Charity by TESCO !!!
Tesco prowadzi swoją akcję na koszt harcerzy
Magda Nogaj, komentarz Joanna Banaś
2008-12-23, Gazeta Wyborcza, Wrocław
Sieć hipermarketów Tesco zażądała od wrocławskich harcerzy, by oddali połowę sumy, którą zbiorą podczas pakowania klientom zakupów. Odebrane im pieniądze Tesco chce przeznaczyć na własną akcję charytatywną.


Fot. Krzysztof Gutkowski / AG

Harcerze od kilku lat pracowali w hipermarketach Tesco przed świętami
Harcerze zostali postawieni pod ścianą. Od lat pakując zakupy klientom Tesco, zbierali pieniądze na sprzęt turystyczny. Dzięki kweście mogli też opłacić wyjazdy na obozy dla ubogich dzieci. W tym roku, na tydzień przed rozpoczęciem akcji, Tesco na Bielanach postawiło im jednak ultimatum: "Chcecie zbierać? Musicie płacić". - Dowiedzieliśmy się, że połowę pieniędzy musimy oddać Tesco - mówi Anna Szczepaniak ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, organizatorka akcji. - Nie mogliśmy się wycofać, bo było już za późno na szukanie innego hipermarketu, który pozwoliłby na zbiórkę.

Jeszcze bardziej zaskoczeni byli harcerze kwestujący przy kasach Tesco w Magnolii Park. - Tam o nowych warunkach zbiórki Tesco poinformowało dopiero w trzecim dniu naszej akcji - mówi Szczepaniak. Sklep wycofał się z pobierania części pieniędzy, dopiero gdy ZHR przedstawił zgodę z urzędu miasta na organizację zbiórki publicznej. W dokumencie nie było mowy o żadnym odstępnym dla Tesco /..../.
Od Redakcji Haera:
Cóż, "Charity by Tesco, We presume !"
/Sądzimy. że to filantropia według Tesco :D/
Przy okazji zamieszczamy "tematyczny" komunikat, jako przykład takiej zbiórki:
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych Komenda Hufca ZHP Kraków-Krowodrza, informuje że wynik przeprowadzonej przez harcerzy, w dniach 21-23.12.2008r., zbiórki publicznej (na podstawie decyzji
Prezydenta miasta Krakowa nr PB-5022-60/08) wyniósł 4026,19 złotych (PLN).
Uzyskane środki zostaną przeznaczone na cel określony w w/w decyzji tj. na
"prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności
oświatowo-wychowawczej formami harakterystycznymi dla ZHP".


NA TEN NOWY ROK !
Obyśmy rok 2009 przetrwali, oby nas zbytnio nie tknął globalny kryzys, oby
wielcy tego świata potrafili dogadać się i zredukować emisję gazów
cieplarnianych. Oby w harcerstwie rozsądek i energia zatriumfowały nad
zacietrzewieniem i marazmem.

Pozdrawiam
GS
Z "gorącej listy Czuwaj" - wyłowił Wilk Samotnik
Po Nowym Roku - Zapowiedzi wydawnicze !!!
Nowości wydawniczeOficyna Wydawnicza Text sygnalizuje nowe pozycje Biblioteczki Kręgu Płaskiego Węzła, które ukazywać się będą w Nowym Roku. Z pewnością zaciekawią Wędrowników i instruktorów harcerskich. "Zwój Kory Brzozowej " E.T. Setona i dwa pierwsze tomy Milosza Zapletala "Wielkiej Encyklopedii Gier Ruchowych" to są pozycje, kóre ukażą się w pierwszej kolejności.
KOLĘDA HARCERSKA
KOLĘDA HARCERSKA
1. Gdy się Pan narodził w małym Betlejemie
Obiegła wiadomość o tym wszystkie ziemie
Wnet młody czy stary Panu znosi dary
ref. Hej, kolęda, kolęda!

2. Z dalekiej krainy już jadą trzej króle
Jeden wiezie złoto w zamczystej szkatule
Za nim drugi, trzeci też z darami leci

3. Zwiedzieli się o tym i polscy harcerze
Każdy podarunek dla Dzieciątka bierze
I Główna Kwatera też podarki zbiera

4. Lecz harcerska wiara martwi się i biada
Bowiem Pana godnych darów nie posiada
Złota wszak nie mamy, już nie uskładamy

5. Ale się możemy nie kłopotać o to
Dary złożym droższe niż srebro i złoto
Serca swe w ofierze zanoszą harcerze
MAMY REDAKTORA NACZELNEGO HAERA !
Od RedakcjiWilk Samotnik, jako dysponent "depozytariusz" pisma "Harcerz Rzeczypospolitej" zwrócił się do II Zbiórki KPW o powołanie Redaktora Naczelnego tego Pisma. Zbiórka zaproponowała na tą zaszczytną funkcję druha phm Grzegorza Skrukwę.
Propozycja ta zyskała akceptację "Organu założycielskiego", reprezentowanego przez Wilka Samotnika,
/Wszystkimi czterema łapami /
W tej sytuacji NINIEJSZYM oznajmia się, że druh Grzegorz powoła już jako Naczelny HR nową redakcję.
Dan w Krakowie, A.D. 7 Grudnia 2008 r. Wilk Samotnik

Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań-Nowe Miasto, w przeszłości drużynowy 11 Poznańskiej Drużyny Harcerzy i szczepowy Szczepu "Leśni". Współzałożyciel KPW. Lat 32. Poza harcerstwem druh Grzegorz jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorem na Wydziale Historycznym tej Uczelni :
http://www.hist.us.szn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=59

Znowu o umownie zwanej: "Ustawie o wychowaniu harcerskim"
O harcerstwiePonieważ wokół artykułu Rafała Klepacza na zhp24 - o "magicznej"
ustawie "harcerskiej" rozpętała się burza, przypominamy artykuł w Pobudce, napisany przez instruktorów /i sympatyków/ KPW:
Ustawa o harcerstwie - hm. Witek "Smyrwa" Pietrusiewicz i hm. Jacek "Garbol" Garboliński HR


Polecamy ciekawy artykuł z Pobudki !
Służba społeczna czy wychowanie?
hm. Marek Gajdziński

W dyskusjach instruktorskich często podnoszony jest temat czy harcerstwo ma robić rzeczy wielkie, widoczne i ważne dla społeczeństwa czy też wystarczy, że wychowujemy młodzież. Gdy pada pytanie o przyczyny kryzysu harcerstwa odpowiedzią jest stwierdzenie "przecież my nic ważnego nie robimy "


Służba społeczna czy wychowanie? - hm. Marek Gajdziński