Nowy numer "Harcerza Rzeczypospolitej"
Od RedakcjiOpublikowany został numer 6/2009 "Harcerza Rzeczypospolitej". W nim między innymi: dużo tekstów opisujących i podsumowujących XXXVI Zjazd ZHP. Ponadto artykuły o: Ewidencji ZHP, akademikach, instruktorach jako wolontariuszach, zacofaniu ZHP względem skautingu, wędrowniczych podróżach... Serdecznie zapraszamy - link do numeru z lewej w dziale "Nawigacja"!
Witaj roku 2010 ! Setny roku polskiego skautingu.
Oto przed nami dziesiąty rok trzeciego tysiąclecia.
Rok szczególny, bo oznacza stulecie polskiego skautingu.
Niech nam upływa w radości i poszukiwaniu dobrych dróg ku kolejnym dziesięcioleciom
HARCERSKIEJ SŁUŻBY BOGU, POLSCE I BLIŹNIM !

GWIAZDKOWE WIEŚCI Z CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP
O harcerstwie22 grudnia 2009 roku Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP hm. Jarosław Rura zwolnił z pracy swojego zastępcę ds. programowych hm. Ryszarda Polaszewskiego.
SPRAWA WYWOŁAŁA GWAŁTOWNY PROTEST ŚRODOWISKA INSTRUKTORSKIEGO CHORĄGWI.
"Harcmistrz Ryszard Polaszewski dla instruktorów i harcerzy całego ZHP jest autorytetem, wzorem i oparciem. Druh Ryszard jest jednym z najlepszych w Polsce harcerskich szkoleniowców, współautorem reformy metodycznej ZHP, autorem licznych opracowań, analiz, artykułów i programów. Swoją wiedzę i wynikające z tej wiedzy działania Ryszard Polaszewski opiera na bogatym doświadczeniu zebranym w trakcie pełnienia funkcji drużynowego, szczepowego, instruktora komendy Hufca ZHP Gniezno, wieloletniego instruktora Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego oraz instruktora Komendy Chorągwi. Swoją wiedzą, doświadczeniem i angażowaniem Ryszard Polaszewski wyróżnia się na tle całego Związku Harcerstwa Polskiego. W trakcie XXXVI Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego w grudniu 2009 roku zasługi harcmistrza Ryszarda Polaszewskiego
zostały docenione poprzez nadanie mu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnego Krzyża Zasługi. Trudno mówić o harcmistrzu Ryszardzie Polaszewskim inaczej niż w kategoriach autorytetu i wzoru."


PEŁNY TEKST PROTESTU

W dalekiej, Alpejskiej Krainie ...
Oto honorowy harcerz Haera Franciszek Górecki w towarzystwie swego Taty Michała, któremu niniejszym nadajemy wraz z druhną Mamą Wielki Czyn w kategorii "dodatkowych" ze Zwoju Kory Brzozowej .

3g00rki niech żyją Świątecznie i Noworocznie !Redakcja Haera
DZIELCIE SIĘ SOBĄ Z INNYMI !
"W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie.

Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II


Dzielcie się sobą z innymi...

Ha... Życzenia od Bi-Pi już widzisz ... a może chcesz Go usłyszeć ? Włącz głośniki i... kliknij w kartę :D


Betlejemskie Światło Pokoju
Po raz kolejny przekazywane skautową sztafetą przez całą Europę Betlejemskie Światło Pokoju trafiło do Krakowa. Po apelu Chorągwi Krakowskiej na Małym Rynku z udziałem druha hm Krzysztofa Budzińskiego, z/cy naczelnika ZHP, zapełniła się Bazylika Mariacka. Harcerki, harcerze, liczni krakowianie i skauci ze Lwowa uczestniczyli w Mszy Świętej, podczas której Światło z Betlejem zostało przekazane na ręce ks. bp. Tadeusza Pieronka. Po Mszy, na Placu Mariackim lampiony ze Światłem ruszyły do domów w rękach Krakowian, patroli z hufców i na Ukrainę. Jedno ze świateł trafiło do naszej Redakcji.

W uroczystości przekazania Światła hufcom, oraz w harcerskiej wigilii uczestniczył również wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, oraz wiceprezydent miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel, życząc ZHP wszystkiego najlepszego z okazji 100-lecia harcerstwa i obiecując wsparcie w organizacji Jubileuszowego Zlotu na Błoniach.
Adin szag wpieriod, dwa nazad !
O harcerstwieZjazd odrzucił patchwork zwany projektem Statutu autorstwa "nocnej zmiany", wybrał nowe - stare władze (gratulujemy !), niestety bez Joli Kreczmańskiej, która nie kandydowała, a szkoda wielka.
Nie ma czego podsumowywać :
Na facebooku Rafał Klepacz tak kpiąco odpowiedział, cytując "kuluary", naszej Izie Staszczyszyn - "Iza... zmiany tak, ale nie za szybko. Nie jesteśmy jeszcze gotowi. To najczęstszy argument tego Zjazdu :0 "
A równocześnie lekko trącony Sztandar ZHP runął z hukiem ze sceny - nomen omen.........
Z relacji Sikora na Forum KPW: "Koniec Zjazdu... Krąg, bratnie słowo, obiad i do domu...
Rewolucji to ten Zjazd nie przyniósł ... Dobrze chociaż że nie cofnął nas o 20 lat (a było blisko) Tyle że kto sie nie rozwija ten się cofa więc i tak w plecy i tak... :/"
Na zhp24 hm Michał Górecki, g00rek, napisał pełne goryczy zdania, pod którymi chyba się wszyscy podpisujemy: "Wybraliśmy nowe-stare władze, Statut pozostał niezmieniony. I co z tego, skoro przed zjazdem w 2014 komendanci na pewno przywrócą możliwość nieograniczonego kandydowania na funkcje komendanta. Nie dzieje się nic. Ktoś powiedział, że za wcześnie na zmiany w ZHP.
I właśnie gdy tego słucham, gdy słucham druha z Choragwi Wielkopolskiej mówiącego że w ZHP sprawdza się zarządzanie wodzowskie (?), druha mówiącego o wystąpieniu z WOSM i WAGGGS (bo to generuje koszty), druhny mówiącej, że seniorów można wychowywać – właśnie wtedy zastanawiam się, czy to jest moja organizacja. Zastanawiam się nad tym, że może to ja wymyśliłem sobie idealną organizację, którą chcę ja i może jakaś garstka zapaleńców.
Może po prostu nas jest mniejszość – nawet tam, na dole, więc jakakolwiek walka jest bezsensowna. "
Zjazd subiektywnie: ".....i co teraz? mamy organizację bez pomysłu na siebie, bez programu, bez polotu. zjazd jeszcze trwający budzi niesmak i żal, bo był zupełnie niepotrzebny ".
To są cztery cytaty z relacji różnych środowisk......Bratnie Słowo po Zjeździe było bez iskierki........