TRZYDZIEŚCI LAT TEMU !
Ku pamięci2-10 Czerwca 1979 rok.
Trudno dziś opowiadać o rzeczywistości tamtych lat. Mało kto wierzy w opisywane realia. W harcerstwie lat 70-tych przeżywaliśmy trudne dni, bo naciski komunistycznej władzy były już silne i coraz bardziej bezkompromisowe. I sekretarz partii Gierek chciał wyraźnie z ZHP uczynić drogę młodzieży do pzpr, GK ZHP, kierowana przez Jerzego Wojciechowskiego lansowała hsps - program "młodej partii". Pojawiły się nowe działania bezpieki wobec harcerskich środowisk niepokornych. I w tych ciemnych dniach nastąpiła niezwykła, nieprawdopodobna wyrwa - PIERWSZA WIZYTA Jana Pawła II w Ojczyźnie. Tygodnie poprzedzające wizytę już były niezwykłe, bo czuliśmy że w pewien sposób wyzwalamy się z wszechobecnego nadzoru i nacisków. "Władza" jakby się pogubiła !
O dziwo wiele przygotowań działo się zupełnie nieformalnie ! Mój Szczep otrzymał nieprawdopodobne zadanie - zorganizowania i poprowadzenia parkingów na obrzeżach Krakowa dzięki instruktorowi Szczepu i byłemu komendantowi, który w krakowskiej spółdzielni zawiadującej parkingami był za nie odpowiedzialny. Zadanie było karkołomne ! Nieformalnie uzyskaliśmy pomoc Kurii w postaci specjalnych identyfikatorów! Od krótkofalowców dostaliśmy radiostacje. Ponieważ .....Komenda Chorągwi zakazała nam występowania w mundurach, od wojska dostaliśmy skafandry, tzw "panterki" , na które pieczołowicie naszyliśmy plakietki z wielką lilijką i znakiem Szczepu. NIKT w te działania nie ingerował, ku naszemu zdumieniu ! Dni wizyty okazały się nieprawdopodobną podróżą w inny wolny i cudowny Świat - to było spotkanie z Ojcem - Jego mądrością, pięknem Jego Wiary, dobrem i Nadzieją, a nasi harcerze poznali smak prawdziwej BIAŁEJ SŁUŻBY po raz pierwszy !

A Słowa "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi...TEJ ZIEMI !" na zawsze zmieniły nasze życie, również to harcerskie !
Już za rok STULECIE HARCERSTWA !
W Krakowie na terenie I Gimnazjum św. Anny / Współcześnie I Liceum im. B. Nowodworskiego/ istniał od września 1910 r. zastęp "Kruków" prowadzony przez Władysława Smolarskiego. W dniu 16.09.1911 r. z inicjatywy prof. Bronisława Piątkiewicza doszło do spotkania tego zastępu z Zygmuntem Wyrobkiem, czego efektem stało się powołanie przy gimnazjum I Sokolej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki.
A OTO HISTORYCZNY SZTANDAR TEJ DRUŻYNY - Pierwszej Drużyny Rzeczpospolitej, dwukrotnie i z narażeniem życia ocalony przed zniszczeniem z rąk hitlerowców, a po roku 1949 bezpieki - dotrwał do Stulecia !
/fot. Kasia Niwińska/
WIWAT MAJ, TRZECI MAJ !
Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

5 MAJA GŁOSOWANIE NAD OGRANICZENIEM DOSTĘPU DO INTERNETU !
http://blackouteurope.pl/dzialanie/why_act
POD POZOREM WALKI Z PIRACTWEM INTERNETOWYM PARLAMENT EUROPEJSKI CHCE DAĆ DOSTAWCOM INTERNETU PRAWO DO "PAKIETOWANIA" USŁUG ! / WZOREM TELEWIZJI SATELITARNEJ/ GŁOSOWANIE 5 MAJA !
Wprowadzenie pakietowania usług w necie oznacza uratę wolności wymiany myśli i informacji, oraz wolności działalności gospodarczej w necie !OZNACZA TO, ŻE HAERA, POBUDKĘ CZY ZHP 24 BĘDZIE MOŻNA UŻYWAĆ ZALEŻNIE OD POSIADANEGO PAKIETU I DECYZJI OPERATORA ! Dotyczy to również stron drużyn, lub prywatnych - słowem całej sfery aktywności - bo będzie REGLAMENTOWANA !

