2008 weszła w życie nowa instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami.
Nowa instrukcja dotyczy wprost małych obozów do 50 uczestników. Niemniej, można starać się o zgodę właściwego terenowego inspektora sanitarnego o rozciągnięcie przepisów tej instrukcji także na większe obozy organizowane w miejscach pozbawionych stałej infrastruktury.

Nowa instrukcja sanitarna powinna stać się dodatkowym narzędziem promującym powrót do organizacji tradycyjnych samodzielnych obozów drużyn, przyczyni się do obniżenia kosztów i ułatwi procedury pobudzając tym samym obozownictwo harcerskie, szczególnie o charakterze puszczańskim, o co szczególnie nam chodzi.

Pełną treść instrukcji można znaleźć na stronie:

http://www.zhr.pl/naczelnictwo/download/gis_instrukcja_obozy_2008.pdf
A oto jak radzi hm Marek Gajdziński, jeden z "bojowników" o instrukcję:
http://www.pobudka.org.pl/pl/index.php?option=com_content&task=view&id=520&Itemid=101

Przygotowujemy Katalog Odznak Harcerskich
Wspólnie z Krakowskim Klubem Kolekcjonerów Redakcja HR przygotowuje z okazji 100-lecia Harcerstwa Katalog Odznak i Oznak Harcerskich. W naszej Galerii HR publikujemy "pierwszą przymiarkę" do takiego Katalogu. Do współredagowania tego wydawnictwa zapraszamy wszystkich pasjonatów kolekcjonowania "harcerianów" - plakietek, odznak i oznak , oraz materiałów drukowanych. Przy okazji zapraszamy wszystkich do oglądania w galerii fascynujących harcerskich odznak - są piękne i niepowtarzalne. Galeria jest codziennie uzupełniana !