Nawigacja
Artykuły: Szperanie w historii
hm. Jadwiga Wierzbiańska: Jesteś Harcerką...

Jesteś harcerką! Nosisz szary mundur, a na piersi Twej błyszczy krzyż harcerski z napisem „Czuwaj”. Dostałaś go w uroczystym dniu przyrzeczenia, kiedy te słowa: „jesteś harcerką” zostały wypowiedziane jakby formułą, pasująca Cię na rycerza.


Zerwany Zjazd ... XVIII Zjazd ZHP - 09.12.1956, Warszawa

Właściwie to ... zerwany i ... zapomniany.

A w w zamian wciskana jest bajka o "zbiórce łódzkiej", nazywanej zjazdem.

Dlatego warto przypominać o ..."zerwanym i zapomnianym" XVIII Zjeździe ZHP.


W Katyniu, Miednoje i Charkowie też ginęli harcerze

Zestawienie strat poniesionych przez harcerzy w roku 1940 w Katyniu, Twerze (Miednoje kolo Tweru) i w Charkowie, kiedy to głównie polscy oficerowie zostali zamordowani przez NKWD. Zamieszczone dane pochodzą z Archiwum Szarych Szeregów, a ściślej z Archiwum Listy Strat Harcerstwa 1939-1945.


hm. Janusz Sikorski: Dzień Polskiej Harcerki

Dzień polskiej harcerki

Rzecz o Druhnie Ewie..


M. Richard Amalvy - Ruch Skautowy ofiarą reżimu nazistowskiego

Już raz , w newsach, udostępnialiśmy poniższy materiał. Jednak okazuje się że szkodliwe dla skautingu fakty wyssane z palca przez paru "dziennikarzy" nadal funkcjonują w necie i wprowadzają w błąd czytelników, to ponawiamy publikację tego materiału.


hm. Jadwiga Wierzbiańska - Jesteś harcerką !

W pierwszą niedzielę października przypada tradycyjnie Dzień Harcerki. Z tej okazji pozwolamy sobie zacytować wypowiedź Wielkiej Naczelniczki.


Andrzej Jaczewski - Wróćmy do początków.

Już pobieżnie napisałem, jak się zaczął mój udział w Szarych Szeregach. I jak się skończył dołączeniem do konspiracyjnej powojennej grupy zbrojnej, rozbitej przez milicję i UB.Chcesz być Srebrnym Wilkiem, Bizonem, a może Łanią lub....Rybą?

W światowym Ruchu Skautowym jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy tylko zasłużyć się w sposób niezwykły swą pracą i służbą skautmistrzowską.


Harcerskie kodeksy postępowania moralnego w latach 1918-2017 (obietnica i prawo zucha, przyrzeczenie i prawo harcerza)

Harcerskie kodeksy postępowania moralnego w latach 1918-2017 
(obietnica i prawo zucha, przyrzeczenie i prawo harcerza)

 

Człowiek dziedziczy przeszłość.

Spadek to czasem przyjemny, a czasem kłopotliwy- ale taki, którego nie można nie przyjąć.

Dziedziczymy nawet tę przeszłość, która zdawałaby się, skończyła się definitywnie.

Ona, bowiem wpłynęła na sytuację, w której powstaje to, co nowe.

Marcin Kula


HARCERZE WYKLĘCI - NA 1 MARCA 2017

„Harcerze Wyklęci”

 

Jakże ogromna była świadomość znanego nam wszystkim harcerza, poety, autora piosenki „Pałacyk Michla” Józefa Szczepańskiego „Ziutka”, który w ostatnim swoim wierszu, wśród gruzów powstającej Warszawy pisał: „Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam Kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą”. 


Skrzętny Gawron: O reaktywowaniu ZHP w 1956 roku - próba rozdzielenia faktów od mitów

Za kilkanaście dni, 04 grudnia, minie 60 rocznica reaktywowania Związku Harcerstwa Polskiego. Wokół tego faktu narosło wiele mitów. Na łamach HR-a niejednokrotnie o tym przypominaliśmy.


Bogusław Rybski: Reaktywowanie ZHP (XI-XII 1956 )

(...) Zgodnie z obowiązującym nadal “Prawem o Stowarzyszeniach” były one wydzielone ze “zrzeszeń”, do których należały związki zawodowe, partie polityczne wraz z organizacjami młodzieżowymi, jako z ich przybudówkami jak np. ZMP wraz z OH i OHPL. Powiedział nam, że udał się do rejestru stowarzyszeń, gdzie okazało się, że ZHP nie został wykreślony z rejestru Stowarzyszeń Wyższej Użyteczności. A więc został tylko zawieszony politycznie w swej działalności, a nie rozwiązany administracyjnie. Ewentualne reaktywowanie ZHP stwarzało zupełnie inną sytuację - dawało pełną niezależność prawną.. Opierając się na tym, proponowali Wierzbiańscy reaktywować harcerstwo, odchodząc od koncepcji OHPL-u wtedy, kiedy myśmy już na szczeblu zarządu krakowskiego ze sobą rozmawiali. (...)


Mieczysław Turakiewicz: Zwierzyniecka saga - zostać harcerzem

Wspomnienia hm. Mieczysława Turakiewicza "Mikiego", z pierwszych lat [po odrodzeniu 1956 r.] harcerstwa na krakowskim Zwierzyńcu. Część pierwsza Sagi.


Aniela Libionka: Bucze harcerskie

Tym artykułem chcemy rozpocząć cykl który zatytułowaliśmy "W poszukiwaniu zagrabionej tożsamości". Bucze było jednym z miejsc w których "sporo się działo". Nie tylko pod względem kształcenia, ale również pod względem polskiej myśli o harcerstwie/skautingu. Spróbujmy odszukać wystarczająco wiele tropów by na nowo otrzymać klarowny obraz tego czym winno być harcerstwo.