Nawigacja
Artykuły: Harcmistrzowskie przemyślenia - na nowym tropie ?
hm. Janusz Sikorski: Skąd się biorą komendanci? 2

Harcerskim komendom pod rozwagę

Część II

PLAN

 

 

Jak napisałem w poprzedniej części, nie ma szybkiego i łatwego sposobu na odbudowanie hufca. Potrzebujemy bowiem do tego kilku elementów, których pozyskanie będzie trwało i kosztowało nas sporo wysiłków. Ale... To się może udać :)


hm. Janusz Sikorski: Skąd się biorą Komendanci?

Skąd się biorą komendanci?

Harcerskim Komendom pod rozwagę...

 

Właśnie zbliża się do końca fala hufcowych Zjazdów. W części hufców powoli zadomawiają się nowe komendy, a w niektórych stare biorą głęboki wdech przed kolejnymi czterema latami wytężonej pracy. Hufce są bardzo różne ...


Uniwersytet życia Roberta Baden Powella
Robert Baden-Powell napisał kilka pięknych książek o charakterze biograficznym. Są to wspomnienia z lat młodości, z lat kariery wojskowej, czy też historie inspirujące powstawanie Ruchu Skautowego. Chętnie opisywał przygody, które przeżył w czasie swoich licznych podróży.

Marcin Wysmułek: Elita - o etos harcerza
O ileż łatwiej by mi było w życiu, gdybym był łajdakiem. To zatrważające, że dranie mają lepiej. Nie musiałyby mnie krępować jakieś zasady, obietnice, prawa. Przyjąłbym za aksjomat, że wolno mi wszystko to, co nie jest zakazane. I nieważne jest cierpienie, nieważna krzywda innych. Bo dla mnie, ja, mnie, o mnie, mi. Byłbym swoim bogiem.

Michał Górecki: Razem czy Osobno
Pamiętam te odległe czasy kiedy harcerskie dyskusje nie dotyczyły spraw wielkich dla Związku, tylko o wiele bliższych zwykłemu harcerskiemu życiu. Kiedy można było toczyć zacięte boje z innym szczepem o to czy serwowanie posiłków na obozie powinno odbywać się w kuchni, czy w namiocie stołówkowym (oczywiście że w stołówce! :P)

Janusz Sikorski: Woodbadge - Ticket for XXI century
Artykuł ten jest następną częścią artykułu "Woodbadge for XXI century" Ticket for XXI century Bilet w 21 wiek W latach poprzedzających Skauting, brytyjscy żołnierze, którzy stacjonowali poza granicami kraju, musieli zasłużyć/zarobić na przewóz czy też bilet powrotny do domu po okresie ich służby. Dlatego też Amerykanie nazwali to BILETEM, ale co to właściwie jest ?...

Janusz Sikorski: Woodbadge for XXI century
Kształcenie: jak to robią inni? Stany Zjednoczone: Wood Badge for XXI century. W 2001 roku BSA wprowadziło całkowicie odmieniony system kształcenia w organizacji skautowej. System ten jest opary tradycyjnie na Baden-Powellowskim Woodbadge-u jednak ma być odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed skautingiem. Dwie najważniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone w dotychczasowym systemie kształcenia to: skoncentrowanie na najnowszych technikach przywódczych wspólność kursu dla wszystkich liderów, niezależnie od ich poziomu, kategorii wiekowej i miejsca działania....

Piotr Niwiński: Jaki jest współczesny polski patriotyzm?
Model osobowy współczesnego obywatela.

Piotr Niwiński: Rola i miejsce Harcerstwa w państwie.
Wyzwania współczesnego Harcerstwa. Czy ZHP powinno zabierać głos w debacie publicznej i zabierać głos/brać udział w rozwiązywaniu problemów społecznych?

Kamila Wajszczuk: O motywacji do bycia mistrzem
Któż nie chciałby być mistrzem? Dlaczego tak niewielu jest młodych harcmistrzów? Garść osobistych refleksji instruktorki rozpoczynającej swą próbę harcmistrzowską.