Nawigacja
Artykuły: Szperanie w historii
HARCERZE WYKLĘCI - NA 1 MARCA 2017

„Harcerze Wyklęci”

 

Jakże ogromna była świadomość znanego nam wszystkim harcerza, poety, autora piosenki „Pałacyk Michla” Józefa Szczepańskiego „Ziutka”, który w ostatnim swoim wierszu, wśród gruzów powstającej Warszawy pisał: „Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam Kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą”. 


Skrzętny Gawron: O reaktywowaniu ZHP w 1956 roku - próba rozdzielenia faktów od mitów

Za kilkanaście dni, 04 grudnia, minie 60 rocznica reaktywowania Związku Harcerstwa Polskiego. Wokół tego faktu narosło wiele mitów. Na łamach HR-a niejednokrotnie o tym przypominaliśmy.


Bogusław Rybski: Reaktywowanie ZHP (XI-XII 1956 )

(...) Zgodnie z obowiązującym nadal “Prawem o Stowarzyszeniach” były one wydzielone ze “zrzeszeń”, do których należały związki zawodowe, partie polityczne wraz z organizacjami młodzieżowymi, jako z ich przybudówkami jak np. ZMP wraz z OH i OHPL. Powiedział nam, że udał się do rejestru stowarzyszeń, gdzie okazało się, że ZHP nie został wykreślony z rejestru Stowarzyszeń Wyższej Użyteczności. A więc został tylko zawieszony politycznie w swej działalności, a nie rozwiązany administracyjnie. Ewentualne reaktywowanie ZHP stwarzało zupełnie inną sytuację - dawało pełną niezależność prawną.. Opierając się na tym, proponowali Wierzbiańscy reaktywować harcerstwo, odchodząc od koncepcji OHPL-u wtedy, kiedy myśmy już na szczeblu zarządu krakowskiego ze sobą rozmawiali. (...)


Mieczysław Turakiewicz: Zwierzyniecka saga - zostać harcerzem

Wspomnienia hm. Mieczysława Turakiewicza "Mikiego", z pierwszych lat [po odrodzeniu 1956 r.] harcerstwa na krakowskim Zwierzyńcu. Część pierwsza Sagi.


Aniela Libionka: Bucze harcerskie

Tym artykułem chcemy rozpocząć cykl który zatytułowaliśmy "W poszukiwaniu zagrabionej tożsamości". Bucze było jednym z miejsc w których "sporo się działo". Nie tylko pod względem kształcenia, ale również pod względem polskiej myśli o harcerstwie/skautingu. Spróbujmy odszukać wystarczająco wiele tropów by na nowo otrzymać klarowny obraz tego czym winno być harcerstwo.


Bogusław Śliwerski: Zdumiewające wypaczanie historii polskiego harcerstwa

Każdego roku natrafiam w okresie wakacyjnym na książkę, która jest poświęcona dziejom Związku Harcerstwa Polskiego i/lub jego historycznym postaciom. W ubiegłym roku recenzowałem autobiograficzną książkę Andrzeja Janowskiego, emerytowanego profesora pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pt. „Harcerstwo wpisane w życiorys” (Warszawa: NWH 2015).

W tym zaś roku pojawiła się na rynku wydawniczym historyczna monografia Andrzeja Friszke pt. „Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL” (Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2016, ss.311). 


List otwarty instruktorów Hufca ZHP Kraków-Krowodrza do władz naczelnych ZHP, z dnia 19-02-2001 r.

