Córka Aleksandra Kamińskiego odeszła na Wieczną Wartę
Ku pamięci22 lutego w Dniu Myśli Braterskiej odeszła na Wieczną Wartę prof. dr hab. Ewa Rzetelska-Feleszko, córka Aleksandra Kamińskiego.
Ruch Harcerski zawdzięcza Jej wiedzę i dbałość o spuściznę po Ojcu. My - prawa do tłumaczenia "Wędrówki do Sukcesu " BiPi, którego dokonał "Kamyk".
Kolejne miejsce przy Harcerskiej Watrze u Pierwszego Gazdy zajęte.....
A MOŻE KONKURSY NA NOWE ODZNAKI ?
Rozpętała się burza daleko przekraczająca brzegi wszystkich szklanek używanych w biurach Głównych Kwater. Niemrawa ostatnio lista Czuwaj natychmiast odzyskała blask i wigor ! W ZHP 24 bezsprzecznie fajny harcerski publicysta JUŻ napisał dobry i lotny artykuł .
Co się dzieje ? Znowu rozgorzał bój o "Świetlany Harcerski Krzyż" ! Okazuje się, że z upoważnienia Naczelnictwa ZHR, radca patentowy druh harcmistrz Andrzej Kacperski złożył odwołanie od decyzji o zarejestrowaniu Krzyża jako znaku towarowego ZHP, ponawiając parę dni temu swój wniosek z 2005 r.
Druh Kacperski, były szczepowy Czarnej 13 Krakowskiej, w swym piśmie ZHP przedstawia jako "...całkowicie nową, opartą na wzorach sowieckich, organizację dziecięcą /..../ która w 1956 /..../ przejęła nazwę Związku Harcerstwa Polskiego i jego symbole, w tym Krzyż Harcerski." Pikanterii temu pismu druha rzecznika patentowego dodaje fakt, że to właśnie Twórca Czarnych Trzynastek, legendarny harcmistrz Józef Grzesiak "Czarny" w 1956 r. zmieniał przed i po łódzkiej naradzie wojewódzkich komend OHPL rejestry Stowarzyszeń, aktualizując sytuację prawną i legalną nigdy nie rozwiązanego po 1949 r. ZHP. Oto jak uczeń potraktował DZIEŁO swego Mistrza. Muszę przyznać, że dyskusja na Czuwaju jest acyciekawa, ciosy tam padające są niekiedy porażające, ale też i argumenty padają mocne i słuszne. Wygląda na to, że przed nadchodzącym Zjazdem ZHP sprawa rozliczenia przeszłości ruchu harcerskiego, ale i ....braterstwa harcerskiego otrzymała potężny cios. Przy okazji dowiadujemy się, że KPW jest zorganizowanym zwolennikiem i naśladowcą ZHR. Cóż, nie wiem czy to dobrze, czy źle, bo pociski latają nisko i rozsiewają róźne, niekoniecznie miłe środki rażenia.
A wszystkim Organizacjom Harcerskim proponujemy rozpisanie Konkursu na Nowe Odznaki Organizacyjne - wzorem tego pierwszego Konkursu Skauta lwowskiego.
Zaś posiadane Krzyże Harcerskie proponujemy złożyć w ofierze na pamiątkę Braterstwa Skautowego ....w muzeum.
Dzień Myśli Braterskiej - 22 luty 2009 r.
Po reaktywowaniu ZHP w 1956 r. zaczęły po całej Polsce raz w roku krążyć tajemnicze karteczki - odręcznie rysowane, czasem odbite na powielaczu portrety dziwnego mężczyzny w kapeluszu z wielkim rondem.
Data 22 luty, życzenia i skautowa lilijka. Tak uczyliśmy się po raz pierwszy o wielkiej tajemnicy. O tym , że to harcerstwo niedawno "powstałe" ma jakieś głębsze, starsze, zagraniczne i nieznane powiązania !
Z czasem poznaliśmy cel tych kartek ! Dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę, choć nielegalnie, to jesteśmy częścią ogromnego światowego Kręgu Braterstwa Skautowego. Ale przez te wszystkie lata, raz w roku bezpieka miała niezłe główkowanie ! Tysiące szyfrowanych i tajemniczych listów !
Dopiero po 1989 roku zwyczaj ten przestał być przejawem harcerskiej konspiracji.
A raz w roku, w dzień Urodzin Pierwszego Skauta obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej ! Nie zapomnijcie o tegorocznych życzeniach ! Czuwaj ! Be Prepared !


Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ 22 LUTEGO B.R. ZAPRASZAMY DO PIERWSZEGO W TYM ROKU NUMERU HAERA !
"PROGRAM WOKÓŁ NAS !"
Redakcja HR
CO Z TYM ZLOTEM !?
"W Krakowie na terenie I Gimnazjum św. Anny istniał od września 1910 r. zastęp "Kruków" prowadzony przez Władysława Smolarskiego. W dniu 16.09.1911 r. z inicjatywy prof. Bronisława Piątkiewicza doszło do spotkania tego zastępu z Zygmuntem Wyrobkiem, czego efektem stało się powołanie przy gimnazjum I Sokolej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki. W listopadzie tego roku Wyrobek wygłosił w "Sokole" cykl wykładów o skautingu, po których dzięki pomocy prof. Piątkiewicza powstały w Krakowie kolejne drużyny. Naczelna Komenda Skautowa z dniem 16.11.1911 r. mianowała Zygmunta Wyrobka drużynowym I Krakowskiej Drużyny Skautowej, przy czym sprawował on oprócz tego kierownictwo nad pozostałymi drużynami przy pomocy grona dobranych do pomocy instruktorów."
Wiemy, że są uchwały o Zlocie, jest nawet Komendant.
Wiemy, że nic nie wiemy. Za półtora roku jest Zlot. To doprawdy niewiele już czasu.
Z naszej strony sugerujemy, by zająć się sytuacją 1 Krakowskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki - tak, tak tej powyższej. Mogłaby przecież wystąpić na Zlocie pod swym historycznym Sztandarem, który znajduje się w Kościółku Św. Idziego.
Można jeszcze pomyśleć o upamiętnieniu w Gmachu V Liceum Andrzeja Małkowskiego.
A może by wreszcie zdecydować o charakterze i programie Zlotu i powołać Sztab ?

