Przygotowujemy Katalog Odznak Harcerskich
Wspólnie z Krakowskim Klubem Kolekcjonerów Redakcja HR przygotowuje z okazji 100-lecia Harcerstwa Katalog Odznak i Oznak Harcerskich. W naszej Galerii HR publikujemy "pierwszą przymiarkę" do takiego Katalogu. Do współredagowania tego wydawnictwa zapraszamy wszystkich pasjonatów kolekcjonowania "harcerianów" - plakietek, odznak i oznak , oraz materiałów drukowanych. Przy okazji zapraszamy wszystkich do oglądania w galerii fascynujących harcerskich odznak - są piękne i niepowtarzalne. Galeria jest codziennie uzupełniana !
Krzyż Harcerski jako "słowno-graficzny znak towarowy"
Newsy26 maja 2008

Naczelnictwo ZHR wystosowało list do władz Związku Harcerstwa Polskiego.

Od wielu miesięcy na pierwszy plan w relacjach pomiędzy oboma organizacjami tzn.: ZHP i ZHR, wysuwa się kwestia podejmowanych przez ZHP działań mogących skutkować wyłącznym zastrzeżeniem na jego rzecz wzoru Krzyża Harcerskiego. W licznych wspólnych rozmowach, również w obecności przedstawicieli władz państwowych i członków parlamentu poruszano kwestię równego prawa do symboli harcerskich wszystkich uczestników ruchu harcerskiego w Polsce i na obczyźnie. Przedyskutowano i opracowano koncepcję formalnego uregulowania tej kwestii w formie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi organizacjami. Jednak, mimo powziętych ustaleń, ZHP nie wykonał ostatniego kroku i stosownego porozumienia nie podpisał. W tej sytuacji Rada Naczelna ZHR zobowiązała Naczelnictwo do wystosowania do ZHP listu oceniającego zaistniałą sytuację i wzywającego ZHP do ostatecznego zakończenia sprawy w duchu powziętych ustaleń. List, o którym mowa został wystosowany do ZHP przez Naczelnictwo w ubiegłym tygodniu.

W załączeniu przedkładamy jego treść:


http://www.zhr.pl/naczelnictwo/download/pismo_zhp.pdf

Nas w KPW najbardziej interesują trzy dokumenty wymienione w piśmie ZHR:
- uzgodniony projekt umowy o podziale praw patentowych/ochronnych/ do Krzyża Harcerskiego
- list intencyjny z dn. 21.02.08
- uzgodniony projekt regulaminu używania Krzyża Harcerskiego jako słowno graficznego znaku towarowego .
Niestety, dokumenty te chyba są objęte "gryfem ściśle tajne .......Pentagonu"


Po konferencji harcmistrzowskiej
Dla mnie to nadal jest "harcerstwo odtwarzane". Ta konferencja trochę "skubnęła" "dziś", a nam trzeba "jutra" i "pojutrza" !

Z notatnika uczestnika - debata w Senacie RP
"Teraz harcerstwo ma "trudniej" , bo nie musi działać "przeciw" /prof. Janowski, ten od eksperymentów wędrowniczych i 1 WDH/
"Współczesne lęki przekuwać w zadania" , /senator hm. K.Wiatr/
"Harcerstwo powinno być syntezą tradycyjnych wartości z nowoczesnością" /K.Wiatr/
"Powinniśmy się utożsamiać z Państwem - ale czy Państwo się utożsamia z obywatelami ?
"Polityka i ideologizowanie znieprawiły społeczeństwo. Bez wartości nie wychowamy, a masowa kultura niszczy fundamenty wartości "
"Patriotyzm łatwo się degeneruje, współczesny patriotyzm - to być dobrym człowiekiem, prawdziwym obywatelem w przeciwstawieniu do ...."prawdziwego Polaka". W kontekście współczesności łatwiej jest być "złym".
"Harcerstwo obok szkoły i Rodziny jest unikalne w swej wartości. Wychowuje przez przykład, braterstwo, równość. Można to rozumiec jako "bezgraniczną obywatelskość "
" Jestem patriotą, pod warunkiem że Ojczyzna daje coś Światu, a nasza dbałość o Dziedzictwo wnosi coś do wspólnej puli Europy"
"Uczmy zamiany "wielkiej polityki" na " wielką służbę"

CYTAT ROKU !!!!
O harcerstwieJak dotąd, jest to CYTAT ROKU 2008 !!!

Cytat z artykułu pożegnalnego Naczelnego Redaktora Pobudki, druha hm. Pawła Wieczorka H.R. - Kohuba.