List ten był publikowany m.in. na naszym Krakowskim Portalu Harcerskim „HR”


Znalezione w sieci: Chichot historii - źródła "demokracji" w ZHP, czyli "odzyskiwanie reaktywowanego ZHP dla linii partii (PZPR)" w relacji instr. OH ZMP, który został instr. ZHP

Znalezione w necie: http://mojfotorysmg.bloog.pl/id,339607971,title,MojFotoRysMG-25Kulisy-ZHP-Reaktywowania-i-Ocalania,index.html  MojFotoRysMG-25Kulisy-ZHP-Reaktywowania-i-Ocalania,index.html?smoybbtticaid=615e6c  Blog Macieja Gulczyńskiego, za kadencji druhny Naczelniczki ZHP hm Zofii Zakrzewskiej kierownika Wydziału Organizacyjnego GK ZHP, podharcmistrza. „Druga strona medalu, czyli „odzyskiwanie reaktywowanego ZHP dla linii partii (PZPR)” w relacji instruktora z OH ZMP, który został instruktorem ZHP i „wykonywał zadania Zespołu Partyjnego PZPR przy GK ZHP” w wyniku których prawie do zera ograniczono wpływy „instruktorów przedwojennego i powojennego (do 1949) ZHP reprezentujących burżuazyjne skautowe skrzywienie” – na czele z hm Aleksandrem Kamińskim i hm Józefem Grzesiakiem „Czarnym”.” 


dr Grzegorz Bębnik: Legenda katowickiej wieży spadochronowej. Jak było naprawdę?
Pomimo kilkakrotnie wznawianych śledztw, przesłuchania całej rzeszy świadków, apeli w mediach, wreszcie kwerendy we wszelkich chyba dostępnych archiwach - nie udało się nie tylko wyjaśnić losów załogi wieży, ale nawet ustalić jednego choćby nazwiska obrońcy - pisze dr Grzegorz Bębnik z Instytutu Pamięci Narodowej.

Piotr Niwiński: Zapiski zbieracza harcerskich memorabiliów
Krzyż harcerski, to nadal "gorący temat". Nie tylko dlatego, że ciągle są niedopracowane zasady posługiwania się nim w organizacji, ale też dlatego, że ciągle poznajemy nowe, nieznane wzory.

Kiedy powstało harcerstwo?
Wielu historyków podaje, że Harcerstwo jako ruch młodzieżowy, tzw. polska odmiana skautingu, powstało 22 maja 1911 roku. Czy ta data jest również początkiem Związku Harcerstwa Polskiego, najstarszej organizacji harcerskiej?
Dariusz Szczecina
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/kiedy_powstalo_harcerstwo_271119.html

Piotr Niwiński: Zapiski zbieracza Harcerian

Radosna twórczość kolekcjonerskich pasjonatów czy dobry interes?


Czesław Przybytek: HARCERZE WYKLĘCI - czy o nich pamiętamy ?
1 marca jest od dwóch lat świętem państwowym, ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę. Mówimy o nich ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. Ale wśród nich, a nawet częściej obok nich, działały rzesze HARCERZY WYKLĘTYCH. Tych którzy odważyli się stanąć przeciw sowieckiemu zniewoleniu.

Piotr Stępień: "Pustelnia" Olgi Małkowskiej
Czy są jeszcze zabytki nieznane? Wydać by się mogło, że nie - przynajmniej w rejonach tak znanych jak Tatry czy Pieniny, odwiedzanych przez rzesze turystów i wielokrotnie penetrowanych przez badaczy. Tymczasem nad Dunajcem, naprzeciw zamku w Niedzicy znajduje się zupełnie zapomniany obiekt architektoniczny, którego wartość dla kultury polskiej określa zarówno osoba twórcy, jak i dawnego właściciela. Jest to tzw. Pustelnia, zbudowana w końcu lat dwudziestych XX w., według projektu Jana Koszczyca-Witkiewicza dla Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej.

Piotr Niwiński: Historia Harcerskiego Krzyża nie przestaje zadziwiać!
Krzyż Harcerski jako symbol i obiekt historycznych badań ciągle dostarcza nowych niespodzianek. Ostatnio, za sprawą niezwykłego odkrycia druha hm. Jacka Nawrockiego, niestrudzonego zbieracza i badacza historii naszej Odznaki.