Masowe protesty dały rezultat. Przepisy nie przeszły, zaś cały pakiet regulacji telekomunikacyjnych będzie negocjowany od początku w nowej kadencji Pralamentu UE.


Drugi w tym roku numer Haera już w sieci ! Zapraszamy do lektury
Od Redakcji23 Kwietnia, dzień patrona Skautingu św. Jerzego stał się dniem opublikowania HR numer 2.

Zapraszamy do lektury i z góry Redakcja chce zastrzec - nie zabijamy Smoków !
Wręcz przeciwnie, Smoki lubimy, a nawet się z Nimi przyjaźnimy na łamach licznych lektur Fantasy !
Natomiast Św. Jerzy kojarzy się nam ze zdecydowaniem i determinacją , ale co najważniejsze z RYCERSKOŚCIĄ i HONOREM - niemodne takie, jakieś nie trendy, prawda ?
O postawach w internetowych harcówkach w tym kontekście - w artykule Sikora !


-----------------------------------------------------

K O M U N I K A T


Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych
Komenda Hufca ZHP Kraków-Krowodrza,
informuje że wynik przeprowadzonej przez harcerzy,
w dniach 08-09.04.2009r., zbiórki publicznej
(na podstawie decyzji Prezydenta miasta Krakowa nr PB-5022-21/09)
wyniósł 2723,75 złotych (PLN).
Uzyskane środki zostaną przeznaczone na cel określony w w/w decyzji
tj. na "prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej formami charakterystycznymi dla ZHP".
O osobowości prawnej hufców na ZHP 24
"Za późno" napisał Rafał Kepacz na blogu zhp 24 o osobowości prawnej hufców:
"Im więcej o tym myślę, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że nadawanie osobowości prawnej hufcom, nie ma już sensu. I bynajmniej, nie dlatego, że hufce sobie z tą osobowością nie poradzą - te które będą chciały mieć osobowość prawną, poradzą sobie lepiej niż niejedna chorągiew! Ale dlatego, że te hufce, którym zależało na posiadaniu osobowości prawnej, które są w stanie organizacyjnie i logistycznie mieć swoją osobowość prawną - już ją posiadły! Nie przez ZHP wprawdzie, ale dla ogólnego rozrachunku, nie ma to żadnego znaczenia. Na razie."
Całkowicie się można zgodzić z tezami tego artykułu. Tyle że proces "uciekania " z osobowością prawną z ZHP zaczął się już dużo wcześniej !
Tzw. "Stowarzyszenia Przyjaciół" powstawały w latach 80-tych, a Fundacje "przyjednostkowe" praktycznie od chwili wprowadzenia tego ustawodawstwa. "Przeregulowywanie" ZHP od zawsze powodowało reakcję ludzi twórczych i przedsiębiorczych. " ...skoro nam rzucają kłody pod nogi - to nowy samochód szczepowy rejestrujemy na Stowarzyszenie, a naszą Chatę w Górach też można utrzymać dzięki Fundacji". Ciekawym by było stworzenie spisu tych okołozwiązkowych Organizacji z Osobowością. Jest to jakąś miarą kalekich struktur i złego zarządzania. Tylko dlaczego nikt tego wcześniej nie zauważał ? Nie chciał ? Artykuł Rafała pokazuje zjawisko chyba już blisko dwudziestoletnie.
To prawda, KTO CHCIAŁ MIEĆ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ TEN MA. Każde /prawie/ źdźbło trawy cierpliwie rozsadzi....beton.


Wesołego Alleluja !
Spokojnych, radosnych i wiosennych Świąt Wielkiej Nocy
- życzy Redakcja Harcerza Rzeczypospolitej !