"Gdzie ci młodzi gniewni, co świat podpalą w imię słusznych idei? Choćby przez śmierć, przez Boga... Gdzie ci, co stworzą nowe KIHAM-y, nowy ZHR? Niechby wieszali, kłuli, rąbali i palili. Ale oni tylko nudzą.
Do czego komu takie harcerstwo, które jest NUDNE? Ja bym napisał do czego, ale się wstydzę. Sami sobie dopowiedzcie. "
Wspólnota Krzyża Harcerskiego - jesteśmy ZA
Z KPWDruh hm. Adam Massalski
Przewodniczący
Związku Harcerstwa PolskiegoRada Ogólnopolskiego RPM "Krąg Płaskiego Węzła" popiera ideę dostępności Krzyża Harcerskiego dla wszystkich Organizacji Harcerskich , podług kryteriów zgodności celów i metody skautowej ( opisanych przez Roberta Baden Powella w trzech Jego Książkach "Skauting dla Chłopców", "Wskazówki dla Skautmistrzów" i "Wędrówka do Sukcesu") z ideałami określonymi przez statuty tych organizacji. Równocześnie uważamy, że Krzyż Harcerski, jako symbol blisko stuletniego dorobku wychowawczego Ruchu Harcerskiego, oraz poprzez swą historię związany z walką o narodowe istnienie, podlega szczególnej ochronie, na równi z symbolami narodowymi. Uważamy, że wpis do rejestru znaków towarowych nie jest właściwą formą tej ochrony. Równocześnie uważamy, że jedynie równoprawne porozumienie zainteresowanych organizacji harcerskich, bez jakichkolwiek zewnętrznych nacisków może pozwolić na nadanie problematyce ochrony Krzyża, metody i symboliki harcerskiej właściwej i należnej rangi np. w postaci "Ustawy o Wychowaniu Metodą Harcerską"

W imieniu Rady

hm Czesław Przybytek HR
Przewodniczący KPW


Konferencja harcmistrzowska
O harcerstwieKonferencja harcmistrzowska
"Wyzwania współczesnego harcerstwa. Rola harcerstwa w państwie"
pod honorowym patronatem Przewodniczącego ZHP
hm. Adama Massalskiego

Konferencja dla czołowych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego oraz zaproszonych gości - autorytetów i ekspertów z dziedziny wychowania w celu wypracowania odpowiedzi na palące pytania o sposób wychowywania młodzieży do postaw patriotycznych i obywatelskich oraz o miejsce harcerstwa w tym procesie.
Termin konferencji: 10-11 maja 2008, Warszawa

Druh harcmistrz Ojciec Adam Studziński odszedł na Wieczną Wartę
NewsyDruh harcmistrz o. Adam Studziński OP , gen. bryg. WP odszedł na Wieczną Wartę.
2 kwietnia wieczorem zmarł w Krakowie o. gen. Adam Studziński OP. Miał 97 lat.
O. Adam (Franciszek) Studziński OP urodził się 2 czerwca 1911 r. w Strzemieniu. W 1928 roku wstąpił do Zakonu Dominikanów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1937 we Lwowie.
Wybuch wojny zastał go w Krakowie, skąd przez Lwów dotarł do Czortkowa. Na wiadomość o wkroczeniu armii sowieckiej wyjechał na Węgry. Został tam kapelanem w obozach dla internowanych polskich żołnierzy. W 1941 r. przez Grecję i Turcję dotarł do Palestyny. Następnie wstąpił do Wojska Polskiego. Z 2. Brygadą Czołgów przebywał w Iraku, Iranie, Palestynie i Egipcie. W 1944 r. wziął udział w kampanii włoskiej. Brał udział w walkach o Piedimonte i Bolonię.
W kwietniu 1945 r. po śmierci kapelana o. Fabiana Waculika, został kapelanem 2 batalionu komandosów zmotoryzowanych w 2 Brygadzie Pancernej, przemianowanej następnie na 2 Warszawską Dywizję Pancerną. W 2006 r. awansowany został na stopień generała brygady.
O. Studziński aktywnie działał w środowisku kombatanckim. Był współorganizatorem pielgrzymek żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Jasną Górę w rocznicę bitwy o Monte Cassino, kapelanem Legionistów, żołnierzy AK i harcerzy.
Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Monte Cassino i Medalem WP oraz brytyjskim Defence Medal, Star 1939-45, War Medal 193945 i Africa Star. W ubiegłym roku prezydent Rzeczypospolitej odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Był Honorowym Obywatelem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Zdjęcia z pogrzebu Ojca Adama, autorstwa Kuby :
http://picasaweb.google.pl/kubarodzen/20080409PogrzebOAdamaStudziSkiego