HARCERZE W PREZYDENCKIM SAMOLOCIE
W Prezydenckim samolocie znajdowała się grupa harcerek i harcerzy. Ci wspaniali ludzie łączyli służbę harcerską i pracę w sposób godny pokazania naszym harcerkom i harcerzom. Krótkie biogramy zebrał druh hm. Adam Czetwertyński :
Link

Ostatni list Pana Prezydenta do harcerzy.
Ku pamięciPan Prezydent w piątek, 10 kwietnia napisał przesłanie dla wielkopolskich harcerzy z ZHR. W sobotę modlili się w Poznaniu za niego i pozostałe ofiary katastrofy.
To miało być wielkie święto wielkopolskich harcerzy ZHR. W sobotę, 10 kwietnia, mieli otrzymać sztandar oraz patrona - harcmistrza Floriana Marciniaka, Wielkopolanina, pierwszego naczelnika Szarych Szeregów.
List można przeczytać klikając na "czytaj więcej" poniżej.
(źródło: rp.pl)
Harcerska Służba Porządkowa na pogrzebie Prezydenta RP
NewsyIstnieje możliwość udziału harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów w pracy Harcerskiej Służby Porządkowej podczas pogrzebu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który odbędzie się najprawdopodobniej w sobotę 17 IV w Warszawie. Jeśli ktoś chce wziąć udział w tej służbie, może się zgłaszać mailowo do szefowej inspektoratu HSP Chorągwi Stołecznej ZHP - phm. Agnieszka Fietkiewicz hsgird@stoleczna.zhp.pl lub szefa Inspektoratu HSG ZHP phm. Macieja Pietraszczyka: hsg@zhp.pl. Zgłoszenie się do służby jest równoważne z przyjazdem do Warszawy na uroczystości i prawdopodobnie poniesieniem kosztów tegoż.
Co do noclegów i innych zabezpieczeń socjalnych jeszcze nic nie wiadomo, informacje powinny być w poniedziałek lub wtorek.
Zgłoszenia poprzez o szefów Inspektoratów Chorągwianych:
Łódzka - Lech Werszynin
Warmińsko- Mazurska - Michał Ludkiewicz
Stołeczna - Agnieszka Fietkiewicz
Reszta Chorągwi bezpośrednio do phm. Macieja Pietraszczyka.


Honorowy Protektor Harcerstwa nie żyje !
Ku pamięciLecąc do Katynia, by oddać hołd tam leżącym Rodakom, Oficerom WP, zginął tragicznie wraz z całą polską delegacją
PAN PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
LECH KACZYŃSKI.
Przywrócił nam świadomość, co oznacza być Pierwszym Obywatelem Polski.
Tą ofiarą przebił mur niewiedzy o Katyniu na świecie.Wśród osób, które zginęły na pokładzie samolotu Pana Prezydenta, był też równie bliski nam, harcerzom, Ostatni Prezydent RP na Obczyźnie
RYSZARD KACZOROWSKI
harcmistrz.
Głosił Prawdę o Katyniu całemu Światu, gdy nam tego nie było wolno !
Cześć Pamięci Zmarłych !
Czuwaj !

W KATYNIU, MIEDNOJE I CHARKOWIE GINĘLI TEŻ HARCERZE.
Ku pamięciZestawienie strat poniesionych przez harcerzy w roku 1940 w Katyniu, Twerze (Miednoje kolo Tweru) i w Charkowie, kiedy to głównie polscy oficerowie zostali zamordowani przez NKWD. Zamieszczone dane pochodzą z Archiwum Szarych Szeregów, a ściślej z Archiwum Listy Strat Harcerstwa 1939-1945.

Władze Z.H.P.
Zamordowani w Katyniu
Hm. CHMIELEWSKI Mieczvsław - członek Głównej Kwatery ZHP
Hm. GRABOWSKI Jan Eugeniusz - członek Głównej Kwatery ZHP (ur. 30.12.1897 w Warszawie, od 1915 r. członek Naczelnictwa Harcerskiego w Kijowie, od 1918 r. członek Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP, 1919 r. sekretarz Naczelnictwa ZHP, przewodniczący Naczelnego Sądu Harcerskiego od 1930 r.)
Hm. GRZYMAŁOWSKI Olgierd - sekretarz Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZHP (ur. 10.09.1899 w Warszawie, członek Naczelnictwa Harcerskiego w Kijowie w 1915 r., członek Rady Starszego Harcerstwa ZHP od 1933 r., inżynier)
Hm. PISKORSKI Tomasz - p.o. Naczelnika Harcerzy w 1936 r. (ur. 21.12.1898 r. w Warszawie - prawnik, uczestnik wojny 1920 r., brał udział w 3 Powstaniu Śląskim, w latach 1925-29 k-dt Chorągwi Warszawskiej, od 1933 r. kier. Wydziału Starszego Harcerstwa w Gl6wnej Kwaterze, ppor.)

... Ciąg dalszy w rozwinięciu newsa...
TO JUŻ PIĘĆ LAT !
Ku pamięci2 kwietnia 2005, godzina 21.37
PAMIĘTAMY !!!

Wielce Szanowna Redakcjo i Wy Drodzy STALI WSPÓŁPRACOWNICY I NASI PRZYJACIELE - CZYTELNICY!
W przeddzień Świąt Wielkiej Nocy przyjmijcie moje osobiste życzenia spokoju , szczęścia i wspaniałych harcerskich tropów w Waszej Wędrówce Ku Szczęściu.
Są to dla mnie szczególne Święta, mija piąta rocznica odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca - 2 Kwietnia 2010 r, o godzinie 21.37 słuchałem pod Krakowską Kurią dzwonu Zygmunta ..........
Ale szczególne są też i dlatego, że 20 lat temu, to właśnie "Harcerz Rzeczypospolitej", w IX roku swego wychodzenia, poświęcił jako pierwsze oficjalne harcerskie czasopismo cały swój numer, pierwszy w 1990 roku, właśnie sprawom Wiary, wychowaniu duchowemu w harcerstwie i SŁOWOM JANA PAWŁA II. Stało się to możliwe dzięki odrzuceniu przez Redakcję cenzury, co zrobiliśmy formalnie w 1989 r. Ten piękny numer HR, z Ojcem Świętym w otoczeniu harcerek i harcerzy na okładce, jest jedną z moich najcenniejszych pamiątek. Numer redagowaliśmy wtedy z poczuciem ostatecznego zerwania z upadającą przeszłością i jasnej Drogi w przyszłość. Były to piękne dni.
Pamiętajcie, ile znaczył dla nas i przemian w harcerstwie Jan Paweł II. Pamiętajcie !
Czuwaj !
Wilk Samotnik
WIELKANOC TUŻ TUŻ !
Od RedakcjiCiepłych, pełnych radosnej nadziei
świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
a także słonecznych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą
życzy Redakcja Haera.