Wielkiej Nocy wiosenny czas...
Tegoroczne święta Wielkiej Nocy wyjątkowo wiosenne, ukwiecone i słoneczne...
Przypomnę słowa Kapłana-poety
Księdza Jana Twardowskiego: Na Wielkanoc chciałbym złożyć krótkie życzenia wierzącym i niewierzącym. Czego nam, wierzącym, dzisiaj życzyć? Chyba tego, żebyśmy stawiając sobie czasem pytania: po co się urodziłem? po co żyję? dlaczego ucieka mi doczesne szczęście? dlaczego cierpię? dlaczego umieram?; stale przypominali sobie Jezusa zmartwychwstałego, który jako człowiek przebył ludzkie życie, cierpienia, straszną śmierć i w cierpieniach, kłopotach życiowych przedarł się do Pana Boga i do Niego przeniósł nasze człowieczeństwo. Żebyśmy nie patrzyli na nasze kłopoty, cierpienia, śmierć jak na nieszczęście, ale jak na przedzieranie się do Boga. Jest to w życiu takie trudne, trudniejsze od wspinaczki na górę. Niewierzącym życzyłbym, aby postawili sobie pytanie: a jeśli jest prawdą, że Jezus zmartwychwstał, to jak będę wyglądał ze swoją niemądrą niewiarą?
Pamiętajmy o Akcji pod Arsenałem!
Szum medialny wokół filmu "Kamienie na Szaniec" wywołał ogromne zainteresowanie tematyką Szarych Szeregów. Żeby nie było przekonania o słuszności zasady "nieważne czy dobrze, byle mówili, lub pisali" dziś przypominamy datę, która zawsze powinna być w kalendarzu każdej harcerskiej drużyny. Ilustr.: Strona Krakowskiej Chor. ZHP
ALERT NACZELNICZKI ZHP W DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJW Dzień Myśli Braterskiej, 22 lutego 2014 r. Druhna Naczelniczka ogłosiła Alert ZHP, którego głównym hasłem jest pomoc Ukraińskim Skautom.

22 luty 2014, Dzień Myśli Braterskiej
Jak co roku spotkamy się w Braterskim Kręgu w dzień Urodzin Pierwszego Skauta. W tym roku Dzień Myśli Braterskiej jest szczególny, bo w dzień po podpisaniu porozumień w Kijowie. Oby magia tego Dnia podziałała skutecznie i oby Porozumienia zostały dotrzymane przez obie strony tragicznego konfliktu. Szczególnie nasze życzenia kierujemy do ukraińskich Skautów, którzy co roku goszczą w Krakowie po Betlejemskie Światło Pokoju
2012 -2014 Od Euromajdanu do Euromajdanu! Pokój dla Ukrainy!
UKRAINO! NIE CHCEMY cierpień i niewoli za cenę władzy! NIE CHCEMY rozlewu krwi! Nie chcemy kłamstwa i zbrodni wobec własnych obywateli! Chcemy pokoju na Ukrainie!
Nieznana audycja o Andrzeju Małkowskim z Radia Wolna Europa
Możecie po raz pierwszy posłuchać audycji nagranej w zakazanym w Polsce do końca lat 80-tych ub. wieku Radiu Wolna Europa. Są to wspomnienia Olgi Małkowskiej oraz żyjących jeszcze przyjaciół i współpracowników Twórcy Harcerstwa. Warto!

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/849258,Alkohol-papierosy-karty-Andrzej-Malkowski-mial-inny-pomysl-na-zycie
A jednak jest szansa!!!!
POWSTANIE WAŻNE DLA POLSKI MUZEUM

Po 103 latach od założenia pierwszych drużyn polskich skautów wykonano ważny krok przybliżający powstanie Muzeum Ruchu Harcerskiego. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa podjął decyzję o współfinansowaniu projektu adaptacji na ten cel podkrakowskiego fortu pancernego "Łapianka". To znacznie ułatwi pozyskanie środków unijnych - liczą organizujące tę placówkę władze Krakowa.


Muzeum Ruchu Harcerskiego będzie instytucją Gminy Kraków, która w 2009 roku przeznaczyła na ten cel poaustriacki fort pancerny 52a Łapianka przy ul. Fortecznej, jeden z obiektów obronnych Twierdzy Kraków. Przesądziła o tym między innymi lokalizacja zabytkowego obiektu tuż obok drogi Kraków-Zakopane, zarazem 500 metrów od zjazdu z autostrady A4. To ważne, bo muzeum ma być placówką o ogólnokrajowym zasięgu i powinno być łatwo dostępne dla grup harcerskich z całej Polski. Powstająca instytucja ma łączyć wszystkie nurty polskiego skautingu, pełniąc zarazem funkcję stanicy harcerskiej z rozbudowanym zapleczem recepcyjno-konferencyjnym. Czytaj więcej: http://www.skozk.pl/aktualnosci/w-zabytkowym-forcie-powstanie-wazne-dla-polski-muzeum.html