Forum ZHP: http://www.forum.zhp.pl/viewtopic.php?id=5698&p=1
Druhny i Druhowie !
Myślę, że z "problemu" Zlotu 100-lecia Harcerstwa zrobił się jakiś niezrozumiały....dylemat. Z-ca Komendanta Chorągwi Krakowskiej na Forum ZHP dopytuje się o ...powołanie Sztabu Zlotu. Taki Zlot wogóle ma sens, jeśli będzie miał jasny i atrakcyjny program poprzedzający. Jeśli poznamy zasady przygotowań. Byłoby świetnie, gdyby np. był to Zlot zastępów, lub Zastępów Zastępowych. Warto, by odbył się też "podzlot" Najstarszych Drużyn Rzeczypospolitej i Złaz Wędrowników. Przygotowania powinny iść już pełną parą. Powinna już funkcjonować strona Zlotu, a nie tylko strona 100 - lecia. Praktycznie w każdej Chorągwi, ba , hufcu powinny być już powoływane Sztaby 100-lecia Harcerstwa. Niestety, tak do końca nie wiemy, czy wogóle Zlot organizować będzie Chorągiew Krakowska - głosy na Forum ZHP są ....porażające. Wydaje mi się że w materii Zlotu jak najszybciej powinny wiążąco wypowiedzieć się stosowne władze naczelne ZHP . A może o Zlot zapytałaby Rada KPW . Co na to Druh Przewodniczący ? / Ruchu ;)/

Czuwaj !
Wilk Samotnik

Pocztówki autorstwa Roberta i Olave Baden Powell
Wśród kolekcjonerów pamiątek skautowych jednymi z najbardziej poszukiwanych arcydziełek Pierwszego Skauta są wspaniałe i dowcipne własnoręcznie tworzone kartki pocztowe. Są to szkice, akwarelki, zdjęcia, opatrywane dopiskami i komentarzami przez BiPi. Spotyka się , ale bardzo rzadko takie kartki i w Polsce. Reprodukowane kartki pochodzą z kolekcji Johna Inesona z Wielkiej Brytanii, który nam je udostępnił wraz z własnoręczną notatką Córki Bi Pi - Betty Clay, która objaśniła symbolikę reprodukowanej obok kartki.
Reprodukowana kartka, to rebus. Jest jakby wizytówką Baden Powella i Jego Rodziny. Odgadnijcie symbolikę bez wchodzenia do Galerii !
W galerii zaś znajdziecie wszystkie pocztówki jakie udało się nam zgromadzić, oraz rozwiązanie zagadki :)
Jak co roku Gramy z Jurkiem !
Jak obliczył druh Sławek Waś na zhp 24, prawie sto sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prowadzą harcerki i harcerze !
We wszystkich relacjach przewijali się harcerze, WOŚP to.....największa harcerska impreza, bo z udziałem harcerzy ale organizowana przez nieharcerzy.!
Ponieważ żaden z oficjalnych serwisów ZHP i ZHR Orkiestry i harcerskiego udziału nie zauważył - obejrzyjcie te nieoficjalne serwisy korzystając z g00gla.
Tak trzymać Druhny i Druhowie !
MY popieramy Orkiestrę i harcerski w Niej udział !


Nieznany, pierwszy podręcznik Baden Powell'a
MetodykaDzięki ogólnoświatowej sieci aukcyjnej e-Bay, która posiada ogromny dział skautowych artykułów, pamiątek, odznak, wydawnictw i przeróżnych "zdobyczy" dokonano niezwykłego odkrycia. Otóż w 1907 roku, zaraz po obozie na wyspie Brownsea ukazał się zupełnie dotąd nieznany pierwszy podręcznik skautowania, "Boy Scouts Scheme" , co można przetłumaczyć jako "Chłopcy skauci - projekt". Rok wydania 1907. Z tego roku znane są artykuły, w których BiPi sygnalizuje swój "skautowy" pomysł . Ta broszura wydaje się być rozwinięciem jednego z nich, bo nosi podobny tytuł, nigdzie w żadnych zbiorach nie jest skatalogowana i wyprzedza o rok podręcznik "Scouting for Boys" uważany dotychczas za pierwszy i wydawany w zeszytach w 1908 r. W tej broszurze BiPi zapowiada już to szersze wydanie i jest to z pewnością szkic późniejszej legendarnej książki - prawdziwego "bestsellera" !.
Na marginesie, wydawca Artur Pearson zagwarantował sobie dość bezwzględnie ogromne dochody z tego "pierwszego" wydania, jak też i z wydawania gazety "The Scout", która co tydzień osiągała nakład 110 tysięcy egzemplarzy ! Baden Powell jedynie zdołał zapewnić sobie zwrot poniesionych na podróże promocyjne kosztów, zaś tantiemy przeznaczył na powstającą Organizację.
Reprodukujemy okładkę odkrytej książki, którą za niebotyczną kwotę kilku tysięcy dolarów nabył na e-bayu jakiś kolekcjoner po morderczej licytacji. Nic dziwnego !!!